Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
10.03.2024 - Comisia aprobă prelungirea și modificarea schemei de ajutor de stat a României pentru sprijinirea cogenerării de înaltă eficiență a energiei electrice și termice
ED Targoviste

Comisia aprobă prelungirea și modificarea schemei de ajutor de stat a României pentru sprijinirea cogenerării de înaltă eficiență a energiei electrice și termice.

 

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, prelungirea și modificarea unei scheme a României care vizează sprijinirea producției de energie electrică și termică de către instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență conectate la rețelele de termoficare din România.

Schema a fost inițial aprobată în luna septembrie 2022 și urmează să expire la 30 iunie 2024. Ea are ca scop promovarea construirii de noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență.

România a notificat Comisiei intenția sa de a: (i) prelungi măsura până la 31 iulie 2028; (ii) majora bugetul cu 362 de milioane EUR, ajungându-se astfel la un buget total de 752 de milioane EUR și (iii) sprijini instalarea unei capacități de cogenerare suplimentare de cel puțin 200 MW.

Comisia a evaluat schema modificată, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie. Comisia a constatat că schema modificată este în continuare necesară și adecvată pentru promovarea instalațiilor de cogenerare de înaltă eficiență în România și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, Comisia a constatat că ajutorul este proporțional și că orice efect negativ asupra concurenței și a schimburilor comerciale din UE va fi limitat. Pe baza acestor considerente, Comisia a aprobat modificarea în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

După ce vor fi soluționate eventualele aspecte legate de confidențialitate, versiunea neconfidențială a deciziei va fi pusă la dispoziție cu numărul SA.108102 în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenței.

Detalii

Data publicării

6 martie 2024

Date de contact

Lea Zuber

Nume

Lea Zuber

Număr de telefon

+32 2 295 62 98

Nina Ferreira

Nume

Nina Ferreira

Număr de telefon

+32 2 299 81 63


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană