Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
09.09.2023 - Comisia propune măsuri pentru a facilita șederea, munca și călătoriile în străinătate ale europenilor
ED Targoviste

Către o coordonare digitală mai intensă a sistemelor de securitate socială: Comisia propune măsuri pentru a facilita șederea, munca și călătoriile în străinătate ale europenilor.

 

Comisia a propus ieri, 6 septembrie, într-o comunicare specifică, măsuri concrete pentru digitalizarea în continuare a coordonării sistemelor de securitate socială din Europa. Comunicarea stabilește acțiuni menite să facă accesul mai rapid și mai simplu la serviciile de securitate socială la nivel transfrontalier, utilizându-se din plin instrumentele digitale și reducându-se sarcina administrativă pentru cetățeni și întreprinderi.

Aceasta va îmbunătăți schimburile de informații între instituțiile naționale de securitate socială și va accelera recunoașterea și acordarea prestațiilor eligibile la nivel transfrontalier. Astfel, cetățenilor europeni le va fi mai ușor să locuiască, să lucreze și să călătorească în străinătate, întreprinderilor le va fi mai ușor să își desfășoare activitatea în alte țări ale UE și administrațiilor naționale să își coordoneze sistemele de securitate socială la nivel transfrontalier.

În pofida inițiativelor anterioare de îmbunătățire a fluxului transfrontalier de informații în materie de securitate socială, instituțiile naționale, furnizorii de servicii medicale și inspectoratele de muncă se confruntă în continuare cu dificultăți în a accesa și a face schimb de date din cauza interoperabilității insuficiente între sistemele naționale. De asemenea, de exemplu emiterea și verificarea documentelor de atestare a dreptului la prestații implică costuri.

Comunicarea de astăzi trece în revistă progresele înregistrate până în prezent în ceea ce privește digitalizarea coordonării sistemelor de securitate socială, prezintă inițiativele în curs în acest domeniu și propune acțiuni viitoare pentru a valorifica pe deplin beneficiile pe care le poate oferi digitalizarea.

Principalele măsuri propuse

Comisia invită statele membre:

·       să accelereze implementarea la nivel național a schimbului electronic de informații privind securitatea socială (EESSI), astfel încât acesta să fie pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2024 în întreaga Europă. EESSI digitalizează schimburile dintre instituțiile naționale de securitate socială, pentru a renunța la procedurile pe suport de hârtie, care iau mult timp și sunt greoaie.

·       să ofere proceduri integral online pentru o coordonare mai intensă a sistemelor de securitate socială, pentru a facilita și mai mult deplasarea și munca în străinătate a cetățenilor și pentru a le asigura accesul rapid la prestațiile eligibile. Statele membre se pot baza pe Regulamentul privind portalul digital unicRO•••, care prevede furnizarea integral online a unor proceduri administrative importante către cetățeni și întreprinderi până cel târziu la 12 decembrie 2023.

·       să se implice pe deplin în activitățile-pilot legate de pașaportul european de securitate socială (ESSPASS), care explorează modalități de simplificare a eliberării și verificării drepturilor de securitate socială ale cetățenilor la nivel transfrontalier.

·       să depună eforturi în vederea introducerii portofelelor UE pentru identitatea digitală (EUDIRO•••), care le vor permite cetățenilor UE să dețină versiuni digitale ale documentelor de atestare a dreptului la prestații, cum ar fi cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), facilitând verificarea instantanee a acestor documente de către instituțiile de securitate socială, inspectoratele de muncă și furnizorii de servicii medicale.

Comisia va sprijini statele membre ale UE în implementarea acestor acțiuni oferind asistență tehnică, inclusiv prin instrumentul de sprijin tehnic și punând la dispoziție fonduri UE, de exemplu prin programul „Europa digitală”RO•••, programul InvestEURO•••Fondul european de dezvoltare regionalăRO••• și Fondul social european PlusRO•••.

Autoritatea Europeană a Muncii va juca, de asemenea, un rol activ prin colectarea de exemple de bune practici și prin facilitarea schimburilor periodice între autoritățile naționale.

Etapele următoare

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să aprobe abordarea prezentată în această comunicare și invită statele membre și toate părțile interesate să colaboreze pentru punerea în aplicare a acțiunilor din aceasta. Comisia va sprijini și va monitoriza punerea în aplicare a acestei comunicări în cadrul reuniunilor anuale cu reprezentanții naționali.

Promovarea digitalizării coordonării sistemelor de securitate socială este importantă și în contextul negocierilor în curs purtate de colegiuitori cu privire la revizuirea normelor UE de coordonare a sistemelor de securitate socială. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă rapid la un acord cu privire la revizuire, să modernizeze acest cadru juridic și va continua să sprijine colegiuitorii în vederea atingerii acestui obiectiv.

Context

Cetățenii UE au dreptul să călătorească, să lucreze și să locuiască în altă țară din UE. În 2021, 16 milioane de persoane din UE, Spațiul Economic European (SEE)/Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și Elveția locuiau și/sau au lucrat în altă țară din UE, SEE/AELS și Elveția. Normele UE (Regulamentul nr. 883/2004RO••• și Regulamentul nr. 987/2009RO••• privind punerea sa în aplicare) protejează drepturile de securitate socială ale cetățenilor atunci când se deplasează în Europa, de exemplu în ceea ce privește asistența medicală, prestațiile familiale și pensiile, și garantează că aceștia au acces la prestațiile lor eligibile cât mai curând posibil pe întreg teritoriul UE.

În 2021, aproximativ 235 de milioane de persoane din Europa dețineau un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le-a ajutat să obțină sprijin medical necesar și neprevăzut în străinătate. De asemenea, 6 milioane de pensii au fost plătite pensionarilor care locuiesc în altă țară. În plus, administrațiile naționale au primit 3,6 milioane de cereri pentru o dovadă a asigurării sociale în situații transfrontaliere.

Datorită sistemului de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI), instituțiile de securitate socială din statele membre au gestionat mai rapid și mai sigur 16,5 milioane de cazuri de securitate socială ale persoanelor care călătoresc, locuiesc, studiază și/sau lucrează în altă țară din UE începând din 2019. În fiecare lună se transmit 2,5 milioane de mesaje electronice.

În prezent, instituțiile din 12 state membre testează ESSPASS pentru a emite și a verifica digital drepturile de securitate socială ale cetățenilor la nivel transfrontalier, cum ar fi „Documentul portabil A1” în scopuri profesionale și CEASS în situații de asistență medicală.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: digitalizarea coordonării sistemelor de securitate socialăRO•••

Comunicarea privind digitalizarea coordonării sistemelor de securitate socială: facilitarea liberei circulații pe piața unică

Digitalizarea coordonării sistemelor de securitate socială

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea.

Detalii

Data publicării

6 septembrie 2023

Date de contact

Nume

Veerle NUYTS

E-mail

Veerle.NUYTS@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 299 63 02

Nume

Laura BERARD

E-mail

laura.berard@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 57 21

Nume

Tommaso ALBERINI

E-mail

Tommaso.ALBERINI@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 70 10


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană