Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
18.11.2019 - Comisia și OCDE prezintă recomandări pentru a ajuta țările și regiunile UE să realizeze tranziția industrială
ED Targoviste

Comisia și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a prezentat un raport(link is external) privind o inițiativă lansată în 2017 pentru a ajuta 12 regiuni și state membre ale UE să realizeze tranziția industrială și să se afirme într-o economie globalizată.

O echipă de experți ai OCDE și ai Comisiei au colaborat cu regiunile și cu cele două state membre pentru a identifica obstacolele care au împiedicat crearea de locuri de muncă și creșterea economică în aceste domenii. Obiectivul a fost de a-și consolida strategiile de dezvoltare pe termen lung, sprijinindu-se pe domeniile în care dețin o poziție concurențială — așa-numita „specializare inteligentă”. Aceste strategii cuprind echitatea socială, modernizarea economică și ambițiile în ceea ce privește clima.

Pe baza acestei experiențe, raportul prezintă un set de instrumente pentru autoritățile naționale și regionale, oferind soluții concrete pentru a aborda obstacolele din calea tranziției industriale în cinci priorități principale.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea și pentru politica regională, a declarat: „Prosperitatea și bunăstarea la nivelul UE încep în regiunile noastre. Timp de doi ani, echipele de experți ai Comisiei și ai OCDE au lucrat împreună cu actorii naționali și locali pentru a îi ajuta să adere la inovare, la decarbonizare, la digitalizare și la dezvoltarea competențelor necesare pentru locurile de muncă ale viitorului. Acestea sunt cele patru puncte cardinale ale unei tranziții care oferă tuturor o șansă echitabilă.”

Mai jos sunt prezentate cele cinci priorități principale identificate de Comisie și exemple de provocări și răspunsuri politice conexe prezentate în raport:

1. Pregătirea locurilor de muncă ale viitorului

Provocare: lipsa lucrătorilor calificați pentru sectoarele economice emergente.

Răspunsurile politice: anticiparea necesităților în materie de competențe pentru tranziția industrială; consolidarea capacității întreprinderilor de a răspunde nevoilor lor în materie de resurse umane; implicarea părților interesate de la nivel local în planificarea și elaborarea inițiativelor regionale în materie de competențe.

2. Acțiuni de consolidare și diseminare a inovării

Provocare: lipsa capacității de inovare în întreprinderile mici și mijlocii.

Răspunsurile politice: accelerarea transformării digitale; extinderea rețelelor de inovare și a grupurilor de sprijin pentru întreprinderi; consolidarea legăturilor dintre mediul academic și mediul de afaceri local.

3. Promovarea spiritului antreprenorial și a implicării sectorului privat

Provocare: acces limitat la competențe antreprenoriale și la rețele pentru întreprinderile nou-înființate și pentru întreprinderile în curs de extindere.

Răspunsurile politice: sprijinirea antreprenorilor în ceea ce privește informarea, formarea, îndrumarea și mentoratul, consolidarea rețelelor antreprenoriale, creșterea participării întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor la cercetarea colaborativă.

4. Trecerea la o economie neutră din punct de vedere al impactului asupra climei

Provocare: reconcilierea dimensiunii pe termen lung a unei tranziții neutre din punct de vedere al impactului asupra climei cu acțiuni economice pe termen scurt.

Răspunsurile politice: promovarea tranziției energetice la nivel local prin sisteme de sprijin financiar; integrarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere al impactului asupra climei în strategiile de dezvoltare regională mai ample.

5. Promovarea unei creșteri favorabile incluziunii

Provocare: disparitățile teritoriale și legăturile teritoriale.

Răspunsurile politice: încurajarea cooperării teritoriale prin intermediul parteneriatelor dintre mediul rural și cel urban; asigurarea conectivității digitale și a serviciilor digitale în regiunile îndepărtate.

Acest raport și recomandările sale vor contribui la pregătirea viitoarelor programe din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, în cadrul cărora sunt disponibile fonduri de peste 90 de miliarde EUR pentru cercetare, inovare, digitalizare și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.

Context

Globalizarea a adus beneficii enorme economiilor mai puțin dezvoltate din întreaga lume și oportunități multiple pentru europeni. Cu toate acestea, deși toată lumea se bucură de aceste avantaje, costurile nu sunt întotdeauna suportate în mod egal. Multe regiuni europene se confruntă cu pierderi de locuri de muncă legate de declinul industriilor tradiționale. Pentru a răspunde provocării modernizării economiei, Europa trebuie să consolideze capacitatea regiunilor sale și să le ajute să creeze valoare. Acest lucru înseamnă acceptarea inovării, a digitalizării, a decarbonizării, precum și dezvoltarea competențelor individuale.

În iulie 2017, Comisia a prezentat o comunicare privind „Consolidarea inovării în regiunile UE” și a lansat două inițiative: una privind tranziția industrială, ale cărei rezultate sunt prezentate astăzi, și una privind stabilirea parteneriatului interregional pentru inovare. Regiunile și statele membre participante au fost selectate să lucreze în parteneriat cu echipe de experți din partea Comisiei și a OCDE pentru a le stimula capacitatea de inovare, pentru a elimina barierele din calea investițiilor, pentru a le oferi lucrătorilor competențele necesare și pentru a se pregăti pentru schimbările industriale și societale.

Pentru mai multe informații

Broșură - Tranziția industrială: nicio regiune nu va fi uitată

Comunicat de presă - Regiunile vor beneficia de sprijinul UE pentru construirea unor economii reziliente (septembrie 2017)

Comunicat de presă - Comisia acordă un nou sprijin pentru a ajuta regiunile în tranziție industrială să construiască economii reziliente și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (decembrie 2017)

Comunicat de presă - Sprijin suplimentar din partea Comisiei pentru regiunile industriale în vederea construirii de economii reziliente și competitive (martie 2018)

Comunicat de presă - Comisia prezintă rezultatele inițiativei de sprijinire a regiunilor în tranziția industrială (mai 2019)

Pagina de internet a OCDE privind aspectele esențiale ale politicilor(link is external)

Date de contact pentru presă

Christian SPAHR

Telefon +32 2 295 61 53

Adresă christian.spahr@ec.europa.eu

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR

Telefon +32 2 295 61 69

Adresă sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană