Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
27.05.2024 - Procedura de infringement în domeniul impozitării și uniunii vamale
ED Targoviste

Comisia solicită României, Germaniei, Ungariei și Poloniei să își îndeplinească obligația de a coopera cu alte state membre în ceea ce privește transparența fiscală a veniturilor realizate prin platforme digitale.

 

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere Germaniei [INFR(2024)2043], Ungariei [INFR(2024)2045], Poloniei [INFR(2024)2047]și României [INFR(2024)2048] pentru că nu au transmis în timp util informații cu privire la veniturile realizate de persoane fizice și de întreprinderi prin utilizarea platformelor online. Directiva (UE) 2021/514 din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC7) a introdus, începând cu 1 ianuarie 2023, noi norme privind transparența fiscală pentru tranzacțiile efectuate pe platformele digitale. 

Obiectivul este de a identifica mai bine situațiile în care trebuie plătite impozite. Raportarea ar trebui să se desfășoare în două etape. În prima etapă, platformele online aveau obligația de a colecta informații cu privire la veniturile obținute de persoane fizice și de întreprinderi pe tot parcursul anului 2023 și de a le raporta statului membru al platformei. Ulterior, statele membre aveau obligația de a transmite informațiile respective până la 29 februarie 2024. Raportarea și transmiterea informațiilor în timp util sunt esențiale pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile în Uniune și pentru buna funcționare a DAC7 în toate statele membre. 

Germania, Ungaria, Polonia și România nu și-au îndeplinit obligația de a comunica informațiile necesare autorităților fiscale din alte state membre, împiedicându-le astfel pe acestea să pună în aplicare legislația fiscală locală. În consecință, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere Germaniei, Ungariei, Poloniei și României, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător din partea statelor membre, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării

24 mai 2024

Date de contact

Francesca Dalboni

Nume

Francesca Dalboni

Număr de telefon

+32 229 88170

Saul Louis Goulding

Nume

Saul Louis Goulding

Număr de telefon

+32 229-64735


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană