Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
16.06.2024 - CE invită părțile interesate să trimită observații cu privire la un proiect de modificări ale normelor privind ajutoarele de stat cu valoare mică pentru sectorul agricol
ED Targoviste

Comisia invită părțile interesate să îi trimită observații cu privire la un proiect de modificări punctuale ale normelor privind ajutoarele de stat cu valoare mică pentru sectorul agricol.

 

Comisia Europeană a lansat la 7 iunie, o consultare publică prin care invită toate părțile interesate să îi trimită observații cu privire la un proiect de modificări punctuale ale normelor privind ajutoarele cu valoare mică pentru sectorul agricol („Regulamentul privind ajutoarele de minimis pentru sectorul agricol”). Părțile interesate pot răspunde la consultarea publică până la data de 21 iulie 2024.

Modificarea propusă

Regulamentul privind ajutoarele de minimis exceptează de la controlul ajutoarelor de stat ajutoarele de stat cu valoare mică, deoarece se consideră că acestea nu au un impact asupra concurenței și a schimburilor comerciale de pe piața unică.

Conform modificărilor introduse cu ocazia ultimei revizuiri din 2019, statele membre pot acorda în prezent ajutoare pentru sectorul agricol cu o valoare de până la 20 000 EUR per beneficiar într-o perioadă de trei exerciții financiare fără să fie necesară notificarea prealabilă a Comisiei și aprobarea de către aceasta a ajutorului acordat. În cazul în care un stat membru are un registru central la nivel național în care înregistrează ajutoarele de minimis, se aplică un plafon mai mare, de 25 000 EUR într-o perioadă de trei exerciții financiare. Pe lângă aceste plafoane per beneficiar, pentru a se evita orice posibilă denaturare a concurenței, sprijinul acordat de fiecare stat membru al UE nu trebuie să depășească un anumit cuantum maxim național (așa-numita „limită națională”).

Regulamentul privind ajutoarele de minimis urmează să expire la 31 decembrie 2027, urmând ca, înainte de această dată, să aibă loc o revizuire a sa.

Comisia a luat act de concluziile Consiliului European din 17 și 18 aprilie 2024 privind importanța unui sector agricol competitiv, durabil și rezilient. În acest context și având în vedere presiunea inflaționistă tot mai mare asupra sectorului agricol și prețurile ridicate ale materiilor prime, Comisia a lansat, la 2 mai 2024, o revizuire punctuală a Regulamentului privind ajutoarele de minimis pentru sectorul agricol, devansând astfel data prevăzută pentru revizuire.

Comisia invită în prezent părțile interesate să îi trimită observații cu privire la această revizuire timpurie a Regulamentului privind ajutoarele de minimis pentru sectorul agricol.

Proiectul de modificări include următoarele modificări:

·       mărirea de la 25 000 EUR la 37 000 EUR a plafonului maxim pentru ajutoarele de minimis per întreprindere într-o perioadă de trei ani;

·       ajustarea „limitelor naționale”, care sunt calculate pe baza valorii producției agricole. Normele actuale iau în considerare, pentru acest calcul, perioada de referință 2012-2017. Această perioadă de referință urmează să fie prelungită din 2012 până în 2023, ceea ce ar permite să se țină seama de valoarea mai mare a producției agricole, în special din ultimii ani, majorându-se astfel limita națională pentru toate statele membre;

·       calcularea cuantumului maxim al ajutorului pe o perioadă de trei ani calendaristici, nu de trei exerciții financiare, în conformitate cu normele generale nesectoriale privind ajutoarele de minimis;

·       introducerea unui registru central obligatoriu al ajutoarelor de minimis la nivel național sau european pentru a spori transparența și a reduce sarcina administrativă pentru agricultori care decurge din faptului că aceștia utilizează în prezent un sistem bazat pe declarații pe propria răspundere, întrucât nu vor mai trebui să monitorizeze ei înșiși respectarea normelor (deocamdată, instituirea acestor registre centrale este facultativă pentru statele membre).

Prin mărirea plafonului maxim pentru ajutoarele de minimis per întreprindere pentru a ține seama de inflație, modificările propuse vor oferi statelor membre posibilități mai ample de a oferi sprijin agricultorilor într-un mod mai simplu, mai rapid, mai direct și mai eficient, deoarece un astfel de sprijin nu trebuie să fie notificat Comisiei sau aprobat de aceasta. În plus, modificările propuse vor reduce sarcina administrativă pentru agricultori prin introducerea unor registre centrale obligatorii privind ajutoarele de minimis, ceea ce va reduce obligațiile de raportare ale agricultorilor, care sunt în principal microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii.

Nu în ultimul rând, revizuirea va prelungi aplicarea regulamentului până în 2032.

Etapele următoare

Toate părțile interesate pot prezenta observații cu privire la proiectul de modificări până la 21 iulie 2024. Pentru mai multe informații, inclusiv cu privire la modul de transmitere a unei contribuții, puteți consulta adresa

Pe lângă consultarea publică lansată astăzi, proiectul de propunere va fi discutat și în cadrul unor reuniuni organizate între Comisie și statele membre.

Astfel se va asigura faptul că atât statele membre, cât și alte părți interesate au suficiente posibilități de a formula observații cu privire la proiectul de propunere a Comisiei.

Comisia intenționează să adopte modificările la Regulamentul privind ajutoarele de minimis pentru sectorul agricol cât mai curând posibil, ținând seama de feedbackul primit din partea statelor membre și a părților interesate.

Context

Conform articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre trebuie să notifice Comisiei Europene toate ajutoarele de stat și să le pună în aplicare numai după ce acestea au fost aprobate de către Comisie. Conform Regulamentului UE de abilitare privind ajutoarele de stat, Comisia poate declara că anumite categorii de ajutoare de stat sunt compatibile cu piața unică și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută în tratat.

Mai multe informații cu privire la ajutoarele de stat în sectorul agricol sunt disponibile pe site-ul internet dedicat al DG Concurență.

Detalii

Data publicării

7 iunie 2024

Date de contact

Lea ZUBER

Nume

Lea ZUBER

E-mail

lea.zuber@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 56298

Nina FERREIRA

Nume

Nina FERREIRA

E-mail

nina.ferreira@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 299 81 63


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană