Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.04.2024 - Comisia definește principiile privind limitarea celor mai dăunătoare substanțe chimice la utilizările esențiale
ED Targoviste

La 22 aprilie, Comisia a adoptat criterii și principii directoare pentru ceea ce ar constitui „utilizări esențiale” ale celor mai nocive substanțe chimice.

 

Comunicarea adoptată astăzi oferă industriei și investitorilor previzibilitate în ceea ce privește fabricarea de produse indispensabile pentru tranziția verde și digitală, pentru sănătate și apărare în UE. Este un rezultat concret al Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, care vizează îmbunătățirea protecției sănătății umane și a mediului împotriva celor mai nocive substanțe chimice și trecerea la un mediu fără substanțe toxice.

Comunicare privind utilizările esențiale

Conceptul de „utilizări esențiale” contribuie la evaluarea cazurilor în care se justifică, din punct de vedere societal, utilizarea celor mai nocive substanțe. În cazurile în care utilizarea este necesară pentru sănătate și/sau siguranță și/sau este esențială pentru funcționarea societății și dacă nu există alternative acceptabile, această substanță poate fi utilizată în continuare în acest scop pentru o anumită perioadă de timp. Ar trebui stabilite dispoziții detaliate în legislația specifică a UE care să aplice conceptul de utilizare esențială.

Obiectivul general al acestui concept este de a asigura o mai mare eficiență și previzibilitate în materie de reglementare pentru autorități, investitori și industrie, în vederea eliminării mai rapide a celor mai nocive substanțe în utilizări neesențiale, acordând, în același timp, mai mult timp pentru eliminarea treptată a utilizărilor care sunt esențiale pentru societate. De asemenea, aceasta va ajuta industria să orienteze și să acorde prioritate investițiilor în substanțe chimice inovatoare și sustenabile.

În ceea ce privește utilizările considerate esențiale pentru societate, conceptul poate oferi întreprinderilor certitudinea că substanțele utilizate în aplicații critice – în special pentru tranziția verde și digitală, dar și pentru securitate și apărare – pot fi utilizate în continuare până când vor fi disponibile alternative.

Acest concept poate oferi, de asemenea, stimulente în cadrul sistemelor voluntare, cum ar fi finanțarea durabilă și în cercetare și inovare, promovând și facilitând trecerea la produse și metode mai sigure și mai durabile.

Tranziția către substanțe chimice sigure și durabile: raportul AEM

Pentru a sprijini tranziția către substanțe chimice sigure și sustenabile, Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) au publicat la 17 aprilie un cadru de indicatori pentru evaluarea factorilor determinanți și a impactului poluării chimice. Raportul a constatat că, deși tranziția avansează în unele domenii, ea începe doar în altele. Analiza comparativă a constatat că sunt necesare în continuare eforturi suplimentare pentru a reduce impactul substanțelor nocive asupra sănătății umane și asupra mediului și oferă recomandări pentru acțiuni viitoare.

Istoricul dosarului

Comunicarea de astăzi este un rezultat important al Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. Strategia stabilește acțiuni pentru ca substanțele chimice să devină sigure și sustenabile din faza de proiectare și pentru a se asigura că substanțele chimice nu dăunează planetei pentru generațiile actuale și viitoare, precum și pentru a contribui la stimularea inovării pentru substanțe chimice sigure și sustenabile. Aceasta include interzicerea utilizării celor mai nocive substanțe chimice în produsele de consum, cum ar fi articolele de îngrijire a copiilor, materialele care intră în contact cu alimentele și textilele, cu excepția cazului în care aceste utilizări se dovedesc esențiale pentru societate, și asigurarea faptului că toate substanțele chimice sunt utilizate într-un mod mai sigur și mai durabil.

Au fost instituite mai multe acțiuni de inovare și investiții pentru a însoți industriile afectate prin această tranziție. Pentru a promova substanțe chimice sigure și sustenabile și procese de producție curate, în perioada martie 2021-septembrie 2022 s-au derulat 12,000 de proiecte în cadrul programelor Orizont Europa, Europa digitală, ERASMUS +, Fondul pentru inovare și programul LIFE. Peste 1 miliarde EUR au fost dedicate unui număr de 190 de proiecte de cercetare și inovare.

Strategia atrage, de asemenea, atenția statelor membre asupra posibilităților Mecanismului de redresare și reziliență de a investi în tranziția verde și digitală a industriilor UE, inclusiv în sectorul chimic. În mod similar,„Calea de tranziție pentru industriachimică” (publicată în 2023) propune acțiuni și condiții pentru realizarea tranziției verzi și digitale și pentru îmbunătățirea rezilienței în industria chimică.

Pentru mai multe Informații

Comunicare privind utilizarea esențială

Raport de sinteză comun SEE-ECHA privind cadrul UE de indicatori pentru substanțele chimice;

Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice Mecanismul de redresare și reziliență

Calea de tranziție pentru industria chimică

Întrebări și răspunsuri

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

22 aprilie 2024

Date de contact

Adalbert JAHNZ

Nume

Adalbert JAHNZ

E-mail

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 31 56

Maëlys DREUX

Nume

Maëlys DREUX

E-mail

maelys.dreux@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 46 73


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană