Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
21.01.2024 - Comisia salută acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor și la noua directivă privind combaterea spălării banilor
ED Targoviste

Comisia salută acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor și la noua directivă privind combaterea spălării banilor.

 

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și la cea de a șasea directivă CSB/CFT.

Aceste propuneri creează un cadru unic de reglementare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și servesc ca bază pentru coordonarea activității viitoarei Autorități pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB). Noile norme stabilesc cerințe la nivelul Uniunii pentru sectorul privat, în vederea asigurării unui nivel consecvent al controalelor în cadrul întregii piețe unice. De asemenea, ele armonizează sarcinile și competențele autorităților naționale de supraveghere și ale unităților de informații financiare (FIU) pentru a permite o cooperare transfrontalieră eficace. În plus, acest nou cadru oferă competențe sporite registrelor beneficiarilor reali, pentru a se asigura transparența în ceea ce privește persoanele care dețin sau controlează persoane juridice și fiducii. Pe lângă acestea, el armonizează normele privind accesul la informațiile respective, făcând posibil ca actorii care au un interes legitim, inclusiv jurnaliștii și societatea civilă, să poată contribui la combaterea criminalității financiare. Accesul mai larg la informațiile privind bunurile imobile va ajuta de asemenea autoritățile competente să combată utilizarea abuzivă a acestor active de către infractori. 

Aceste propuneri ale Comisiei au făcut parte din pachetul legislativ privind CSB prezentat în iulie 2021, care includea, de asemenea, un nou regulament de instituire a unei autorități pentru combaterea spălării banilor (ACSB) și o revizuire a Regulamentului privind trasabilitatea transferurilor de fonduri și de criptoactive. Cele patru propuneri din pachet au fost aprobate de colegiuitori.

Mairead McGuinness, comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Salut acordul privind regulamentul și directiva, care aduc UE foarte aproape de realizarea deplină a unui cadru nou și mai solid pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Acordurile din această săptămână reprezintă o etapă importantă în lupta împotriva «banilor murdari» din UE. Noua abordare stabilește norme care tratează în mod decisiv deficiențele identificate în trecut și oferă mecanisme flexibile pentru a se asigura faptul că sistemul nostru financiar nu este o destinație ușoară pentru produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni. Ambiția acestor norme demonstrează încă o dată voința și angajamentul politic puternic al Parlamentului European și al Consiliului de a realiza un nou cadru care să poată preveni în mod eficace spălarea banilor murdari prin sistemul financiar al UE.”

Detalii

Data publicării

18 ianuarie 2024

Date de contact

Daniel Ferrie

Nume

Daniel Ferrie

Număr de telefon

+32 2 298 65 00

Marta Pérez-Cejuela

Nume

Marta Pérez-Cejuela

Număr de telefon

+32 2 296 37 70


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană