Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Evenimente ED Târgovişte
10.04.2015 - Şi a fost ”Şcoala altfel”…

…O săptămână de educaţie nonformală în şcolile din România, perioadă în care elevii şi profesorii au încercat să depăşească barierele de comunicare şi să facă lucruri diferite împreună. Dacă în restul timpului nu prea au avut activităţi extra-şcolare, între 6-10 aprilie 2015, copii, tineri şi dascălii lor au vizitat muzee, expoziţii, ateliere de lucru cu tematici diferite, Grădina Zoologică, Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa şi altele.

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte s-a alăturat demersului autorităţilor dâmboviţene, instituţiilor de educaţie şi cultură şi a oferit copiilor şi tinerilor o gamă largă de activităţi precum ore de informare, vizionare de filme de scurt metraj, dezbateri, reprezentaţii de teatru forum, coaching pentru voluntariat, concursuri, ateliere de formare, consiliere şi orientare în carieră, mini-training-uri pentru copii etc. Acestea au fost organizate în parteneriat cu alte instituţii din judeţ: Asociaţia Târgovişte spre Europa, Asociaţia Tineri pentru Europa de mâine, Consiliul Judeţean al Elevilor Dâmboviţa, Şcoala Vasile Cârlova, nr. 1 Târgovişte, Biblioteca Comunală Mătăsaru, Şcoala Gimnazială Mătăsaru, Biblioteca Orăşenească Titu, Biblioteca Comunală Gura Ocniţei, Biblioteca Comunală Moţăieni, Biblioteca Comunală Ocniţa, Biblioteca Comnală Conţeşti, Biblioteca Orăşenească Răcari, Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu Târgovişte, Semiarul Teologic Sfântul Iona Gură de Aur Târgovişte, Colegiul Naţional Constantin Carabella Târgovişte, Şcoala Gimnazială Mihai Viteatzu Târgovişte, Şcoala Gimnazială Ciresi Târgovişte, Biblioteca Comunală Raciu, Grădiniţa nr. 15 Târgovişte, Şcoala Gimnazială prof. Paul Bănică Târgovişte, Şcoala Gimnazială Bungetu – Văcăreşti, Grădiniţa nr. 14 Târgovişte, Biblioteca Orăşenească Aurel Iordache Găeşti, Şcoala Gimnazială Smaranda Gheorghiu Târgovişte, Liceul Tehnologic Goga Ionescu Titu, Grădiniţa nr. 3 Târgovişte, Liceul Teoretic I.C. Vissarion Titu, Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni, Liceul Teoretic I. L. Caragiale Moreni ş.a.
Luni, 6 aprilie a debutat cu teatru forum cu piesa Cum ne integrăm într-un grup nou? la care au participat copii din şcoli de pe raza judeţului, urmat de coaching în voluntariat pentru elevi de liceu – un start bun în activităţile profesionale de echipă - Atelier de formare şi stimulare a aptitudinilor de spontaneitate la adolescenţi la care au participat elevi de clasa a IX-a de la Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu Târgovişte şi ColegiulNaţional Constantin Carabella Târgovişte, respectiv Seminarul Teologic Sfântul Iona Gură de Aur Târgovişte. Ziua a continuat cu vizite interactive. 

Marţi, 7 aprilie a însemnat o nouă reprezentaţie de teatru forum cu titlul Tradiţiile – o barieră? Fiind o activitate tot mai căutată de tineri – voluntariatul – ziua a continuat cu coaching în voluntariat pentru elevii de liceu, de această dată cu copii şi tineri, utilizatori ai Bibliotecii Comunale Raciu. Bineînţeles că vizitele interactive au continuat pe tot parcursul zilei.

8 aprilie a însemnat un concurs pentru elevi de gimnaziu cu tema Prin Europa după condurul Cenuşăresei, urmat de atelier de lucru cu tema Consiliere şi orientare în carieră desfăşurat în paralel la sediul Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte şi la Bioblioteca Orăşenească Aurel Iordache Găeşti dedicat elevilor de la Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu Târgovişte, unde formator a fost Victoria Harhoiu de la Fundaţia Andrei şi elevilor de clasa a VIII-a din şcoli din oraşul Găeşti. Bineînţeles, activităţile au continuat cu vizite interactive ale bibliotecii judeţene şi ale centrului.

Joi, 9 aprilie a fost ziua în care s-a desfăşurat ora de informare europeană cu tema Mici europeni în Europa mare pentru elevi de la Şcoala Gimnazială Smaranda Gheorghiu Târgovişte, urmată de dezbaterea cu tema Vrei să fi cetăţean european activ? derulată la sediul Liceului I Goga Ionescu Titu. Tot aici s-a mai desfăşurat şi ora de informare europeană cu tema Cultură şi civilizaţie europeană la care au participat elevi înscrişi în grupul ţintă al proiectului Calitate în educaţie prin servicii educaţionale moderne şi oferte de studii adaptate pieţei. În tot acest timp la sediul centrului s-a desfăşurat dezbaterea cu tema Identificarea nevoilor elevilor desfăşurată în parteneriat cu Consiliul Judeţean al Elevilor Dâmboviţa.
10 aprilie a fost ziua dedicată unui subiect deosebit de interesant - Să vorbim despre EUROPA. La ora de informare europeană amintită au participat elevi de la Grădiniţa nr. 3 Târgovişte. Activităţile au continuat cu un atelier de formare şi stimulare a aptitudinilor de spontaneitate la adolescenţi la care au participat elevi şi cadre didactice de la Liceul Teoretic I.C. Vissarion Titu. Vizitele celor dornici să afle mai multe despre centrele de informare europeană puse la dispoziţia cetăţenilor UE de Comisia Europeană şi denumite generic EUROPE DIRECT au continuat şi în aceastăp zi.

EUROPE DIRECT Târgovişte mulţumeşte tuturor participanţilor pentru prezenţă şi interes, dar şi partenerilor şi susţinătorilor care au contribuit la buna desfăşurare a activităţii în cadrul Şcolii altfel 2015. Echipa va susţine şi alte demersuri de gen, oferind metode alternative de educaţie nonformală.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Evenimente ED Târgovişte