Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
21.02.2024 - Comisia deschide proceduri oficiale împotriva TikTok în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale
ED Targoviste

Comisia deschide proceduri oficiale împotriva TikTok în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale.

 

Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă TikTok ar fi încălcat Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA) în domenii legate de protecția minorilor, transparența publicității, accesul la date pentru cercetători, precum și gestionarea riscurilor legate de proiectarea dependenței și de conținutul dăunător.

Pe baza investigației preliminare desfășurate până în prezent, inclusiv pe baza unei analize a raportului de evaluare a riscurilor transmis de TikTok în septembrie 2023, precum și a răspunsurilor TikTok la cererile oficiale de informații ale Comisiei (privind conținutul ilegalprotecția minorilor și accesul la date), Comisia a decis să inițieze proceduri oficiale împotriva TikTok în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale.

Lucrările se vor concentra asupra următoarelor domenii:

·       Respectarea obligațiilor DSA legate de evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice, în ceea ce privește efectele negative reale sau previzibile care decurg din proiectarea sistemului TikTok, inclusiv a sistemelor algoritmice, care pot stimula dependențele comportamentale și/sau pot crea așa-numitele „efecte ale găurii de iepure”. O astfel de evaluare este necesară pentru a contracara riscurile potențiale pentru exercitarea dreptului fundamental la bunăstarea fizică și mentală a persoanei, pentru respectarea drepturilor copilului, precum și pentru a contracara impactul acestuia asupra proceselor de radicalizare. Înplus, este posibil ca măsurile de atenuare în vigoare în acest sens, în special instrumentele de verificare a vârstei utilizate de TikTok pentru a împiedica accesul minorilor la conținuturi inadecvate, să nu fie rezonabile, proporționale și eficace;

·       Respectarea obligațiilor prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale de a institui măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori, în special în ceea ce privește setările implicite de confidențialitate pentru minori, ca parte a proiectării și funcționării sistemelor lor de recomandare;

·       Respectarea obligațiilor prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale de a pune la dispoziție un registru de date cu funcție de căutare și fiabil pentru comunicările cu caracter publicitar prezentate pe TikTok;  

·       Măsurile luate de TikTok pentru a spori transparența platformei sale. Investigația se referă la presupuse deficiențe în ceea ce privește acordarea accesului cercetătorilor la datele accesibile publicului TikTok, astfel cum se prevede la articolul 40 din Actul legislativ privind serviciile digitale.

Dacă sunt dovedite, aceste deficiențe ar constitui încălcări ale articolului 34 alineatul (1), ale articolului 34 alineatul (2), ale articolului 35 alineatul (1), ale articolului 39 alineatul (1), ale articolului 40 alineatul (12) și ale articolului 28 alineatul (1) din Actul legislativ privind serviciile digitale. Comisia va efectua în mod prioritar o investigație aprofundată. Deschiderea procedurii oficiale nu aduce atingere rezultatului acesteia.

Actuala inițiere a procedurilor nu aduce atingere niciunei alte proceduri pe care Comisia ar putea decide să o inițieze cu privire la orice alt comportament care ar putea constitui o încălcare în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, de exemplu în ceea ce privește obligațiile unui furnizor privind diseminarea de conținut ilegal, cum ar fi conținutul cu caracter terorist sau abuzul sexual online asupra copiilor, sau notificarea suspiciunilor de infracțiuni.

De asemenea, aceasta nu aduce atingere acțiunilor de asigurare a respectării legislației întreprinse de alte autorități în temeiul altor cadre de reglementare, de exemplu de Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor.

Etapele următoare

După deschiderea oficială a procedurilor, Comisia va continua să colecteze probe, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informații, prin desfășurarea de interviuri sau inspecții.

Inițierea procedurilor oficiale împuternicește Comisia să ia măsuri suplimentare de asigurare a respectării legislației, cum ar fi măsuri provizorii și decizii de neconformitate. De asemenea, Comisia este împuternicită să accepte orice angajament asumat de TikTok de a remedia problemele care fac obiectul procedurii.

Actul legislativ privind serviciile digitale nu stabilește niciun termen legal pentru încetarea procedurilor oficiale. Durata unei investigații aprofundate depinde de mai mulți factori, inclusiv de complexitatea cazului, de măsura în care societatea în cauză cooperează cu Comisia și de exercitarea dreptului la apărare.

Deschiderea procedurilor oficiale scutește coordonatorii serviciilor digitale sau orice altă autoritate competentă a statelor membre ale UE de competența lor de a supraveghea și de a asigura respectarea DSA în ceea ce privește presupusele încălcări ale articolului 28 alineatul (1).

Istoricul dosarului

TikTok a fost desemnat drept platformă online foarte mare (VLOP) la 25 aprilie 2023 în temeiul Actului legislativ al UE privind serviciile digitale, în urma declarației sale de a avea lunar 135.9 milioane de utilizatori activi în UE. În calitate de VLOP, la patru luni de la desemnarea sa, TikTok a trebuit să înceapă să respecte o serie de obligații prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale.

Începând cu 17 februarie, Actul legislativ privind serviciile digitale se aplică tuturor intermediarilor online din UE.

Pentru mai multe Informații

Textul din Jurnalul Oficial al UE al Regulamentului privind serviciile digitale 

Platforme online și motoare de căutare foarte mari în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale 

Intrarea generală în vigoare a ASD

Cadrul de asigurare a respectării legislației în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

Actul legislativ privind serviciile digitale – întrebări și răspunsuri

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

19 februarie 2024

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume

Johannes BAHRKE

E-mail

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Thomas Regnier

Nume

Thomas Regnier

E-mail

thomas.regnier@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 9 1099


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană