Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
14.03.2018 - 10 ani de protecție sporită împotriva substanțelor chimice
ED Targoviste

Principalele norme UE privind substanțele chimice, cuprinse în regulamentul REACH, au îmbunătățit în mod semnificativ protecția sănătății cetățenilor europeni și a mediului înconjurător, în paralel cu promovarea unor metode alternative la testarea pe animale. Pe această bază, Comisia a propus luni, 5 martie, o serie de acțiuni pentru a facilita și mai mult punerea acestora în aplicare.

Comisarul pentru piața internă și industrie, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Regulamentul REACH este cea mai avansată și mai cuprinzătoare legislație privind substanțele chimice din lume; multe alte state au urmat exemplul UE în ceea ce privește reglementarea substanțelor chimice. În prezent, industria din UE produce substanțe chimice mai sigure pentru cetățeni și pentru mediu. Trebuie să valorificăm acest succes și să ne asigurăm că producătorii din UE nu se confruntă cu dezavantaje concurențiale față de producătorii din afara UE, în special asigurându-ne că bunurile importate respectă normele UE privind substanțele chimice.”

Printre rezultatele concrete ale REACH se numără:

  • îmbunătățirea siguranței produselor pentru consumatori, lucrători și mediu, prin măsuri pentru interzicerea substanțelor chimice nocive sau înlocuirea celor mai periculoase substanțe („substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită”) prin alternative mai sigure;
  • testarea care nu recurge la animale, prin utilizarea de metode alternative, pentru dezvoltarea cărora Comisia a alocat aproximativ 40 milioane de euro în perioada 2012-2016;
  • un ansamblu de date cuprinzător privind securitatea chimică pe piața unică a UE, fiind colectate informații cu privire la peste 17.000 de substanțe în 65.000 de dosare de înregistrare a principalelor substanțe chimice fabricate și utilizate în UE.

Acțiunile concrete propuse pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a regulamentului includ: îmbunătățirea calității dosarelor de înregistrare prezentate de companii, simplificarea procesului general de autorizare și asigurarea de condiții de concurență echitabile între companiile din UE și cele din afara ei. De asemenea, este urmărită asigurarea unei coerențe mai bune a regulamentului REACH cu legislația privind protecția lucrătorilor și cea despre gestionarea deșeurilor.

Etape următoare

Comisia va discuta rezultatele și acțiunile ce urmează celei de-a doua revizuiri a regulamentului REACH cu Parlamentul European, statele membre și cu părțile interesate în cadrul unei conferințe publice, planificată pentru luna iunie 2018.

Context

REACH este Regulamentul european privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Acesta a intrat în vigoare în 2007, înlocuind fostul cadru legislativ privind substanțele chimice în UE, care a fost instituit la sfârșitul anilor '60 și în anii '70. În principiu, regulamentul REACH se aplică aproape tuturor substanțelor chimice.

Persoane de contact pentru presă:

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Maud NOYON (+32 2 298 03 79)

Iris PETSA (+32 2 299 33 21)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Notă de informare

Raport general privind funcționarea REACH și revizuirea anumitor elemente - concluzii și acțiuni

Document de lucru al serviciilor Comisiei


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană