Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
12.12.2023 - Ura nu își are locul în Europa. Comisia și Înaltul Reprezentant lansează un apel: să ne unim împotriva tuturor formelor de ură!
ED Targoviste

În data de 6 decembrie, Comisia și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare intitulată „Ura nu își are locul aici – o Europă unită împotriva urii”.

 

Este vorba despre un apel la acțiune adresat tuturor europenilor: să luăm atitudine împotriva urii, să milităm pentru toleranță și respect.

În ultimele săptămâni, am fost martorii unor scene pe care speram să nu le mai vedem vreodată în Europa. Continentul nostru se confruntă cu o creștere alarmantă a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură. Potrivit datelor, fenomenul afectează în mod deosebit comunitățile evreiești și musulmane.

Prin comunicarea de astăzi, Comisia și Înaltul Reprezentant își intensifică eforturile de combatere a urii sub toate formele sale, prin consolidarea acțiunilor din cadrul a numeroase politici precum securitatea, digitalizarea, educația, cultura și sportul. De exemplu, se vor acorda fonduri suplimentare pentru protejarea lăcașurilor de cult și se vor desemna reprezentanți speciali cu un mandat explicit de maximizare a potențialului politicilor UE de combatere a urii. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Aici, în Europa, onorăm diversitatea identităților culturale și religioase ale tuturor europenilor. Respectul și toleranța sunt valorile fundamentale ale societăților noastre. Prin urmare, trebuie să respingem antisemitismul și ura împotriva musulmanilor, ori de câte ori ne confruntăm cu acestea. În Uniunea Europeană, demnitatea și siguranța fiecărui om în parte sunt mai presus de toate.”

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „În mod tragic, istoria se repetă. Conflictele și dezinformarea din numeroase părți ale lumii împrăștie sămânța urii. Fiecare om trebuie să fie protejat și respectat, indiferent de religie sau convingeri, cetățenie sau naționalitate, gen, rasă sau orice alt pretext folosit în mod abuziv pentru a incita la discriminare, ură sau violență. Se împlinesc în curând 75 de ani de la adoptarea Declarației universale a drepturilor omului. Nu putem repeta greșelile din trecut. Îndemn comunitatea internațională să ni se alăture: să apărăm pretutindeni drepturile tuturor oamenilor, să combatem intoleranța și prejudecățile!”

Să protejăm oamenii, să protejăm spațiile publice

Protecția persoanelor și a spațiilor publice reprezintă o prioritate. De aceea, Comisia va lansa mai devreme cererea de propuneri din cadrul Fondului pentru securitate internă, programată inițial pentru 2024. Cererea va fi lansată deci în 2023 și va pune un accent deosebit pe lăcașurile de cult evreiești, cu un buget majorat. Programul PROTECT va fi consolidat în 2024 și i se vor aloca fonduri suplimentare pentru protecția spațiilor publice și a lăcașurilor de cult ale tuturor religiilor. Din aceste fonduri, 5 milioane EUR vor fi dedicate contracarării amenințărilor reprezentate de creșterea antisemitismului.

Pentru a proteja mai bine oamenii împotriva amenințărilor online, Comisia va depune eforturi pentru ca, până în februarie 2024, să se încheie actualizarea Codului de conduită privind combaterea discursului ilegal de incitare la ură din mediul online. În cadrul acestei actualizări vor fi incluse în cod noile obligații orizontale pe care Regulamentul privind serviciile digitale le prevede în sarcina platformelor online. De asemenea, Comisia își va consolida cooperarea cu organizațiile societății civile, cu experții, cu notificatorii de încredere și cu autoritățile publice pentru a detecta discursurile de incitare la ură în mediul online.

Implicarea societății în ansamblu

Coordonatorii Comisiei pentru combaterea rasismului, pentru combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești și pentru combaterea urii împotriva musulmanilor au jucat un rol important în implicarea comunităților și a cetățenilor. Activitatea lor va fi consolidată, iar poziția de coordonator se va transforma în cea de reprezentant special. Reprezentanții speciali vor avea un mandat specific de aprofundare a coordonării (inclusiv prin proiecte dedicate finanțate de UE) și de maximizare a potențialului politicilor UE de combatere a urii, online și offline.

Pentru a putea fi toleranți și a simți respect reciproc, trebuie să ne cunoaștem mai bine unii pe alții. Iar instrumentele cele mai utile în acest sens sunt deja la îndemâna noastră: mass-media, educația, cultura și sportul. De aceea, Comisia va susține formarea jurnaliștilor în direcția respectării standardelor în domeniul mass-mediei și a recunoașterii discursurilor de incitare la ură și va încuraja proiectele de promovare a incluziunii și a diversității în educație, cultură și sport.

În plus, Uniunea Europeană își va intensifica sprijinul acordat verificatorilor veridicității informațiilor, atât în cadrul UE, cât și în lumea vorbitoare de arabă.

Combaterea urii reprezintă o preocupare globală, iar cooperarea internațională este o necesitate. Colaborarea strânsă cu responsabilii cu promovarea drepturilor de la nivel mondial, regional și național consolidează credibilitatea și eficacitatea acțiunilor UE în interiorul și în afara Uniunii: Comisia și Înaltul Reprezentant își vor întări angajamentul și vor consolida rețelele de la toate nivelurile, valorificând activitățile diplomatice, acțiunile concrete și parteneriatele externe ale UE. 

Etapele următoare

La începutul anului 2024, Comisia va organiza o conferință la nivel înalt împotriva urii, cu participanți importanți implicați în lupta împotriva urii și a discriminării. Conferința va fi urmată de dialogurile europene pentru reconciliere, care vor reuni cetățeni din întreaga UE, în special tineri, cu factori de decizie, experți și membri ai comunităților celor mai afectate. Procesul va culmina cu recomandări de clădire a unor punți între comunitățile divizate și de a transforma în realitate deviza UE de a trăi „uniți în diversitate”.

Context

Infracțiunile motivate de ură și discursurile de incitare la ură contravin valorilor europene fundamentale ale respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectării drepturilor omului, așa cum sunt consacrate la articolul 2 din tratat.

În ultimii ani, Comisia a lucrat la un set de norme și inițiative menite să ne promoveze și protejeze valorile comune și drepturile fundamentale. Principalul act legislativ în domeniu este Decizia-cadru din 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei, datorită căreia anumite manifestări grave ale rasismului și xenofobiei sunt pedepsibile cu sancțiuni penale efective, proporționale și cu efect de descurajare.

Protejarea democrațiilor Europei împotriva amenințărilor și efectelor dăunătoare ale dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor, inclusiv din partea unor actori străini, a devenit o prioritate strategică pentru UE. În cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană (PADE), Comisia și Înaltul Reprezentant au elaborat o serie de măsuri de combatere a dezinformării.

Prin asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale și a Codului de conduită consolidat privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură, se vor lua măsuri decisive suplimentare pentru a garanta că faptele care sunt considerate ilegale offline sunt tratate ca atare și atunci când sunt comise online. Regulamentul privind serviciile digitale prevede că platformele online au anumite obligații stricte în ceea ce privește combaterea conținutului ilegal. Acesta se va aplica tuturor platformelor începând cu 17 februarie 2024, dar se aplică deja unui număr de 19 platforme online și motoare de căutare foarte mari. În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, Comisia a trimis la jumătatea lunii octombrie către X, META și TikTok o cerere oficială de informații cu privire la presupusa răspândire de conținut ilegal și de dezinformare, în special la răspândirea de conținut cu caracter terorist și violent și de discursuri de incitare la ură.

Pentru a consolida acest cadru, în decembrie 2021, Comisia a propus extinderea actualei liste a infracțiunilor incriminate de UE prevăzută în tratate pentru a include discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură. Recenta intensificare a urii subliniază necesitatea adoptării rapide a unei decizii unanime a Consiliului, pentru a proteja valorile comune ale UE.

Comisia a finalizat deja majoritatea acțiunilor din cadrul primei sale Strategii UE privind drepturile victimelor (2020-2025), pentru a se asigura că toate victimele din UE își pot exercita pe deplin drepturile pe care le au în temeiul legislației UE. La 12 iulie 2023, Comisia a adoptat propunerea de directivă de modificare a directivei din 2012 privind drepturile victimelor, principalul instrument orizontal privind drepturile victimelor. Propunerea urmărește să consolideze în continuare drepturile tuturor victimelor criminalității din UE, inclusiv drepturile victimelor celor mai vulnerabile. În octombrie 2023, Consiliul a finalizat prima lectură a propunerii.

Comunicarea privind o Europă unită împotriva urii completează în același timp Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești, precum și Strategia europeană privind egalitatea de gen 2020-2025Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 și Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor 2020-2030.

Informații suplimentare

Comunicarea „Ura nu își are locul aici – o Europă unită împotriva urii”.

Detalii

Data publicării

6 decembrie 2023

Date de contact

Christian WIGAND

Nume

Christian WIGAND

E-mail

christian.wigand@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 22 53

Jördis FERROLI

Nume

Jördis FERROLI

E-mail

jordis.ferroli@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 299 27 29


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană