Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
05.02.2024 - Comisia salută acordul politic privind etichetarea mai clară și compoziția îmbunătățită a mierii, a sucurilor de fructe, a gemurilor și a laptelui
ED Targoviste

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns astăzi, 31 ianuarie, Parlamentul European și Consiliul pentru revizuirea și consolidarea standardelor de comercializare existente aplicabile mierii, sucurilor de fructe, gemurilor și laptelui.

 

Așa-numitele directive privind micul dejun stabilesc norme comune privind compoziția, denumirile de vânzare, etichetarea și prezentarea acestor produse pentru a asigura libera lor circulație în cadrul pieței interne și pentru a-i ajuta pe consumatori să facă alegeri în cunoștință de cauză.

Directivele revizuite convenite de colegiuitori vor introduce următoarele modificări:

  • Indicarea obligatorie a originii pe etichetă pentru miere: țările de origine din amestecurile de miere vor trebui să figureze pe etichetă în ordine descrescătoare, cu ponderea procentuală a fiecărei origini. Statele membre vor avea flexibilitatea de a solicita procente pentru cele mai mari patru cote numai atunci când acestea reprezintă peste 50 % din amestec. Comisia este împuternicită de colegiuitori să introducă metode armonizate de analiză pentru a detecta falsificarea mierii cu zahăr, o metodologie uniformă de urmărire a originii mierii și criterii pentru a se asigura că mierea nu este supraîncălzită atunci când este vândută consumatorului final. Se va înființa o platformă pentru a consilia Comisia cu privire la aceste aspecte. Acest lucru va limita practicile frauduloase și va spori transparența lanțului alimentar.
  • Inovarea și oportunitățile de piață pentru sucurile de fructe în conformitate cu noile cerințe ale consumatorilor: Vor deveni disponibile trei noi categorii: „suc de fructe cu zahăr redus”, „suc de fructe cu zahăr redus obținut din concentrat” și „suc concentrat de fructe cu zahăr redus”. Astfel, consumatorii pot alege un suc cu cel puțin 30 % mai puține zaharuri. Va fi posibil ca sucurile de fructe să indice pe etichete că „sucurile de fructe conțin numai zaharuri prezente în mod natural” pentru a clarifica faptul că, spre deosebire de nectarurile de fructe, sucurile de fructe nu pot conține, prin definiție, adaos de zaharuri – o caracteristică de care majoritatea consumatorilor nu sunt conștienți.
  • Conținut obligatoriu mai mare de fructe în gemuri: o creștere a conținutului minim de fructe în gemuri (de la 350 la 450 grame pe kilogram) și în gemuri (de la 450 la 500 grame pe kilogram) va îmbunătăți calitatea minimă și va reduce conținutul de zahăr al acestor produse pentru consumatorii din UE. Statelor membre li se va permite să autorizeze termenul „marmeladă” ca sinonim al „gemului”, pentru a ține seama de denumirea utilizată în mod obișnuit la nivel local pentru aceste produse. Termenul „marmeladă” a fost autorizat până în prezent numai pentru gemurile de citrice.
  • Etichetarea simplificată a laptelui: distincția dintre laptele „evaporat” și laptele „condensat” va fi eliminată, în conformitate cu standardul Codex Alimentarius. Laptele deshidratat fără lactoză va fi, de asemenea, autorizat.

Colegiuitorii au acordat, de asemenea, Comisiei mandatul de a evalua, în următorii trei ani, modalitățile de informare a consumatorilor cu privire la originea fructelor utilizate în producția de sucuri și gemuri.

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia face în prezent obiectul aprobării oficiale de către colegiuitori. De la intrarea în vigoare la 20 de zile de la publicarea textului final, statele membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru a transpune noile dispoziții în legislația națională și încă 6 luni înainte ca acesta să se aplice în întreaga Uniune.

Istoricul dosarului

Standardele de comercializare ale UE sunt menite să asigure menținerea calității produselor la un nivel ridicat, protecția consumatorilor și coerența standardelor pe piața UE. Ele facilitează, de asemenea, comerțul cu țările terțe, deoarece sunt în concordanță cu standardele existente la nivel internațional începând cu anii 1950. În ultimul deceniu piețele produselor alimentare au evoluat semnificativ, ca urmare a inovării, dar și a schimbării preocupărilor societății și a cererii consumatorilor.

Pentru a fi introduse pe piețele UE și vândute consumatorilor, majoritatea produselor agroalimentare trebuie să respecte standardele de comercializare ale UE sau standardele stabilite la nivel internațional. Standardele de comercializare se referă la calitățile externe ale produselor și la calitățile invizibile care rezultă din anumite procese de producție, cum ar fi conținutul de fructe în gemuri. Ele se aplică în egală măsură atât produselor UE, cât și produselor importate.

În aprilie 2023, în urma unui amplu proces de consultare, Comisia a prezentat propuneri pentru a se asigura că standardele de comercializare contribuie în continuare la promovarea și adoptarea produselor sustenabile, abordând în același timp noile nevoi ale consumatorilor și ale operatorilor, în conformitate cu Strategia „De la fermă la consumator” și cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Pentru mai multe Informații

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a așa-numitelor „directive privind micul dejun” în ceea ce privește mierea, sucurile de fructe, gemurile de fructe și laptele evaporat

Raport de evaluare a impactului privind revizuirea standardelor de comercializare ale UE pentru produse agricole în vederea asigurării utilizării și furnizării de produse sustenabile

Detalii

Data publicării

31 ianuarie 2024

Date de contact

Olof GILL

Nume

Olof GILL

E-mail

Olof.GILL@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 59 66

Myrto-Amaryllis LAPPA

Nume

Myrto-Amaryllis LAPPA

E-mail

myrto-amaryllis.lappa@ext.ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 299 70 98


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană