Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.10.2023 - Comisia solicită României, Ungariei, Portugaliei și Sloveniei să respecte normele UE privind achizițiile publice și concesiunile
ED Targoviste

Comisia solicită României, Ungariei, Portugaliei și Sloveniei să respecte normele UE privind achizițiile publice și concesiunile.

 

Comisia Europeană a decis la 18 octombrie, să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând scrisori de punere în întârziere Ungariei [INFR(2023)2119 și INFR(2023)2120], Portugaliei [INFR(2023)2121], României [INFR(2023)2114] și Sloveniei [INFR(2023)4014] pentru neconformitatea normelor naționale cu legislația UE privind achizițiile publice. Respectivele acte legislative ale UE includ Directiva privind achizițiile publice (Directiva 2014/24/UE), Directiva privind achizițiile publice în sectorul utilităților publice (Directiva 2014/25/UE) și Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE). Aceste norme ale UE asigură tratamentul egal al operatorilor economici interesați să participe la procedurile de achiziții publice, precum și respectarea obligației de transparență. În procedurile care vizează aceste țări, Comisia are în vedere diverse aspecte. Au fost identificate mai multe cazuri în care legislația națională permite utilizarea procedurilor de negociere fără publicare prealabilă. Alte probleme identificate se referă la anumite norme naționale care permit modificarea contractelor legate de obligații și servicii publice, impun limite pentru subcontractare sau introduc o discriminare directă în favoarea anumitor produse originare din regiunea în care este stabilită autoritatea contractantă. Ungaria, Portugalia, România și Slovenia au la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acestor state membre avize motivate.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării

18 octombrie 2023

Date de contact

Johanna Bernsel

Nume

Johanna Bernsel

Număr de telefon

+32 229 86699

Ana Martínez Sanjurjo

Nume

Ana Martínez Sanjurjo

Număr de telefon

+32 229 63066


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană