Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
17.10.2023 - Comisia trimite o cerere de informații către X, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale
ED Targoviste

Serviciile Comisiei Europene au trimis la 12 octombrie, o cerere oficială de informații către X, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

 

Această cerere vine în urma unor indicii primite de serviciile Comisiei cu privire la presupusa răspândire de conținut ilegal și de elemente de dezinformare, în special difuzarea de conținut cu caracter terorist și violent și de discursuri de incitare la ură. Cererea se referă, de asemenea, și la respectarea altor dispoziții din Regulamentul privind serviciile digitale.

În urma desemnării sale drept platformă online foarte mare, începând cu sfârșitul lunii august 2023 X trebuie să respecte toate dispozițiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, inclusiv obligația de a evalua și a atenua riscurile legate de difuzarea de conținut ilegal, de elemente de dezinformare, de violență bazată pe gen, precum și eventualele efecte negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, a drepturilor copilului, a securității publice și a bunăstării mintale.

În acest caz specific, serviciile Comisiei investighează respectarea de către X a Regulamentului privind serviciile digitale, inclusiv în ceea ce privește politicile și practicile sale legate de notificările privind conținutul ilegal, tratarea plângerilor, evaluarea riscurilor și măsurile de atenuare a riscurilor identificate. Serviciile Comisiei sunt abilitate să solicite informații suplimentare din partea X pentru a verifica buna punere în aplicare a legislației.

Etapele următoare

X trebuie să le furnizeze serviciilor Comisiei informațiile solicitate până la 18 octombrie 2023 în ceea ce privește întrebările legate de activarea și funcționarea protocolului său de răspuns în situații de criză și până la 31 octombrie 2023 în ceea ce privește restul informațiilor. Pe baza evaluării răspunsurilor transmise de X, Comisia va decide asupra măsurilor care trebuie luate. Acest lucru ar putea implica inițierea procedurilor în temeiul articolului 66 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În temeiul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul privind serviciile digitale, Comisia poate aplica amenzi pentru furnizarea de informații incorecte, incomplete sau care induc în eroare ca răspuns la o cerere de informații. În cazul în care X nu răspunde, Comisia poate decide să solicite informațiile printr-o decizie. În acest caz, dacă X nu răspunde în termenul stabilit, se pot aplica penalități cu titlu cominatoriu.

Context

Regulamentul privind serviciile digitale este o piatră de temelie a strategiei digitale a UE. Acesta stabilește o nouă normă, fără precedent, în ceea ce privește responsabilitatea platformelor online în materie de propagare a dezinformării, a conținutului ilegal cum ar fi discursurile ilegale de incitare la ură și a altor riscuri societale. Conține principii generale și garanții solide pentru libertatea de exprimare și alte drepturi ale utilizatorilor.

La 25 aprilie 2023, Comisia a desemnat 19 platforme online foarte mari și motoare de căutare foarte mari pe baza numărului lor de utilizatori, de peste 45 de milioane (reprezentând 10 % din populația UE). Aceste servicii trebuie să respecte toate dispozițiile introduse de Regulamentul privind serviciile digitale de la sfârșitul lunii august 2023.

Detalii

Data publicării

13 octombrie 2023

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume

Johannes BAHRKE

E-mail

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Thomas Regnier

Nume

Thomas Regnier

E-mail

thomas.regnier@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 9 1099


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană