Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
12.12.2023 - Comisia lansează o consultare publică referitoare la Regulamentul de punere în aplicare privind raportarea în materie de transparență în temeiul RSD
ED Targoviste

Comisia lansează o consultare publică referitoare la Regulamentul de punere în aplicare privind raportarea în materie de transparență în temeiul RSD.

 

Comisia Europeană a lansat la 8 decembrie o consultare publică pentru a colecta opiniile tuturor părților interesate în legătură cu Regulamentul de punere în aplicare privind modelele pe care serviciile intermediare și platformele online vor trebui să le utilizeze pentru viitoarele lor rapoarte privind transparența în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (RSD).

RSD impune furnizorilor de servicii intermediare și platformelor online să publice rapoarte periodice privind transparența în legătură cu moderarea conținutului în cadrul serviciilor lor. Aceste rapoarte trebuie să includă informații precum numărul de ordine pe care furnizorii le-au primit de la autoritățile judiciare sau administrative ale statelor membre, resursele umane dedicate moderării conținutului, numărul de conturi și de elemente de conținut retrase în mod voluntar de furnizori și acuratețea și rata de eroare a sistemelor lor automatizate de moderare a conținutului.

Începând din noiembrie 2023, platformele online și motoarele de căutare foarte mari desemnate au dat publicității primele lor rapoarte. În urma evaluării primelor rapoarte, Comisia a decis să utilizeze competențele conferite de Regulamentul privind piețele digitale pentru a adopta un regulament de punere în aplicare care să vizeze sporirea calității și a nivelului de armonizare a rapoartelor, în vederea garantării aceluiași nivel de transparență și de responsabilitate pentru toate platformele. Acest regulament de punere în aplicare, care urmează să fie adoptat în primele luni ale anului 2024, va dicta forma și conținutul rapoartelor prin stabilirea unor modele obligatorii. De asemenea, el standardizează perioadele de raportare pentru toți furnizorii de servicii.

Comisia invită toți furnizorii de servicii intermediare, cercetătorii, organizațiile societății civile și alte părți interesate să își prezinte observațiile cu privire la regulamentul de punere în aplicare până la 24 ianuarie 2024.

RSD introduce un nivel complet nou de responsabilitate, prin diverse mecanisme de transparență. Pe lângă obligațiile lor de raportare în materie de transparență, toate platformele online trebuie să își publice numărul lunar de utilizatori activi, iar platformele online și motoarele de căutare foarte mari desemnate trebuie să creeze registre de publicitate, să publice rapoarte de audit, să elaboreze rapoarte de evaluare a riscurilor și să ofere acces cercetătorilor.

Detalii

Data publicării

8 decembrie 2023

Date de contact

Johannes Bahrke

Nume

Johannes Bahrke

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Thomas Regnier

Nume

Thomas Regnier

Număr de telefon

+32 2 291 33 91


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană