Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
05.02.2024 - Apa potabilă va deveni mai sigură datorită noilor standarde de igienă la nivelul UE pentru materialele și produsele care intră în contact cu apa
ED Targoviste

Apa potabilă va deveni mai sigură datorită noilor standarde de igienă la nivelul UE pentru materialele și produsele care intră în contact cu apa.

 

La 23 ianuarie, Comisia a adoptat noi standarde minime de igienă pentru materialele și produsele care intră în contact cu apa potabilă. Acestea se vor aplica de la 31 decembrie 2026 materialelor și produselor utilizate în instalațiile noi sau atunci când instalațiile mai vechi sunt renovate sau reparate. Aceste standarde vor preveni creșterea microbiană și vor reduce riscul de percolare a substanțelor nocive în apa potabilă.

Noile standarde se vor aplica materialelor și produselor destinate utilizării în instalații noi pentru captarea, tratarea, stocarea sau distribuția apei sau pentru lucrări de reparații, cum ar fi, de exemplu, conducte de alimentare, supape, pompe, contoare de apă, accesorii și robinete. Acest lucru va face apa mai sigură pentru băuturi și va reduce sarcina administrativă pentru întreprinderile care produc materialele și produsele relevante, precum și pentru autoritățile naționale.

Până în prezent, armonizarea la nivelul UE a fost redusă, iar producătorii au fost obligați să solicite aprobări diferite în fiecare stat membru în care doreau să își vândă produsele. Noile norme vor simplifica, de asemenea, activitatea de aprobare desfășurată anterior de fiecare autoritate națională.

Materialele și produsele care respectă noile standarde ale UE vor primi o declarație de conformitate UE și un marcaj UE specific. Prin urmare, produsul poate fi vândut în întreaga UE fără nicio restricție privind posibilele preocupări legate de sănătatea publică sau de mediu.

Istoricul dosarului

Directiva privind apa potabilă a fost revizuită în 2020, iar în ianuarie 2021 au intrat în vigoare noi norme în întreaga UE. Directiva revizuită garantează un acces mai sigur la apă pentru toți europenii și asigură cele mai înalte standarde din lume în ceea ce privește apa potabilă, în conformitate cu obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării anunțat în Pactul verde european. Noile norme răspund, de asemenea, primei inițiative cetățenești europene de succes, „Right2Water”, care a adunat 1.6 milioane de semnături în sprijinul îmbunătățirii accesului la apă potabilă sigură pentru toți europenii.

Directiva urmărește să protejeze sănătatea cetățenilor UE prin stabilirea unor standarde stricte de calitate. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în legislația națională până la 12 ianuarie 2023. Dar, până în prezent, șase state membre nu au făcut încă acest lucru. Comisia colaborează îndeaproape cu aceste state membre pentru a se asigura că normele sunt reflectate corect în legislația națională.

Următoarele etape

În urma adoptării de către Comisie a celor trei acte delegate, Parlamentul European și Consiliul au acum la dispoziție două luni pentru a formula eventualele obiecții. În caz contrar, actul delegat intră în vigoare. Se preconizează că toate cele șase acte vor fi publicate în Jurnalul Oficial după aceste două luni.

Sunt în curs lucrări cu privire la metodologiile și orientările suplimentare impuse de Directiva privind apa potabilă, inclusiv cu privire la modul de măsurare a microplasticelor și a substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS) din apa potabilă.

Pentru mai multe Informații

Acte de punere în aplicare și acte delegate

Directiva privind apa potabilă (2020/2184/UE) 

Pagina web referitoare la Directiva privind apa potabilă

Detalii

Data publicării

23 ianuarie 2024

Date de contact

Adalbert JAHNZ

Nume

Adalbert JAHNZ

E-mail

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 31 56

Maëlys DREUX

Nume

Maëlys DREUX

E-mail

maelys.dreux@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 46 73


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană