Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
06.02.2024 - Comisia salută acordul politic privind etichetarea mai clară și îmbunătățirea compoziției mierii, a sucurilor de fructe, a gemurilor și a laptelui
ED Targoviste

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns astăzi Parlamentul European și Consiliul în privința revizuirii și consolidării standardelor de comercializare existente aplicabile mierii, sucurilor de fructe, gemurilor și laptelui.

 

Așa-numitele „directive privind micul dejun” prevăd norme comune privind compoziția, denumirile comerciale, etichetarea și prezentarea acestor produse, pentru a asigura libera lor circulație pe piața internă și pentru a-i ajuta pe consumatori să aleagă în cunoștință de cauză.

Colegiuitorii au convenit ca directivele revizuite să prevadă următoarele schimbări:

  • Indicarea obligatorie a originii pe etichetă în cazul mierii:  în cazul amestecurilor de miere, țările de origine vor trebui să fie indicate pe etichetă în ordinea descrescătoare a ponderilor procentuale, însoțite de procentajele respective. Statele membre vor avea flexibilitatea de a impune obligativitatea indicării procentajelor doar pentru primele patru ponderi atunci când acestea constituie peste 50 % din amestec. Colegiuitorii au împuternicit Comisia să introducă metode armonizate de analiză pentru a detecta mierea contrafăcută cu zahăr, o metodă uniformizată pentru urmărirea originii mierii și criterii pentru a se garanta că mierea nu este supraîncălzită atunci când este vândută consumatorului final. Va fi instituită o platformă pentru consilierea Comisiei în aceste privințe. Toate acestea vor limita practicile frauduloase și vor spori transparența lanțului de aprovizionare cu alimente.
  • Inovare și oportunități de piață pentru sucurile de fructe, pentru a răspunde noilor cereri ale consumatorilor: Vor deveni disponibile trei noi categorii: „suc de fructe cu zaharuri reduse”, „suc de fructe cu zaharuri reduse obținut din concentrat” și „suc de fructe cu zaharuri reduse concentrat”. Astfel, consumatorii pot alege un suc al cărui conținut de zaharuri a fost redus cu cel puțin 30 %. Pe etichetele sucurilor de fructe se va putea menționa că sucurile de fructe „conțin numai zaharuri prezente în mod natural”, pentru a se preciza că, spre deosebire de nectarurile de fructe, sucurile de fructe nu pot conține, prin definiție, adaos de zaharuri – o caracteristică pe care majoritatea consumatorilor nu o cunosc.
  • Obligativitatea ca gemurile să conțină mai multe fructe: creșterea conținutului minim de fructe al gemurilor (de la 350 la 450 de grame per kilogram) și al gemurilor de calitate superioară (de la 450 la 500 de grame per kilogram) va îmbunătăți calitatea minimă și va reduce conținutul de zaharuri al acestor produse pentru consumatorii din UE. Statele membre vor putea autoriza utilizarea termenului „marmeladă” ca sinonim pentru „gem”, pentru a ține seama de denumirea utilizată local pentru aceste produse. Termenul „marmeladă” era autorizat până acum doar pentru gemurile de citrice.
  • Etichetare simplificată pentru lapte: va fi eliminată distincția dintre laptele „evaporat” și cel „condensat”, în conformitate cu standardul Codex Alimentarius. Totodată, va fi autorizat laptele deshidratat fără lactoză.

De asemenea, colegiuitorii au acordat Comisiei mandatul de a evalua, în următorii trei ani, potențialele modalități de informare a consumatorilor în privința originii fructelor utilizate în producția de sucuri și gemuri.

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia face în prezent obiectul aprobării oficiale de către colegiuitori. După intrarea în vigoare, care are loc la 20 de zile de la publicarea textului final, statele membre vor dispune de 18 luni pentru a transpune noile dispoziții în legislația națională și de încă 6 luni până la aplicarea în întreaga Uniune.

Context

Standardele de comercializare ale UE sunt menite să asigure menținerea calității produselor la un nivel ridicat, protecția consumatorilor și coerența standardelor pe piața UE. Ele facilitează, de asemenea, comerțul cu țările terțe, deoarece sunt în concordanță cu standardele existente la nivel internațional începând cu anii 1950. În ultimul deceniu, piețele agricole au evoluat semnificativ, ca urmare atât a inovării, cât și a schimbării preocupărilor societății și a cererii consumatorilor.

Pentru a fi introduse pe piețele UE și vândute consumatorilor, majoritatea produselor agroalimentare trebuie să respecte standardele de comercializare ale UE sau standardele stabilite la nivel internațional. Standardele de comercializare se referă la calitățile externe ale produselor și la calitățile invizibile care rezultă din anumite procese de producție, cum ar fi conținutul de fructe în gemuri. Ele se aplică în egală măsură atât produselor UE, cât și produselor importate.

În aprilie 2023, în urma unui amplu proces de consultare, Comisia a prezentat propuneri prin care să se garanteze că, în conformitate cu Strategia „De la fermă la consumator” și cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, standardele de comercializare contribuie, în continuare, la promovarea și utilizarea produselor sustenabile, răspunzând, în același timp, noilor nevoi ale consumatorilor și ale operatorilor.

Informații suplimentare

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a așa-numitelor „directive privind micul dejun” în ceea ce privește mierea, sucurile de fructe, gemurile de fructe și laptele evaporat

Raport de evaluare a impactului privind revizuirea standardelor de comercializare ale UE pentru produse agricole în vederea asigurării utilizării și furnizării de produse sustenabile

Detalii

Data publicării

31 ianuarie 2024

Date de contact

Olof GILL

Nume

Olof GILL

E-mail

Olof.GILL@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 59 66

Myrto-Amaryllis LAPPA

Nume

Myrto-Amaryllis LAPPA

E-mail

myrto-amaryllis.lappa@ext.ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 299 70 98


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană