Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
11.01.2024 - Cerere de propuneri pentru granturi pentru acțiuni menite să promoveze și să protejeze valorile Uniunii
ED Targoviste

Cerere de propuneri pentru granturi pentru acțiuni menite să promoveze și să protejeze valorile Uniunii.

Cu un buget total de aproximativ 1,55 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) urmărește să protejeze și să promoveze drepturile și valorile consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a UE. Scopul său este de a contribui la susținerea unor societăți deschise, bazate pe drepturi, democratice, egale și favorabile incluziunii, bazate pe statul de drept.

Cerere de propuneri pentru granturi pentru acțiuni menite să promoveze și să protejeze valorile Uniunii

Scopul prezentei cereri de propuneri este de a selecta și de a sprijini un număr limitat de intermediari din statele membre ale UE, care (1) vor consolida capacitățile unui număr mare de organizații ale societății civile active la nivel local (OSC), regional și/sau național și (2) le vor oferi sprijin financiar (și anume, prin granturi în cascadă).

Prioritățile acestui apel sunt:

• Consolidarea capacității și a rezilienței organizațiilor societății civile de a proteja și promova valorile Uniunii, inclusiv democrația și respectarea statului de drept;

• Să sprijine OSC în eforturile lor de a proteja, promova și informa publicul cu privire la drepturile fundamentale și valorile democratice;

• Sprijinirea dialogului, a transparenței și a bunei guvernanțe, inclusiv în cazurile în care spațiul pentru societatea civilă se restrânge.

Un buget total de 74,5 milioane EUR este disponibil pentru organizațiile interesate să candideze până la 7 martie 2024.

 Documentele aferente cererii de propuneri, orientările și alte instrucțiuni sunt disponibile pe pagina cererii de propuneri din cadrul portalului pentru oportunități de finanțare și ofertare.

O prezentare generală a proiectelor finanțate în 2022 prin intermediul primei cereri de propuneri privind valorile Uniunii este, de asemenea, disponibilă aici.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană