Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
13.10.2023 - Comisia salută finalizarea pachetului legislativ esențial „Pregătiți pentru 55”, care plasează UE pe drumul cel bun pentru a depăși obiectivele pentru 2030
ED Targoviste

Comisia salută adoptarea la 9 octombrie a celor doi piloni finali ai pachetului său legislativ „Pregătiți pentru 55” pentru îndeplinirea obiectivelor climatice ale UE pentru 2030.

 

Înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice (COP28), de o importanță esențială, și de alegerile europene de anul viitor, acest pachet legislativ finalizat în prezent arată că Europa își îndeplinește promisiunile făcute cetățenilor și partenerilor internaționali de a fi deschizătoare de drumuri în ceea ce privește acțiunile climatice și de a modela tranziția verde în beneficiul cetățenilor și al industriilor.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pactul verde european aduce schimbarea de care avem nevoie pentru a reduce emisiile de CO². În același timp, această schimbare ține cont de interesele cetățenilor noștri și oferă oportunități pentru industria noastră europeană. Legislația care vizează reducerea emisiilor noastre de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 este în vigoare și sunt foarte mulțumită că suntem pe drumul cel bun chiar și pentru a depăși această ambiție. Acesta este un semnal important pentru Europa și pentru partenerii noștri mondiali că tranziția verde este posibilă și că Europa își îndeplinește promisiunile.”

Odată cu adoptarea de astăzi a Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile și a Regulamentului ReFuelEU în domeniul aviației, UE are acum obiective climatice obligatorii din punct de vedere juridic care acoperă toate sectoarele-cheie ale economiei. Pachetul global include obiective de reducere a emisiilor într-o gamă largă de sectoare, un obiectiv de stimulare a absorbanților naturali de carbon și un sistem actualizat de comercializare a certificatelor de emisii pentru a limita emisiile, pentru a stabili un preț pentru poluare și a genera investiții în tranziția verde, precum și sprijin social pentru cetățeni și întreprinderile mici. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile europene, mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră asigură faptul că mărfurile importate plătesc un preț echivalent al carbonului în sectoarele vizate. În prezent, UE și-a actualizat obiectivele privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică și va elimina treptat noile vehicule poluante până în 2035, stimulând în același timp infrastructura de încărcare și utilizarea combustibililor alternativi în transportul rutier, în transportul maritim și în aviație.

Pachetul „Pregătiți pentru 55” a fost prezentat în iulie 2021 pentru a răspunde cerințelor din Legea europeană a climei de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră ale Europei cu cel puțin 55 % până în 2030. Acesta a fost actualizat atunci când Comisia a propus o ambiție sporită în ceea ce privește energia din surse regenerabile și eficiența energetică în planul REPowerEU pentru a răspunde invadării Ucrainei de către Rusia și pentru a stimula securitatea energetică a Europei. Se preconizează că pachetul legislativ final va reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră din UE cu 57 % până în 2030. Deși acest pachet legislativ reprezintă o parte centrală a Pactului verde european, lucrările continuă cu privire la alte dosare și propuneri legislative în curs și la punerea în aplicare a legislației în statele membre. Directiva privind impozitarea energiei, parte integrantă a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”, nu a fost încă finalizată, iar Comisia îndeamnă statele membre să încheie negocierile cât mai curând posibil.

Reducerea emisiilor de carbon, stabilirea prețurilor pentru emisii, investiții în capitalul uman

Stabilirea prețului carbonului și un plafon anual al emisiilor asigură faptul că poluatorii plătesc și că statele membre generează venituri pe care le pot investi în tranziția verde. Sistemul revizuit al UE de comercializare a certificatelor de emisii extinde treptat stabilirea prețului carbonului la noi sectoare ale economiei pentru a sprijini reducerea emisiilor acestora, în special combustibilii pentru transport și încălzire și transportul maritim.

Prin această reformă, statele membre vor cheltui acum 100 % din veniturile obținute din comercializarea certificatelor de emisii pentru proiecte legate de climă și energie și pentru dimensiunea socială a tranziției. Noul Fond social pentru climă va aloca 65 de miliarde EUR din bugetul UE și peste 86 de miliarde EUR în total pentru a sprijini cetățenii cei mai vulnerabili și întreprinderile mici în tranziția verde. 

Noul mecanism de ajustare a carbonului la frontieră va asigura faptul că produsele importate vor plăti, de asemenea, un preț al carbonului la frontieră în sectoarele vizate. Acesta este un instrument valoros pentru promovarea reducerii emisiilor la nivel mondial și pentru mobilizarea pieței UE în vederea atingerii obiectivelor noastre climatice la nivel global. În combinație cu schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, acesta reduce riscul de „relocare a emisiilor de carbon”, prin care întreprinderile și-ar putea reloca producția în afara Europei, în țări cu standarde de mediu mai puțin stricte.

Stimularea surselor regenerabile de energie și economisirea energiei

Acordul referitor la Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile stabilește obiectivul obligatoriu al UE privind energia din surse regenerabile pentru 2030 la cel puțin 42,5 %, în creștere față de obiectivul actual de 32 %. În practică, acest lucru aproape ar dubla ponderea existentă a energiei din surse regenerabile în UE. De asemenea, s-a convenit că Europa va urmări să atingă o pondere de 45 % a energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE până în 2030.

În ceea ce privește Directiva privind eficiența energetică, negociatorii au convenit asupra unui nou obiectiv la nivelul UE de îmbunătățire a eficienței energetice cu 11,7 % până în 2030. Statele membre vor trebui să realizeze în medie economii anuale de 1,49 % în perioada 2024-2030. Sectorul public va fi deschizător de drumuri, cu un obiectiv de 1,9 % pentru economiile anuale. De asemenea, acordul conține, pentru prima dată în istorie, o definiție UE a sărăciei energetice. Statele membre vor trebui acum să pună în aplicare îmbunătățiri ale eficienței energetice ca prioritate în rândul persoanelor afectate de sărăcia energetică.

Investiții în transportul curat

Regulamentul revizuit privind standardele privind emisiile de CO2 va asigura faptul că toate autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi înmatriculate în Europa vor avea emisii zero până în 2035. Ca un pas intermediar către emisii zero, emisiile medii ale autoturismelor noi vor trebui să scadă cu 55 % până în 2030, iar cele ale vehiculelor utilitare ușoare noi cu 50 % până în 2030.

Noul Regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (RICA) stabilește obiective obligatorii de instalare a infrastructurii de reîncărcare cu energie electrică și de realimentare cu hidrogen de-a lungul drumurilor europene. Astfel, infrastructura de reîncărcare accesibilă publicului pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare crește în același ritm cu parcul de vehicule electrice.

ReFuelEU în domeniul aviației stabilește norme armonizate la nivelul UE pentru promovarea combustibililor de aviație durabili (SAF), cu o cotă minimă tot mai mare de SAF care trebuie amestecați cu kerosen de către furnizorii de combustibili de aviație pentru furnizarea aeroporturilor din UE. Regulamentul FuelEU în domeniul maritim va promova utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon prin stabilirea unui obiectiv de reducere treptată a intensității medii anuale a GES generate de energia utilizată la bordul navelor.

Etapele următoare

Punerea în aplicare a legislației „Pregătiți pentru 55” începe în prezent în statele membre. Planurile naționale privind energia și clima (PNEC), în curs de finalizare de către statele membre, vor trebui să integreze această nouă legislație și să demonstreze modul în care obiectivele privind clima și energia pentru 2030 vor fi îndeplinite la nivel național.

După cum a anunțat președinta von der Leyen în discursul său anual privind starea Uniunii Europene, Comisia se va angaja într-o serie de dialoguri cu cetățenii și cu industria cu privire la punerea în aplicare a legislației Pactului verde european, sub îndrumarea vicepreședintelui executiv Maros Šefčovič. Pe lângă legislația privind clima, se continuă dezvoltarea și punerea în aplicare a celorlalți piloni complementari ai Pactului verde european. Parlamentul European și Consiliul negociază în prezent mai multe legi în domeniul energiei, al economiei circulare, al poluării și al naturii, Comisia oferind un sprijin intens pentru a se asigura că toate acestea sunt convenite în lunile următoare.

Context

Pactul verde european, prezentat de Comisie la 11 decembrie 2019, a stabilit o nouă strategie de creștere pentru Europa. Acesta are ca scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050, în care creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor.

Legea europeană a climei înscrie în legislația obligatorie angajamentul UE față de neutralitatea climatică și obiectivul intermediar de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Angajamentul UE de a-și reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 a fost comunicat Convenției ONU privind schimbările climatice în decembrie 2020 ca fiind contribuția UE la îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris. Grație legislației UE existente în domeniul climei și al energiei, emisiile de gaze cu efect de seră ale UE au scăzut deja cu 30 % față de 1990, în timp ce economia UE a crescut cu peste 60 % în aceeași perioadă, decuplând creșterea economică de emisii.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri – Consolidarea și extinderea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii cu un Fond social pentru climă specific

Întrebări și răspunsuri – Creșterea nivelului de ambiție al Regulamentului UE privind partajarea eforturilor și stimularea absorbanților naturali de carbon

Întrebări și răspunsuri - Adaptarea sistemului nostru energetic la obiectivele noastre climatice

Întrebări și răspunsuri – Transport, infrastructură și combustibili durabili

Întrebări și răspunsuri – Mecanismul de ajustare la reducerea emisiilor de dioxid de carbon

Fișă informativă

Reforma sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (inclusiv rezerva pentru stabilitatea pieței, sistemul ETS maritim și sistemul ETS separat pentru clădiri și transportul rutier)

Fondul social pentru climă

Sistemul UE revizuit de comercializare a certificatelor de emisii pentru aviație

Notificare în temeiul schemei de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA)

Regulamentul maritim privind monitorizarea, raportarea și verificarea (MRV)

Regulamentul privind partajarea eforturilor (ESR)  

Regulamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF)

Directiva privind energia din surse regenerabile

Directiva privind eficiența energetică

Standardele privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi

Regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi (RICA)

Regulamentul ReFuelEU în domeniul aviației

Regulamentul FuelEU în domeniul maritim

Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră

Pagina web – Pachetul „Pregătiți pentru 55”

Pagina web – mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră

Servicii audiovizuale – Pachetul „Pregătiți pentru 55”

Detalii

Data publicării

9 octombrie 2023

Date de contact

Tim McPHIE

Nume

Tim McPHIE

E-mail

tim.mcphie@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 86 02

Adalbert JAHNZ

Nume

Adalbert JAHNZ

E-mail

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 31 56

Daniel FERRIE

Nume

Daniel FERRIE

E-mail

daniel.ferrie@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 65 00


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană