Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.03.2024 - Comisia ia măsuri pentru a stimula biotehnologia și producția biotehnologică în UE
ED Targoviste

Comisia ia măsuri pentru a stimula biotehnologia și biotehnologia în UE.

 

La 20 martie, Comisia a propus o serie de acțiuni specifice pentru stimularea biotehnologiei și a biotehnologiei în UE. Comunicarea privind construirea viitorului prin natura sa identifică provocările și barierele și propune abordarea acestora, în conformitate cu Comunicarea privind competitivitatea pe termen lung a UE.

Progresele în domeniul științelor vieții, sprijinite de digitalizare și de inteligența artificială (IA), precum și potențialul soluțiilor bazate pe biologie de a rezolva problemele societale, de a face din biotehnologie și biotehnologie unul dintre cele mai promițătoare domenii tehnologice ale acestui secol. Ele pot ajuta UE să își modernizeze sectoarele agriculturii, silviculturii, energiei, alimentelor și hranei pentru animale și industria sa. În plus, aceste tehnologii pot contribui la o Uniune mai competitivă și mai rezilientă, care oferă asistență medicală mai bună cetățenilor săi și reușește în tranziția verde și cea digitală.

Valorificarea beneficiilor sectorului biotehnologiei și al biotehnologiei

Sectorul biotehnologiei și al biotehnologiei din UE se confruntă cu mai multe provocări: cercetarea și transferul de tehnologie către piață, complexitatea reglementării, accesul la finanțare, competențele, obstacolele din lanțul valoric, proprietatea intelectuală, acceptarea publică și securitatea economică.

Acesta este motivul pentru care Comisia propune un set de acțiuni:

·       Mobilizarea cercetării și stimularea inovării: Pentru a contribui la identificarea factorilor determinanți și a blocajelor în calea inovării și a adoptării tehnologiei, Comisia a lansat un studiu pentru a investiga poziția UE în comparație cu alți lideri mondiali în ceea ce privește generarea și transferul către industria biotehnologică. Pentru a facilita o utilizare mai productivă a infrastructurilor de cercetare, Comisia va explora modalități de accelerare a dezvoltării și utilizării Acceleratorului pentru inovare și biologie sintetică în domeniul biotehnologiei industriale (EU IBISBA) ca depozit digital de încredere și rețea de servicii pentru acest sector.

·       Stimularea cererii de pe piață: Pentru a reuși pe piață, bioprodusele trebuie să își demonstreze impactul mai scăzut asupra mediului în comparație, de exemplu, cu produsele petrochimice. Comisia va revizui evaluarea produselor bazate pe combustibili fosili și a bioproduselor pentru a asigura echivalența tratamentului și pentru a include metodologii de stocare a carbonului în materialele de construcție. Pentrua accelera înlocuirea materiilor prime fosile și pentru a stimula cererea și introducerea pe piață a produselor biofabricate, Comisia va efectua o evaluare aprofundată a impactului fezabilității cerințelor privind conținutul de origine biologică în anumite categorii de produse și în achizițiile publice. În plus, Comisia va analiza modul în care produsele nealimentare biofabricate s-ar putea poziționa mai bine prin etichetarea bioproduselor.

·       Raționalizarea căilor de reglementare: Comisia va evalua modul în care legislația UE și punerea sa în aplicare ar putea fi raționalizate în continuare pentru a reduce orice fragmentare, pentru a explora o eventuală simplificare și pentru a scurta timpul necesar pentru introducerea pe piață a inovațiilor biotehnologice; precum și obstacolele de reglementare care apar la nivel național sau la alte niveluri de guvernanță care împiedică o piață unică eficace. Studiul va pune bazele unei posibile legi a UE privind biotehnologia. De asemenea, până la sfârșitul anului 2024, Comisia va depune eforturi în vederea instituirii unui centru de biotehnologie al UE, un instrument operațional pentru ca întreprinderile din domeniul biotehnologiei să navigheze prin intermediul cadrului de reglementare și să identifice sprijinul pentru extindere. Comisia va promova în continuare instituirea unor spații de testare în materie de reglementare care să permită testarea unor soluții noi într-un mediu controlat pentru o perioadă limitată de timp, sub supravegherea autorităților de reglementare, ca modalitate de a aduce rapid mai multe soluții pe piață.

·       Stimularea investițiilor publice și private: UEdispune de o gamă largă de instrumente de finanțare pentru a sprijini biotehnologia și biotehnologia, cum ar fi Orizont Europa, inclusiv întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa (CBE JU) și întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății”; EU4Health; Fondul pentru inovare, și acum și platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP). Pentru a dezvolta și a extinde inovațiile care au potențialul de a crea noi piețe, Comisia va pleda pentru includerea unor provocări specifice în domeniul biotehnologiei și al biotehnologiei în programul de lucru accelerator al Consiliului European pentru Inovare (CEI) pentru 2025. În conformitate cu recenta declarație a Eurogrupului privind uniunea piețelor de capital, Comisia va lansa un studiu până la sfârșitul anului 2024 pentru a identifica barierele și modalitățile de sprijinire a consolidării fondurilor de investiții, a burselor de valori și a infrastructurii post-tranzacționare pentru a permite dezvoltarea amplorii necesare, a consolida baza de cunoștințe, a crea rezerve mai profunde de lichidități și a contribui la reducerea costurilor de finanțare pentru întreprinderile cu creștere puternică.

·       Consolidarea competențelor în domeniul biotehnologiei: Parteneriatele la scară largă și regionale pentru competențe pot juca un rol semnificativ în furnizarea de oportunități de perfecționare și recalificare în domeniul biotehnologiei și al biotehnologiei. Ar putea fi explorat un parteneriat specific la scară largă pentru biotehnologie și biotehnologie, care poate fi cofinanțat prin activitatea Alianțelor Planului de acțiune al programului Erasmus +. Numărul tot mai mare de alianțe dinamice ale universităților europene și de parteneriate și alianțe Erasmus + pentru inovare poate, de asemenea, să consolideze dezvoltarea competențelor necesare în sectorul biotehnologiei.

·       Elaborarea și actualizarea standardelor: Comisia va continua să încurajeze elaborarea și actualizarea standardelor europene în domeniul biotehnologiei și al biotehnologiei pentru a facilita accesul pe piață și inovarea.

·       Sprijinirea colaborării și a sinergiilor: Comisia va încuraja implementarea tehnologiilor legate de procesele biotehnologice și de bioproducție în toate regiunile UE prin intermediul văilor regionale de inovare relevante.

·       Încurajarea implicării și a cooperării internaționale. Comisia va analiza posibilitatea de a lansa parteneriate internaționale în domeniul biotehnologiei și al biotehnologiei cu parteneri internaționali cheie, cum ar fi SUA, India, Japonia și Coreea de Sud, pentru a colabora în domeniul cercetării și transferului de tehnologie și pentru a explora posibilitățile de cooperare strategică pe teme legate de reglementare și de accesul pe piață. Prin intermediul Global Gateway și în conformitate cu strategia sa în domeniul sănătății la nivel mondial, Comisia va promova parteneriatele existente cu Africa, America Latină și zona Caraibilor în ceea ce privește fabricarea de produse medicale, cu scopul de a diversifica lanțurile de aprovizionare globale, de a depăși deficitele de produse medicale esențiale și de a reduce povara globală reprezentată de boli.

·       Utilizarea IA și a IA generativă: Comisia va sprijini schimburile structurate cu părțile interesate pentru a accelera adoptarea IA, în special a IA generativă, în biotehnologie și bioproducție (în contextul GenAI4EU). De asemenea, în cursul anului 2024, Comisia va sensibiliza publicul cu privire la facilitarea accesului la supercalculatoarele EuroHPC pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul IA și comunitatea științifică și de inovare.

·       Revizuirea strategiei în domeniul bioeconomiei: Comisia va revizui Strategia UE în domeniul bioeconomiei până la sfârșitul anului 2025. Revizuirea va ține seama de provocările societale, demografice și de mediu actuale, consolidând dimensiunea industrială a bioeconomiei și legăturile acesteia cu biotehnologia și bioproducția, pentru a contribui la consolidarea economiei UE.

Pentru mai multe Informații

Comunicarea „Construirea viitorului cu natura: Stimularea biotehnologiei și a biotehnologiei în UE

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Biotehnologie – Comisia Europeană

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

20 martie 2024

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume

Johannes BAHRKE

E-mail

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Johanna BERNSEL

Nume

Johanna BERNSEL

E-mail

Johanna.BERNSEL@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 66 99

Roberta VERBANAC

Nume

Roberta VERBANAC

E-mail

roberta.verbanac@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 24 98

Ana MARTINEZ SANJURJO

Nume

Ana MARTINEZ SANJURJO

E-mail

ana.martinez-sanjurjo@ext.ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 63066


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană