Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.04.2024 - Comisia lansează Alianța pentru medicamente critice pentru a contribui la prevenirea și abordarea penuriei de medicamente esențiale
ED Targoviste

Comisia lansează Alianța pentru medicamente critice pentru a contribui la prevenirea și abordarea penuriei de medicamente esențiale.    

 

Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) din cadrul Comisiei Europene, în colaborare cu președinția belgiană a Consiliului UE, a lansat astăzi Alianța pentru medicamente critice în marja reuniunii informale a Consiliului EPSCO al miniștrilor sănătății, ca parte a acțiunilor de construire a unei uniuni europene a sănătății puternice.

Alianța reunește autorități naționale, industrie, organizații din domeniul sănătății, reprezentanți ai societății civile, Comisie și agenții ale UE pentru a identifica cele mai bune măsuri de abordare și evitare a penuriei de medicamente esențiale.

Anunțată pentru prima dată de Comisie în octombrie 2023, Alianța se va concentra asupra politicii industriale șiva completa reforma legislației UE în domeniul farmaceutic, astfel cum a fost propusă de Comisie. Acesta este un răspuns direct la apelul lansat de peste 23 de state membre pentru o mai mare autonomie strategică în acest sector.

În urma unei cereri deschise de exprimare a interesului, lansată la 16 ianuarie 2024, Alianța are în prezent aproximativ 250 de membri înregistrați, inclusiv ministere ale agențiilor guvernamentale care reprezintă statele membre, întreprinderi sau organizații în calitate de reprezentanți ai industriei, precum și organizații neguvernamentale.

Principalele acțiuni strategice ale Alianței

Creată ca un mecanism consultativ favorabil incluziunii și transparent al principalelor părți interesate, Alianța:

·       lucrări de consolidare a securității aprovizionării;

·       consolidarea disponibilității medicamentelor;

·       reducerea dependențelor lanțului de aprovizionare al UE.

Acest lucru va contribui, în cele din urmă, la o industrie farmaceutică mai rezilientă și mai durabilă în Europa și la o aprovizionare mai sigură cu medicamente pentru cetățeni.

Pentru a consolida securitatea aprovizionării, Alianța va elabora recomandări strategice pentru a aborda și a evita deficitele. Printre factorii-cheie analizați se numără dependența excesivă de un număr limitat de furnizori externi, posibilitățile limitate de diversificare și capacitățile de producție limitate. Aceasta se va baza pe analiza vulnerabilității efectuată de Comisie în ceea ce privește blocajele din lanțul de aprovizionare cu medicamente esențiale de pe lista de medicamente esențiale a Uniunii. Recomandările vor forma împreună un „plan strategic” multianual, care va conține etape și termene-limită corespunzătoare pentru punerea lor în aplicare.

Discuțiile din cadrul Alianței vor ajuta Comisia să identifice „proiecte de investiții de rezervă” inovatoare, care ar putea beneficia de finanțare din partea UE și de la nivel național pentru a consolida producția în UE.

Alianța va analiza, de asemenea, modul în care stimulentele de piață, cum ar fi posibilitatea de a extinde utilizarea contractelor de rezervare de capacitate și achizițiile publice comune, pot fi utilizate pentru a spori securitatea aprovizionării cu medicamente esențiale.

Alianța va avea o viziune holistică asupra lanțului de aprovizionare, iar membrii săi pot identifica noi sinergii pentru a colabora mai eficient, inclusiv prin crearea de noi parteneriate. Având în vedere caracterul global al lanțului de aprovizionare și interesul puternic exprimat, de exemplu, de mai mulți parteneri din Balcanii de Vest, precum și de țările din vecinătatea UE de a participa la alianță, aceste noi parteneriate ar putea duce la diversificarea lanțului de aprovizionare cu medicamente esențiale.

Următoarele etape

Alianța este lansată timp de 5 ani. Începând de la lansarea de astăzi, vor începe lucrările, cu publicarea primelor sale recomandări privind acțiunile care trebuie întreprinse pentru îmbunătățirea aprovizionării cu medicamente esențiale, prevăzute până la sfârșitul anului. Deși prima cerere de exprimare a interesului este în prezent închisă, Alianța rămâne deschisă noilor membri în toate etapele funcționării sale.

Istoricul dosarului

Penuria critică recentă de medicamente a evidențiat importanța securității aprovizionării în UE și în întreaga UE. Comisia a luat măsuri de combatere a penuriei, începând cu o comunicare care prezintă acțiuni pentru o mai bună prevenire și atenuare a penuriei critice de medicamente în UE, adoptată de Comisie la 24 octombrie 2023 și urmată de o primă listă a Uniunii de medicamente esențiale de către EMA la 12 decembrie 2023.

Până în aprilie 11, Comisia a efectuat o analiză a vulnerabilităților lanțului de aprovizionare pentru o primă tranșă de 2024 de medicamente esențiale de pe lista Uniunii. Rezultatul acestei activități va sta la baza domeniului de aplicare al mandatului Alianței pentru medicamente critice.

Pentru mai multe informații

Site-ul Alianței

Site-ul HERA

Comunicare privind abordarea penuriei de medicamente în UE

Lista medicamentelor esențiale a Agenției Europene pentru Medicamente

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

24 aprilie 2024

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume

Stefan DE KEERSMAECKER

E-mail

stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 46 80

Anna Gray

Nume

Anna Gray

E-mail

anna.gray@ext.ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 80873


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană