Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
27.05.2024 - Comisia salută recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni pe tema „Combaterea urii din societate”
ED Targoviste

În cadrul sesiunii finale a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni pe tema „Combaterea urii din societate”, care a avut loc în perioada 17-19 mai la Bruxelles.

 

În cadrul sesiunii finale a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni pe tema „Combaterea urii din societate”, care a avut loc în perioada 17-19 mai la Bruxelles, un număr de 150 de cetățeni europeni au adresat Comisiei Europene și autorităților naționale 21 de recomandări menite să combată ura sub toate formele sale și să promoveze respectul reciproc.

Toate formele de ură și de intoleranță sunt incompatibile cu valorile demnității umane, libertății, democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului, consacrate în Tratatul privind Uniunea Europeană. În ultimele luni și în ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură în întreaga UE, atât în mediul online, cât și în afara acestuia. La 6 decembrie 2023, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare intitulată „Ura nu își are locul aici – O Europă unită împotriva urii”, care stimulează intensificarea eforturilor de combatere a urii, prin consolidarea acțiunilor la nivelul unei game variate de politici, inclusiv securitatea, mediul digital, educația, cultura și sportul.

În special, comunicarea lansează un apel la crearea unui spațiu de dialog paneuropean, care să reunească cetățeni din întreaga UE pentru a găsi răspunsuri la întrebarea „Cum am putea trece de la ură și dezbinare la egalitate și la respectarea drepturilor omului și a demnității umane, valori europene atât de importante?”. Comisia a răspuns imediat acestui apel, prin intermediul Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni pe tema „Combaterea urii din societate”.

Începând din aprilie 2024, cetățenii s-au reunit pentru a discuta despre cauzele profunde și despre factorii determinanți ai urii, precum și despre modalitățile de abordare a acestora, atât în persoană, cât și online.

Contribuțiile colectate atât de la grupul de dezbatere, cât și de pe Platforma de implicare civică vor fi luate în considerare de colegiul comisarilor și vor sprijini activitatea viitoare a Comisiei Europene în ceea ce privește combaterea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură. La o dată ulterioară va avea loc un eveniment de feedback, ocazie cu care factorii de decizie politică din cadrul Comisiei vor prezenta grupului de dezbatere un raport cu privire la modul în care au fost luate în considerare recomandările cetățenilor.

Recomandările finale încurajează Comisia să se concentreze în special pe următoarele aspecte:

·       Creșterea gradului de conștientizare cu privire la ură și la măsurile și căile de atac existente pentru a o combate, printr-o campanie publică

·       Crearea unei platforme la nivelul UE care să combine informații, resurse, măsuri și sisteme de sprijin în ceea ce privește ura

·       Cardul UE de navigare în siguranță

·       Pregătire pentru toleranță (T4T)

·       Consolidarea competențelor sociale și emoționale ale copiilor și ale tinerilor pentru a preveni ura

·       Educație pentru fiecare generație și pentru fiecare nație în ceea ce privește comunicarea nonviolentă

·       Anunțuri publicitare – Ajutor împotriva urii

·       Fiabilitate, fapte și transparență: verificarea și clarificarea finanțării informațiilor

·       Europa îți vine în întâmpinare: mijloace media participative pentru cetățeni

·       Soluționarea problemei anonimatului online pentru a combate ura

·       O singură Europă, o singură definiție: incriminarea discursului de incitare la ură

·       Moderarea IA: protejarea platformelor de comunicare socială împotriva discursurilor de incitare la ură

·       Sparge bula: promovarea unor perspective diverse pe platformele de comunicare socială

·       Ajutor pentru revenirea la sensul vieții

·       Instituirea unui comitet de încredere independent

·       Având grijă de oameni: combaterea inegalității sociale pentru a combate ura în UE

·       Oficiu național pentru combaterea urii în statele membre

·       Protocol european de răspuns eficace pentru notificările de infracțiuni motivate de ură

·       Răspândirea unei culturi a dezbaterii în școli, inspirată de grupurile de dezbatere ale cetățenilor

·       Crearea unor grupuri de dezbatere ale cetățenilor pentru tineri (16-25 de ani) în vederea combaterii urii

·       Dezvoltarea de servicii civice voluntare pentru adulți în comunitățile locale

Context

În contextul priorității președintei Ursula von der Leyen de a construi o democrație europeană pregătită pentru viitor, grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și instrumentele de implicare online a cetățenilor fac acum parte din viața democratică în UE, fiind unul dintre principalele rezultate ale Conferinței privind viitorul Europei. Aceste grupuri de dezbatere le oferă cetățenilor posibilitatea de a-și face auzită vocea în procesul de elaborare a politicilor UE. 

Criminalitatea și discursul motivate de ură sunt ilegale în temeiul legislației UE - Decizia-cadru din 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal. Comisia dispune de un set cuprinzător de instrumente de politică pentru a răspunde discursurilor de incitare la ură și infracțiunilor motivate de ură. Mai mult, Comisia Europeană a adoptat strategii specifice ale UE, cum ar fi Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreieștiCadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor, precum și Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului.

Participanții la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt recrutați cu ajutorul unor instrumente care generează în mod aleatoriu numere de telefon mobil valabile. Pentru a se asigura că grupurile de dezbatere reflectă componența sociodemografică a Europei, în cadrul procesului se garantează faptul că recrutarea este reprezentativă pentru diversitatea UE. Se aplică un sistem de cote, pentru a alcătui un grup echilibrat din punctul de vedere al genului și se specifică faptul că tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani trebuie să reprezinte o treime din grup. Alte caracteristici sociodemografice luate în calcul sunt nivelul de educație, localizarea geografică și ocupația. 

Cetățenii lucrează împreună în grupuri mici de 10-15 persoane și în sesiuni plenare. O echipă de facilitare le oferă sprijin, alături de un comitet de experți care oferă contribuții suplimentare. Pe baza discuțiilor, cetățenii formulează recomandări pe care Comisia Europeană să le ia în considerare în definirea politicilor și a inițiativelor. Platforma de implicare civică este o componentă esențială a noului ecosistem de implicare civică, concretizând un angajament asumat în comunicarea ulterioară Conferinței privind viitorul Europei. 

Pentru informații suplimentare

Platforma de implicare civică 

Grupul de dezbatere al cetățenilor europeni pe tema „Combaterea urii din societate” 

Recomandările

Setul de instrumente al Comisiei pentru combaterea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură

Comunicarea comună „Ura nu își are locul aici – O Europă unită împotriva urii”

 

Citat(e)

Asistăm la un torent din ce în ce mai mare de mesaje care incită la ură, în special în mediul online. Acestea contribuie și mai mult la polarizarea tot mai mare a societăților noastre și la ruptura democrației. În situațiile cele mai nefavorabile, cuvintele violente pot da naștere unor acțiuni violente. Salut faptul că cetățenii din cadrul Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni au recunoscut riscurile discursurilor de incitare la ură și au emis recomandări clare și ambițioase pentru combaterea acestor discursuri de incitare la ură. 

Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență

 

Ura reprezintă un risc fundamental pentru democrația noastră. Acest grup de dezbatere al cetățenilor europeni a reunit cetățeni din toate generațiile și din toate colțurile Uniunii Europene. Împreună, într-un spațiu sigur și transparent, ei au deliberat cu privire la acest aspect esențial și au formulat recomandări solide și relevante. Acestea fac apel la o gamă largă de acțiuni, inclusiv în domeniul educației, în domeniul digital și mass-media, în domeniul acțiunilor de sensibilizare și în cel al combaterii dezinformării. Sunt mândră să le împărtășesc președintei von der Leyen și colegilor mei din Colegiul comisarilor europeni. În perspectiva alegerilor europene, democrația noastră din UE nu lasă loc pentru ură.

Dubravka Šuica, vicepreședinta pentru democrație și demografie

Detalii

Data publicării

23 mai 2024

Date de contact

Francesca DALBONI

Nume

Francesca DALBONI

E-mail

francesca.dalboni@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 81 70

Saul GOULDING

Nume

Saul GOULDING

E-mail

saul.goulding@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 64735


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană