Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Evenimente ED Târgovişte
17.09.2014 - Vizită de lucru la EUROPE DIRECT - Schimb de experienţă realizată de voluntarii ED Târgovişte la alt centru din România
ED Targoviste

Schimburile de experienţă realizate în anii anteriori la alte centre EDIC ori la Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi-au dovedit eficienţa prin familiarizarea voluntarilor noştri cu metodele şi strategiile de lucru, cu iniţiativele ED Şelimbăr, Vâlcea, Bucureşti, Târnave etc. Schimburile de experienţă au acţionat ca un factor motivant pentru voluntari prin sporirea implicării lor în activităţile centrului, dar şi în ceea ce priveşte implicarea acestora în activităţi de informare şi comunicare în cadrul şcolilor şi bibliotecilor din care provin.

Punctele de informare de care aceştia răspund deschise de ED Târgovişte în cadrul instituţiilor educative din care provin şi-au intensificat activitatea în urma vizitelor.
În această ordine de idei iniţiem şi în acest an o vizită de lucru. De astă dată este vorba de  Centrul EUROPE DIRECT Comăneşti, judeţul Bacău.

Obiective:
- Însuşirea unor noi metode de lucru aplicate cu succes în cadrul unui alt centru EUROPE DIRECT;
- Dobândirea unor abilităţi şi competenţe de lucru în echipă în activităţile de informare şi comunicare;
- Sporirea motivaţiei şi a implicării în activităţile de voluntariat dezvoltate de centru.

Grup ţintă: în mod direct – 30 bibliotecari, voluntari ED Târgovişte, precum şi voluntari din cadrul centrului vizitat, iar indirect comunitatea locală care beneficiază de activitatea voluntarilor, atât în cadrul centrului cât şi la punctele de informare europeană.

Activitatea va avea loc pe parcursul a 3 zile în perioada 28 – 30 septembrie.
La întoarcerea acasă voluntarii vor prezenta rezultatele vizitei efectuate în cadrul Consiliului elevilor din şcolile din care provin. Vor afişa pe panoul punctului de informare informaţii şi fotografii referitoare la schimbul de experienţă efectuat.

Parteneri implicaţi:
- Şcolile şi bibliotecile din care provin voluntarii;
- Mass-media locală;
- Centrul EUROPE DIRECT Comăneşti şi voluntari care lucrează în cadrul acestui centru. 


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Evenimente ED Târgovişte