Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
16.05.2024 - Serviciile Comisiei semnează un acord administrativ cu Ofcom pentru sprijinirea punerii în aplicare a reglementărilor privind platformele de comunicare socială
ED Targoviste

Serviciile Comisiei semnează un acord administrativ cu Ofcom pentru sprijinirea punerii în aplicare a reglementărilor privind platformele de comunicare socială.

 

Serviciile Comisiei care sunt responsabile cu asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale (RSD) au semnat astăzi un acord administrativ cu Ofcom– autoritatea de reglementare în domeniul mass-mediei din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Acest acord va sprijini activitatea de supraveghere a Comisiei și a Ofcom în ceea ce privește platformele online, respectiv va sprijini RSD al UE și Legea privind siguranța online din Regatul Unit. Domeniile de interes comun sunt protecția minorilor în mediul online, tehnologiile de proiectare adaptate vârstei, transparența platformelor online, evaluarea riscurilor și impactul algoritmilor asupra riscurilor sistemice pentru societate.

Cooperarea se va desfășura prin dialoguri tehnice la nivel de experți, prin formarea comună a personalului tehnic, prin schimburi de bune practici, prin studii comune și prin proiecte de cercetare coordonate. Cooperarea eficace și activă cu partenerii internaționali este esențială pentru crearea unui mediu online sigur și de încredere.

În conformitate cu RSD, Comisia este responsabilă pentru supravegherea și asigurarea respectării dispozițiilor care se aplică platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari desemnate. De la intrarea generală în vigoare a RSD, Comisia a luat deja măsuri pentru a se asigura că RSD creează un mediu online mai sigur: prin asigurarea unei transparențe fără precedent, incluzând peste 16 miliarde de expuneri de motive într-o bază de date publică, prin oferirea unui proces echitabil pentru deciziile platformelor privind moderarea conținutului, prin oferirea accesului cercetătorilor la datele publice ale platformelor și prin deschiderea de proceduri în cazul în care suspectează că aceste platforme ar putea încălca obligațiile structurale prevăzute de RSD.

Date de contact

Johanna Bernsel

Nume

Johanna Bernsel

Număr de telefon

+ 32 2 298 66 99

Thomas Regnier

Nume

Thomas Regnier

Număr de telefon

+32 2 299 10 99


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană