Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
21.02.2024 - Comisia salută acordul politic privind un sistem de certificare la nivelul UE pentru eliminarea dioxidului de carbon
ED Targoviste

Comisia salută acordul provizoriu dintre Parlamentul European și Consiliu privind primul cadru voluntar la nivelul UE pentru certificarea eliminărilor de înaltă calitate ale dioxidului de carbon.

 

Acest cadru de certificare va stimula tehnologiile inovatoare de eliminare a dioxidului de carbon și agricultura carbonului, care contribuie la obiectivele UE în materie de climă, mediu și poluare zero. Acest nou cadru va ajuta UE să atingă neutralitatea climatică prin certificarea eliminărilor de dioxid de carbon și a agriculturii carbonului pentru a se asigura că acestea sunt transparente și fiabile, prevenind dezinformarea ecologică și creând noi oportunități de afaceri. Acordul de astăzi stabilește norme de certificare pentru:

·       Agricultura carbonului, cum ar fi refacerea pădurilor și a solurilor și evitarea emisiilor solului, reumidificarea turbăriilor, utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor și alte practici agricole inovatoare;

·       Eliminările industriale de carbon, cum ar fi bioenergia cu captarea și stocarea dioxidului de carbon, sau captarea și stocarea directă a dioxidului de carbon din aer;

·       Lipirea carbonului în produse și materiale durabile, cum ar fi materialele de construcție pe bază de lemn sau cărbunele biologic.

Regulamentul convenit provizoriu va îmbunătăți capacitatea UE de a cuantifica, monitoriza și verifica autenticitatea tuturor acestor forme de eliminare a dioxidului de carbon. În special, acesta stabilește norme pentru recunoașterea sistemelor de certificare care demonstrează conformitatea cu cadrul UE, precum și un set specific de criterii pentru a asigura o înaltă calitate a eliminărilor de dioxid de carbon și transparența și credibilitatea procesului de certificare.

Criteriile convenite vor asigura faptul că eliminările de dioxid de carbon sunt: cuantificată corect; stocarea carbonului pentru o perioadă convenită pe termen lung (minimum 35 ani pentru carbonul stocat în produse); merg dincolo de practicile existente și nu doar recompensează statu-quo-ul; și să contribuie la obiective mai ample în materie de durabilitate, de exemplu prin asigurarea unui impact pozitiv asupra biodiversității. Se va instituiun registru al UE pentru a crea un nivel ridicat de transparență în ceea ce privește eliminările certificate de dioxid de carbon. Acest lucru va fi pus în aplicare în termen de 4 ani. Între timp, pot fi utilizate registrele sistemelor de certificare existente. Regulamentul prevede o prioritizare a metodologiilor de certificare care ar trebui dezvoltate. Pe această bază, Comisia, sprijinită de un grup de experți în eliminarea dioxidului de carbon, își va continua activitatea de elaborare a unor metodologii de certificare credibile și adaptate pentru diferitele tipuri de activități de eliminare a dioxidului de carbon.

Eliminările certificate de dioxid de carbon pot constitui baza unor noi oportunități economice și pot fi monetizate prin scheme private și sprijin din partea sectorului public, precum și prin generarea de avantaje comerciale, consumatorii dorind să recompenseze practicile ecologice. Agricultura carbonului va crea noi modele de afaceri pentru fermieri și silvicultori și se preconizează că va aduce beneficii semnificative pentru biodiversitate. Regulamentul convenit încurajează, de asemenea, utilizarea bioproduselor pentru construcții de lungă durată pentru a menține fixarea carbonului pe parcursul mai multor decenii sau mai mult, stimulând noi tehnici durabile de construcție.

În ceea ce privește sprijinul financiar pentru tehnologiile de eliminare a dioxidului de carbon, regulamentul deblochează finanțarea privată și publică inovatoare, inclusiv finanțarea impactului sau sprijinul public bazat pe rezultate, deoarece eliminatorii de dioxid de carbon și fermierii din domeniul carbonului pot fi recompensați pe baza absorbțiilor certificate și a reducerilor de emisii. Acesta va sprijini, de asemenea, noul Bauhaus european prin recunoașterea capacității de stocare a carbonului a materialelor de construcție biologice și eficiente din punct de vedere energetic. Comisia va continua să finanțeze eliminarea dioxidului de carbon prin diverse programe, cum ar fi Fondul pentru inovare, politica agricolă comună, Fondul de dezvoltare regională, programul LIFE și programul Orizont Europa (inclusiv misiunea „Un pact al solului pentru Europa”).

Următoarele etape

Parlamentul European și Consiliul trebuie acum să aprobe în mod oficial acordul. Odată finalizat procesul, noua legislație va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii și va intra în vigoare.

Istoricul dosarului

Legea europeană a climei, semnată în 2021, obligă din punct de vedere juridic UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Aceasta înseamnă realizarea unui echilibru între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră până în 2050. Prin urmare, Regulamentul-cadru de certificare a eliminării dioxidului de carbon, propus inițial de Comisie în noiembrie 2022, este esențial pentru atingerea obiectivului climatic pe termen lung al UE în temeiul Acordului de la Paris și pentru transformarea Pactului verde european în realitate. Eliminarea dioxidului de carbon va fi un factor-cheie pentru un viitor obiectiv intermediar privind clima pentru 2040, astfel cum a recomandat Comisia în comunicarea sa și în Strategia industrială de gestionare a carbonului din 6 februarie.

Pe baza Comunicării Comisiei privind ciclurile durabile ale carbonului, adoptată în 2021, prezentul regulament contribuie la obiectivul de eliminare a dioxidului de carbon pentru 2030 în sectorul exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii (LULUCF). De asemenea, sprijină activitățile de refacere a naturii în conformitate cu Legea privind refacerea naturii și cu practicile economiei circulare din Planul de acțiune pentru economia circulară.

Aceasta va ajuta, de asemenea, întreprinderile să își raporteze amprenta climatică în conformitate cu Directiva privind responsabilitatea socială a întreprinderilor și cu standardele conexe de raportare privind durabilitatea și va oferi mai multă transparență în ceea ce privește afirmațiile organizațiilor publice și private privind neutralitatea climatică.

Pentru mai multe Informații

Propunerea Comisiei privind
certificarea eliminării dioxidului decarbon Pactul verde
european

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

20 februarie 2024

Date de contact

Tim McPHIE

Nume

Tim McPHIE

E-mail

tim.mcphie@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 86 02

Ana CRESPO PARRONDO

Nume

Ana CRESPO PARRONDO

E-mail

ana.crespo-parrondo@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 13 25

Giulia BEDINI

Nume

Giulia BEDINI

E-mail

Giulia.BEDINI@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 61


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană