Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Evenimente ED Târgovişte
30.03.2023 - Invitatie la SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI ”NORME, VALORI ŞI REPERE CONTEMPORANE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ” TÂRGOVIȘTE 11-12 mai 2023
ED Targoviste
Sesiunea de comunicări științifice este dedicată studenţilor şi masteranzilor în domeniul
științelor juridice și al științelor administrative cu preocupări de cercetare științifică.

Sub coordonarea unui cadru didactic, studenții și masteranzii interesați să participe la
lucrările sesiunii sunt invitaţi să elaboreze și să susțină studii, având astfel posibilitatea de a-și demonstra aptitudinile de documentare, analiză, argumentație și dialog. Totodata, sesiunea asigură un cadru optim de dialog și socializare, antrenând studenți și masteranzi din diverse centre universitare.

Înscrierea participanților se poate face până la data de 28 aprilie 2023, prin completarea
formularului de înscriere la sesiunea de comunicări, disponibil la adresa:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wOIunl_Vi0qzp5Ohkj2l41fO4yxKzIxBvSSF
mmsw_OFUMURJTDZCRzlJTjZMVThVVVNSWENCU00xSS4u

Lucrările ştiinţifice vor fi redactate în limba română și nu vor depăși, ca dimensiune, 10
pagini. Acestea vor fi susținute în cadrul celor două secțiuni cu tematică interdisciplinară:
 
”Europa și spațiul public național” (Secțiunea I);
”Spațiul juridic românesc – actualități și perspective” (Secțiunea a II-a).

Data limită pentru transmiterea lucrărilor in extenso este 8 mai 2023.

Cele mai bune lucrări susţinute vor fi premiate.

Lucrările selectate în vederea publicării vor fi tehnoredactate într-un format specific
(condițiile sunt precizate la adresa http://www.analefsj.ro/ro/index.php), vor fi traduse în limba engleză și vor fi publicate în paginile revistei ”Valahia University Law Study”, revistă de specialitate indexată BDI: EBSCO, WorldCat, Index Copernicus, acreditată CNCSIS.
Detalii și informații suplimentare puteți obține prin transmiterea unui email la adresa
conferinta_fdssp@yahoo.com (Subiect: Sesiune stiintifica studenți 2023).


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Evenimente ED Târgovişte