Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.10.2023 - Comisia prezintă un plan de acțiune al UE privind ruta est-mediteraneeană
ED Targoviste

Comisia prezintă un plan de acțiune al UE privind ruta est-mediteraneeană.

 

Comisia Europeană a prezentat la 18 octombrie, un plan de acțiune al UE privind ruta est-mediteraneeană, care conține măsuri operaționale legate de gestionarea migrației pe această rută și vine în completarea planurilor de acțiune deja prezentate privind ruta Balcanilor de Vestruta central-mediteraneeanăruta vest-mediteraneeană și ruta atlantică.

Acest plan de acțiune respectă angajamentul asumat de președinta von der Leyen în scrisoarea sa înainte de reuniunea Consiliului European din 29-30 iunie 2023, de a înainta un plan de acțiune privind ruta est-mediteraneeană. Documentul este prezentat în perspectiva viitoarei reuniuni a Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 19 octombrie și a Consiliului European din 26-27 octombrie.

În acest plan de acțiune sunt prezentate 29 de măsuri operaționale specifice, structurate în jurul a patru domenii principale.

1. Prevenirea plecărilor neregulamentare, combaterea introducerii ilegale de migranți și asigurarea unor căi de migrație legală, prin:

·       consolidarea cooperării cu țările de origine și de tranzit din Asia și Africa și cu Turcia pentru a combate introducerea ilegală de migranți;

·       punerea în aplicare a măsurilor din setul de instrumente privind operatorii de transport;

·       crearea de oportunități pentru migrația legală, inclusiv prin parteneriate pentru atragerea de talente;

·       eforturi susținute pentru relocarea refugiaților care au nevoie de protecție internațională;

·       consolidarea cooperării dintre Europol, Frontex și Eurojust.

2. Consolidarea gestionării eficiente a frontierelor de-a lungul rutei est-mediteraneene, inclusiv în țările de origine și de tranzit, prin: 

·       sprijinirea capacităților de gestionare a frontierelor la granița de est a Turciei;

·       consolidarea și îmbunătățirea gestionării și controlului frontierelor, inclusiv la frontierele externe terestre și maritime ale UE;

·       intensificarea cooperării regionale cu partenerii din vecinătatea sudică;

·       încurajarea reînnoirii cooperării între Frontex și Turcia;

·       îmbunătățirea conștientizării situației la frontierele maritime, în cooperare cu Frontex.  

3. Consolidarea cooperării cu țările de origine și de tranzit în materie de returnare și readmisie. În consecință, Uniunea Europeană:

·       își va continua colaborarea cu Turcia pentru a promova punerea în aplicare deplină și eficace a Declarației UE-Turcia și a acordului de readmisie UE-Turcia;

·       va intensificarea returnările din UE;

·       va coordona acțiunile diplomatice comune cu țările terțe de origine și de tranzit, în special din Asia de Sud și din Africa.

4. Asigurarea unei gestionări eficiente a migrației, îmbunătățirea procedurilor de azil și sprijin pentru crearea unei capacități suficiente de primire, prin:

·       sprijinirea statelor membre în asigurarea unei capacități adecvate de primire pentru copii și adulți;

·       alocarea de resurse naționale suficiente pentru gestionarea migrației;

·       accelerarea implementării transferurilor în cadrul mecanismului de solidaritate voluntară;

continuarea cooperării cu Turcia în vederea consolidării sistemelor sale de azil și de primire.

Acest plan de acțiune se bazează pe măsurile existente, cum ar fi setul de instrumente privind operatorii de transport, care abordează utilizarea mijloacelor comerciale de transport pentru a facilita migrația neregulamentară către UE, și pe diverse proiecte privind combaterea introducerii ilegale de migranți. De asemenea, planul consolidează cooperarea dintre Comisie, agențiile UE (Frontex, EUAA, Europol) și autoritățile statelor membre în domeniul migrației și al gestionării frontierelor.

Etapele următoare

Comisia prezintă acest plan de acțiune în perspectiva viitoarei reuniuni a Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 19-20 octombrie și a Consiliului European din 26-27 octombrie.

UE și statele membre vor trebui să colaboreze pentru a atinge obiectivele stabilite în planul de acțiune și pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestuia. Raportarea și monitorizarea prin intermediul mecanismelor existente ale Comisiei și Consiliului sunt două elemente esențiale. Acest plan de acțiune face parte dintr-o abordare mai amplă a UE menită să contribuie la atenuarea presiunii asupra statelor membre situate de-a lungul diferitelor rute de migrație.

Comisia continuă să monitorizeze în mod activ situația de-a lungul diferitelor rute de migrație și este pregătită să acționeze rapid pentru a răspunde în funcție de noile evoluții.

Acest plan de acțiune nu aduce atingere raportului pe care Înaltul Reprezentant și Comisia îl vor prezenta cu privire la situația actuală a relațiilor UE-Turcia, așa cum s-a stabilit în cadrul Consiliului European din iunie 2023.

Context

În 2022, au fost detectate 43 906 de treceri neregulamentare ale frontierei pe ruta est-mediteraneeană, ceea ce reprezintă o creștere cu 113 % față de 2021. Grecia și Cipru au fost deosebit de expuse unei presiuni migratorii crescute în 2022, numărul sosirilor crescând cu 89 % și, respectiv, 123 % față de 2021. În 2022, persoanele care introduc ilegal migranți au exploatat și mai mult ruta dintre Turcia și Italia, sosirile în Italia înregistrând o creștere de 22 % și depășind numărul sosirilor în Grecia.

Informații suplimentare

Planul de acțiune pentru ruta vest-mediteraneeană și cea atlantică

Planul de acțiune pentru zona Balcanilor de Vest

Planul de acțiune pentru zona central-mediteraneeană

Un noul pact privind migrația și azilul

Detalii

Data publicării

19 octombrie 2023

Date de contact

Anitta HIPPER

Nume

Anitta HIPPER

E-mail

anitta.hipper@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 56 91

Yuliya MATSYK

Nume

Yuliya MATSYK

E-mail

yuliya.matsyk@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 460 76 15 41


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană