Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
08.05.2024 - Comisia publică o analiză de țară privind convergența socială pentru România și alte șase state membre în contextul semestrului european
ED Targoviste

Comisia publică o analiză de țară privind convergența socială pentru șapte state membre în contextul semestrului european.

 

Comisia a publicat o analiză de țară detaliată în domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor și al incluziunii sociale pentru România, Bulgaria, Estonia, Spania, Italia, Lituania și Ungaria, prezentând în detaliu rezultatele cadrului de convergență socială.

Această analiză din a doua etapă se bazează pe constatările Raportului comun privind ocuparea forței de muncă din 2024, care cuprinde o analiză din prima etapă a tuturor statelor membre. Raportul comun privind ocuparea forței de muncă a fost prezentat de Comisie în cadrul Pachetului de toamnă al semestrului european 2024 și a fost adoptat de Consiliu în martie 2024.

Analiza actuală va face acum obiectul unor discuții multilaterale aprofundate cu statele membre, atât în cadrul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, cât și în cadrul Comitetului pentru protecție socială, înainte de viitoarea adoptare a pachetului de primăvară al semestrului european. 

Semestrul european este cadrul Uniunii Europene pentru coordonarea și supravegherea politicilor economice, sociale și de ocupare a forței de muncă.

Date de contact

Francesca Dalboni

Nume

Francesca Dalboni

Număr de telefon

+32 229 88170

Flora Matthaes

Nume

Flora Matthaes

Număr de telefon

+32 229 83951


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană