Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
17.10.2023 - Politica antitrust: Comisia a decis să nu extindă exceptarea pe categorii de care beneficiază consorțiile de transport maritim de linie
ED Targoviste

Politica antitrust: Comisia a decis să nu extindă exceptarea pe categorii de care beneficiază consorțiile de transport maritim de linie.

 

Comisia Europeană a decis să nu prelungească aplicarea cadrului juridic al UE care exceptează consorțiile de transport maritim de linie de la normele antitrust ale UE (Regulamentul de exceptare pe categorii aplicabil consorțiilor, denumit în continuare „regulamentul”). Comisia a concluzionat că regulamentul nu mai promovează concurența în sectorul transportului maritim și, prin urmare, îl va lăsa să iasă din vigoare la 25 aprilie 2024.

Decizia de astăzi, 10 octombrie, a fost luată în urma unui proces de revizuire lansat în august 2022, care a presupus colectarea de date cu privire la funcționarea regulamentului începând din 2020, având în vedere faptul că acesta urmează iasă din vigoare la 25 aprilie 2024. În temeiul regulamentului, companiile de transport maritim, în anumite condiții, pot să încheie acorduri de cooperare pentru a furniza în comun servicii de transport de mărfuri, cunoscute și sub denumirea de „consorții”.

Constatările evaluării

În august 2022, Comisia a lansat o cerere de contribuții prin care invita părțile interesate să ofere feedback cu privire la modul în care era pus în aplicare regulamentul. În aceeași zi, Comisia a trimis chestionare specifice principalelor părți interesate din lanțul de aprovizionare al navelor de transport maritim de linie (și anume, transportatorilor, expeditorilor, comisionarilor de transport și operatorilor portuari și de terminale) cu privire la impactul consorțiilor dintre companiile de transport maritim de linie și al regulamentului asupra operațiunilor acestora.

Înainte de evaluare, în cadrul activităților sale de monitorizare sectorială, Comisia a avut schimburi periodice cu participanții de pe piață, precum și cu autoritățile de concurență și de reglementare din Europa, SUA și alte jurisdicții, cu privire la provocările cu care se confruntă sectorul transportului maritim. De asemenea: (i) a trimis chestionare operatorilor de transportat cu privire la efectele pandemiei de coronavirus asupra operațiunilor lor și asupra lanțului de aprovizionare maritim și (ii) a comandat un studiu independent de stabilire a faptelor.

Astăzi, s-a publicat un document de lucru al serviciilor Comisiei în care sunt sintetizate constatările evaluării efectuate. În ansamblu, datele colectate de la părțile interesate indică eficacitatea și eficiența reduse sau limitate ale regulamentului în perioada 2020-2023.

Având în vedere numărul mic și profilul consorțiilor care intră în domeniul de aplicare al regulamentului, acesta aduce reduceri limitate ale costurilor de asigurare a conformității pentru operatorii de transport și joacă un rol secundar în decizia acestora de a coopera. În plus, în cursul perioadei de evaluare, în conformitate cu regulamentul, operatorii mai mici de transport nu au mai putut să coopereze între ei și să ofere servicii alternative în concurență cu transportatorii mai mari.

Pe baza feedbackului primit, Comisia a decis să nu prelungească regulamentul după data de 25 aprilie 2024. Însă faptul că regulamentul nu va mai fi în vigoare nu înseamnă că, în temeiul normelor antitrust ale UE, cooperarea dintre companiile maritime devine ilegală. Transportatorii care își desfășoară activitatea către sau dinspre UE vor evalua compatibilitatea acordurilor lor de cooperare cu normele antitrust ale UE pe baza orientărilor detaliate prevăzute în Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare aplicabil acordurilor orizontale și în Regulamentul de exceptare pe categorii a acordurilor de specializare.

Context

Serviciile de transport maritim de linie includ furnizarea de servicii regulate și programate de transport maritim de mărfuri ambalate (marea majoritate în containere) pe o anumită rută. Acestea necesită niveluri semnificative de investiții și, prin urmare, sunt furnizate în mod regulat de către mai multe societăți de transport maritim care cooperează în cadrul unor consorții. Consorțiile pot duce la realizarea unor economii de scară și a unei mai bune utilizări a spațiului navelor. O parte echitabilă a beneficiilor care rezultă din aceste creșteri ale eficienței le poate fi transferată utilizatorilor serviciilor de transport maritim, rezultând o mai bună acoperire a porturilor și servicii mai bune.

Articolul 101 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) interzice acordurile între întreprinderi care restrâng concurența. Cu toate acestea, în temeiul articolului 101 alineatul (3) din TFUE, aceste acorduri pot fi declarate compatibile cu piața unică, în condițiile în care contribuie la îmbunătățirea producției sau a distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut, fără a elimina concurența.

Regulamentul nr. 246/2009 al Consiliului prevede că, în conformitate cu dispozițiile articolului 101 alineatul (3) din TFUE, Comisia poate excepta consorțiile de la aplicarea articolului 101 alineatul (1) din TFUE pentru o perioadă limitată la cinci ani, cu posibilitate de prelungire. În consecință, Comisia a adoptat în 2009 Regulamentul de exceptare pe categorii aplicabil consorțiilor [Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei], care stabilește condițiile specifice pentru o astfel de derogare. Aceste condiții urmăresc, în principal, asigurarea faptului că, din beneficiile rezultate, consumatorilor le este rezervată o cotă echitabilă.

Comisia a prelungit perioada de aplicare a regulamentului în 2014 și în 2020. Prelungirea decisă în 2020 a fost justificată în principal prin absența unei deteriorări a parametrilor concurenței (în principal tarifele de transport de marfă, disponibilitatea și fiabilitatea serviciilor) în perioada 2014-2019. Această prelungire a fost totuși limitată la patru ani pentru a se ține seama mai bine de posibilele modificări ale condițiilor de piață.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenței, în secțiunea privind transportul maritim, precum și în documentul cu întrebări și răspunsuri pe această temă.

Detalii

Data publicării

10 octombrie 2023

Date de contact

Arianna PODESTA

Nume

Arianna PODESTA

E-mail

arianna.podesta@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 70 24

Sara SIMONINI

Nume

Sara SIMONINI

E-mail

sara.simonini@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 33 67


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană