Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.10.2023 - Politica UE în domeniul vizelor: Comisia propune un mecanism mai solid de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză
ED Targoviste

Regimul de călătorii fără viză aduce beneficii economice, sociale și culturale semnificative, stimulând călătoriile și turismul, fiind avantajos atât pentru statele membre ale UE, cât și pentru țările partenere.

 

Politica în domeniul vizelor este, de asemenea, un instrument important în colaborarea UE cu țările partenere.

În același timp, contextul geopolitic în continuă evoluție a generat noi provocări legate de regimul de călătorii fără viză. Prin urmare, este esențial ca UE să aibă instrumentele necesare pentru a aborda situațiile de utilizare abuzivă a acestui regim; de exemplu, creșterea numărului de sosiri ilegale din cauza lipsei de aliniere la politica UE în domeniul vizelor, sistemele de acordare a cetățeniei pentru investitori în țările care beneficiază de un regim de călătorii fără viză sau amenințările hibride, cum ar fi instrumentalizarea migranților sponsorizată de stat.

Pentru a răspunde mai rapid și mai decisiv acestor provocări, Comisia a propus ieri o revizuire a actualului mecanism de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză. Propunerea respectă angajamentul președintei von der Leyen înainte de Consiliul European din 20 martie 2023 de a consolida mecanismul de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză și monitorizarea țărilor care beneficiază de un regim de călătorii fără viză.

Propunerea este însoțită de cel de al șaselea raport din cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea de a deține viză.

I. Consolidarea mecanismului de suspendare a călătoriilor fără viză

În prezent, mecanismul poate fi declanșat numai în cazuri specifice, de exemplu, în caz de creștere bruscă și substanțială a migrației ilegale sau dacă apar riscuri în materie de securitate. Revizuirea propusă:

·       va introduce noi motive de suspendare a regimurilor de călătorii fără viză, de exemplu, în cazul unei alinieri insuficiente la politica UE în domeniul vizelor, în cazul unor amenințări hibride și în cazul în care se practică un sistem de acordare a cetățeniei pentru investitori;

·       va prelungi durata procedurii actuale pentru a se aloca mai mult timp măsurilor de remediere. Se introduce o nouă procedură de urgență pentru a se putea reacționa mai rapid în caz de nevoie, de exemplu în caz de creștere semnificativă a numărului de sosiri sau dacă apar amenințări la adresa securității;

·       va consolida obligațiile de monitorizare și de raportare ale Comisiei față de țările care beneficiază de un regim de călătorii fără viză în cazul în care sunt identificate provocări.

II. Al șaselea raport din cadrul mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză

Începând din 2017, Comisia publică rapoarte anuale în cadrul mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză. Al șaselea raport se referă la țările care au un dialog privind liberalizarea vizelor din Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic, precum și la țările din Pacific și zona Caraibilor care au instituit sisteme de acordare a cetățeniei pentru investitori.

Raportul concluzionează că toate cele opt țări trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a-și alinia politica în domeniul vizelor la politica UE și să își continue eforturile de prevenire a cererilor de azil nefondate. De asemenea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru prevenirea migrației ilegale, precum și pentru combaterea criminalității organizate și a corupției. Raportul subliniază, de asemenea, preocupările Comisiei cu privire la sistemele de acordare a cetățeniei pentru investitori ce promovează accesul fără viză în UE.  

Comisia va continua să pună în aplicare noua abordare cuprinzătoare de monitorizare anunțată în comunicarea sa din mai 2023, care acoperă toate țările terțe care beneficiază de un regim de călătorii fără viză. Pe baza rezultatului acestui proces de monitorizare, Comisia va continua să redacteze rapoarte cu privire la țările terțe care beneficiază de un regim de călătorii fără viză în legătură cu provocările în materie de migrație și securitate.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei de revizuire a mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză va fi în prezent negociată de Parlamentul European și de Consiliu.

Comisia va continua să trimită rapoarte Parlamentului European și Consiliului cel puțin o dată pe an. De asemenea, monitorizarea aspectelor legate de cerințele de liberalizare a vizelor va continua să fie inclusă în pachetul anual de extindere al Comisiei și, după caz, în negocierile de aderare la UE.

Context

UE aplică în prezent un regim de călătorii fără viză cu 60 de țări din afara UE. Resortisanții acestor țări pot intra fără viză în spațiul Schengen pentru șederi de scurtă durată de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. Mecanismul de suspendare a exonerării de obligația de a deține viză a fost introdus pentru prima dată în 2013, cu scopul principal de a permite o suspendare temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor în cazul unei creșteri bruște și substanțiale a migrației ilegale. Mecanismul a fost apoi revizuit în 2017, prin facilitarea prezentării de către statele membre a notificărilor privind circumstanțele care au condus la o eventuală suspendare și prin autorizarea Comisiei de a activa mecanismul de suspendare din proprie inițiativă.

De asemenea, Comisia poate declanșa mecanismul în cazul în care anumite cerințe nu mai sunt îndeplinite pentru a asigura conformitatea cu criteriile de referință privind liberalizarea vizelor de către țările care au trecut printr-un dialog privind liberalizarea vizelor.

Informații suplimentare

Propunere de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1806 în ceea ce privește revizuirea mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză

Al șaselea raport din cadrul mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză

Al cincilea raport din cadrul mecanismului de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză  

Întrebări și răspunsuri

Mecanismul consolidat de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză

Detalii

Data publicării

19 octombrie 2023

Date de contact

Anitta HIPPER

Nume

Anitta HIPPER

E-mail

anitta.hipper@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 56 91

Elettra di Massa

Nume

Elettra di Massa

E-mail

elettra.di-massa1@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 21 61


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană