Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.03.2024 - Comisia Europeană elaborează planuri pentru crearea unei diplome europene
ED Targoviste

Ieri, 27 martie, Comisia prezintă trei inițiative de promovare a cooperării transnaționale între instituțiile de învățământ superior, cu scopul final de a crea o diplomă europeană.

 

O diplomă europeană voluntară ar fi în beneficiul studenților și al comunității învățământului superior prin stimularea mobilității în scop educațional în cadrul UE și prin îmbunătățirea competențelor transversale ale studenților. Aceasta ar contribui la satisfacerea cererii de pe piața forței de muncă și ar spori atractivitatea absolvenților pentru viitorii angajatori, atrăgând, în același timp, studenți din întreaga lume și stimulând competitivitatea europeană.

Cele trei inițiative abordează barierele juridice și administrative din calea înființării de către universitățile partenere a unor programe de diplome comune competitive la nivel de licență, masterat sau doctorat. Propunerile se bazează pe autonomia instituțională și pe libertatea academică a universităților. Acestea respectă pe deplin competențele statelor membre și ale guvernelor regionale în domeniul învățământului superior.

Pachetul de astăzi cuprinde o comunicare privind un proiect de diplomă europeană și două propuneri de recomandări ale Consiliului pentru sprijinirea sectorului învățământului superior: una pentru a îmbunătăți procesele de asigurare a calității și recunoașterea automată a calificărilor în învățământul superior, iar cealaltă pentru a face carierele academice mai atractive și mai durabile.

Un proiect de diplomă europeană

Proiectul de diplomă europeană prezentat astăzi pregătește terenul pentru un nou tip de program comun, realizat în mod voluntar la nivel național, regional sau instituțional și bazat pe un set comun de criterii convenite la nivel european.

O astfel de diplomă europeană ar reduce birocrația și ar permite instituțiilor de învățământ superior din diferite țări să coopereze fără sincope la nivel transfrontalier și să instituie programe comune.

Comunicarea propune o cale concretă de cooperare între statele membre ale UE și sectorul învățământului superior în vederea creării unei diplome europene recunoscute automat în întreaga UE. Având în vedere diversitatea sistemelor europene de învățământ superior din întreaga Europă, Comisia propune o abordare treptată pentru statele membre în direcția obținerii unei diplome europene, cu două posibile puncte de intrare:

·       O etichetă europeană pregătitoare: o etichetă ar oferi o marcă europeană puternică. Aceasta ar urma să fie acordată programelor universitare comune care îndeplinesc criteriile europene propuse: studenții primesc un certificat de diplomă europeană, împreună cu diploma lor comună.

·       O diplomă europeană: acest nou tip de calificare s-ar baza pe criteriile comune și ar fi ancorat în legislația națională. Acesta ar fi acordat fie în comun de mai multe universități din țări diferite, fie, eventual, de o entitate juridică europeană înființată de astfel de universități: elevii primesc o „diplomă europeană” care este recunoscută automat.

Comisia va facilita și va sprijini statele membre în eforturile de obținere a diplomei europene printr-o serie de acțiuni concrete, inclusiv un laborator de politici privind diplomele europene sprijinit de programul Erasmus +, care urmează să fie înființat în 2025, cu scopul de a implica statele membre și comunitatea învățământului superior în elaborarea de orientări în vederea obținerii unei diplome europene.

În 2025, Comisia intenționează să lanseze „proiecte privind parcursurile universitare europene” în cadrul programului Erasmus + pentru a oferi stimulente financiare statelor membre, împreună cu agențiile lor de acreditare și de asigurare a calității, universitățile, studenții, partenerii economici și sociali, pentru a se implica în calea obținerii unei diplome europene.

O asigurare mai simplă și mai bună a calității și recunoașterea automată a diplomelor universitare

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind un sistem european de asigurare și recunoaștere a calității în învățământul superior invită statele membre și instituțiile de învățământ superior să își simplifice și să își îmbunătățească procesele și practicile de asigurare a calității. Acestea sunt condiții necesare pentru asumarea răspunderii și încredere, precum și pentru îmbunătățirea performanțelor universităților. Statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a permite instituțiilor de învățământ superior să adapteze mai rapid programele oferite la nevoile societății.

Prezenta recomandare ar sprijini ofertele pedagogice inovatoare și ar asigura faptul că instituțiile de învățământ superior pot crea programe transnaționale de calitate care să fie asigurate și recunoscute automat în întreaga UE. Diploma europeană va depinde de o asigurare solidă a calității și de recunoașterea automată.

Evaluarea în mod egal a rolurilor diverse ale personalului academic

Propunerea de recomandare a Consiliului privind carierele atractive și durabile în învățământul superior urmărește să ofere personalului implicat în activități transfrontaliere în educație și metode de predare inovatoare recunoașterea și recompensarea pe care o merită. Acesta formulează recomandări pentru a se asigura că sistemele naționale de învățământ superior abordează recunoașterea inegală a rolurilor diverse pe care personalul le asumă pe lângă cercetare, cum ar fi predarea și investițiile în integrarea dezvoltării durabile. De asemenea, încurajează statele membre să promoveze activități educaționale transnaționale.

Etapele următoare

Pachetul va fi discutat cu Consiliul UE și cu principalele părți interesate din învățământul superior în lunile următoare. Comisia invită Consiliul, statele membre, universitățile, studenții și partenerii economici și sociali să colaboreze pentru ca diploma europeană să devină o realitate. 

Istoricul dosarului

În septembrie 2020, Comunicarea Comisiei privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 a identificat necesitatea de a facilita punerea în aplicare a programelor de diplome comune ale alianțelor din învățământul superior. Acesta a fost aprobat de Consiliu în anul următor.

Pachetul de astăzi a fost anunțat de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii din 2023 și face parte din programul de lucru al Comisiei pentru 2024.

Proiectul de diplomă europeană se bazează pe șase proiecte-pilot Erasmus + care implică peste 140 de instituții de învățământ superior din întreaga UE.

Pentru mai multe Informații

Site dedicat diplomei europene

Fișă informativă privind diploma europeană

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

27 martie 2024

Date de contact

Johanna BERNSEL

Nume

Johanna BERNSEL

E-mail

Johanna.BERNSEL@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 66 99

Flore BOUTIER

Nume

Flore BOUTIER

E-mail

flore.boutier1@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 60 43


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană