Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
13.10.2023 - Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor
ED Targoviste

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor pune accentul pe politica de coeziune și pe rolul său în sprijinirea regiunilor care se confruntă cu efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

 

La 9 octombrie, în cadrul conferinței de presă prin care s-a lansat cea de-a 21-a ediție a Săptămânii europene a regiunilor și a orașelor, comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, și președintele Comitetului Regiunilor, Vasco Alves Cordeiro, s-au reunit pentru a sublinia rolul esențial pe care politica de coeziune l-a jucat pentru a reduce efectele crizei energetice și pentru a acorda ajutoare persoanelor care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și persoanelor și regiunilor care îi primesc.

Datorită inițiativei „Sprijin pentru energie la prețuri accesibile” (Support Affordable Energy – SAFE), statele membre pot sprijini acum întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) și gospodăriile vulnerabile astfel încât să facă față creșterii prețurilor la energie. Peste 725 de milioane EUR din fondurile politicii de coeziune au fost deja programate și reprogramate în acest scop. Având în vedere că planurile din alte state membre se materializează încă, valoarea totală a măsurilor SAFE ar putea ajunge până la 4 miliarde EUR.

Prin intermediul pachetelor privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE) în cuantum de până la 17 miliarde EUR, statele membre au reprogramat până în prezent aproximativ 1,3 miliarde EUR pentru cazare, asistență medicală, locuințe, ocuparea forței de muncă, școlarizare și sprijin medical, social și psihologic pentru refugiați. Măsurile de flexibilitate oferite de CARE vor continua în perioada de programare 2021-2027, incluzând plăți în avans de 5 % pentru un nivel mai ridicat de lichiditate și o cofinanțare a măsurilor de 100 % din partea UE, ceea ce va facilita integrarea resortisanților țărilor terțe până la 30 iunie 2024. Cel puțin 30 % din cheltuielile care beneficiază de aceste măsuri trebuie alocate acțiunilor desfășurate de autoritățile locale și de organizațiile societății civile.

Exemple de solidaritate a UE cu Ucraina

·       În Polonia, Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE) au sprijinit crearea a 10 locuințe separate în orașul Zamość, în apropierea frontierei dintre Polonia și Ucraina. O clădire a fost adaptată pentru a oferi locuințe adecvate persoanelor care fug din Ucraina (în special pentru femeile cu copii) în urma agresiunii Rusiei.

·       În Germania, 15 milioane EUR din FEDR și din Fondul social european (FSE) au fost utilizate pentru programe de sprijinire a refugiaților în Saxonia Inferioară. Proiectul CARE a sponsorizat cursuri de limbă germană pentru refugiați, care au contribuit la integrarea socială și au pregătit participanții pentru oportunități de formare, studii și muncă.

Exemple de sprijin din partea UE pentru IMM-uri și pentru gospodăriile vulnerabile în contextul prețurilor ridicate la energie

·       Slovacia a utilizat deja fonduri din cadrul politicii de coeziune în valoare de peste 650 de milioane EUR pentru a-și suplimenta schema națională de sprijin pentru energie care sprijină gospodăriile vulnerabile să își plătească facturile la energie. Unele aspecte ale schemei compensează creșterea prețurilor gazelor și a costurilor energiei termice pentru consumatorii casnici și includ o compensare specifică a prețului energiei pentru micii consumatori de energie electrică și de gaze.

·       Bulgaria a alocat deja 24,3 milioane EUR din resursele politicii de coeziune pentru măsurile SAFE de sprijinire a gospodăriilor vulnerabile.

·       România a reorientat fonduri din FSE în cuantum de peste 50 de milioane EUR pentru a sprijini gospodăriile să își plătească facturile la energie.

Cetățenii consideră, de asemenea, că proiectele finanțate de UE au un impact pozitiv!

Rezultatele noului sondaj Eurobarometru, pe care Comisia l-a publicat astăzi, arată că 39 % dintre respondenți cunosc în general proiecte finanțate de UE, ceea ce reprezintă o creștere cu 5 puncte procentuale în comparație cu 12 ani în urmă. Dintre cei care cunosc proiecte finanțate de UE, 79 % consideră că acestea au un impact pozitiv asupra regiunilor.

Context

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE, reprezentând aproximativ o treime din bugetul UE (Cadrul financiar multianual). Obiectivul său este de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale din cadrul UE.

În timpul pandemiei de COVID-19, Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) a permis statelor membre să redirecționeze fondurile necheltuite din perioada 2014-2020 către cheltuieli de urgență, care au inclus scheme de muncă temporară, echipamente digitale pentru cursuri ținute online, măști și alte echipamente de protecție, ventilatoare pulmonare și chiar vaccinuri. Peste 24 de miliarde EUR au fost reprogramate datorită acestor măsuri.

Pachetele CARE, în cuantum de până la 17 miliarde EUR, au ajutat țările și regiunile să reducă povara asupra bugetelor naționale prin programarea și reprogramarea fondurilor politicii pentru coeziune din perioada de programare 2014-2020 pentru sprijinirea refugiaților și a persoanelor și regiunilor care îi primesc. Mecanismele de flexibilitate oferite de CARE vor continua în perioada de programare 2021-2027, inclusiv plăți în avans de 5 % pentru un nivel mai ridicat de lichiditate și o cofinanțare a măsurilor de 100 % din partea UE, ceea ce va facilita integrarea resortisanților țărilor terțe până la 30 iunie 2024. Cel puțin 30 % din cheltuielile care beneficiază de aceste măsuri trebuie alocate acțiunilor desfășurate de autoritățile locale și de organizațiile societății civile.

Inițiativa SAFE permite continuarea redirecționării fondurilor necheltuite pentru a sprijini IMM-urile și gospodăriile vulnerabile afectate în mod deosebit de prețurile ridicate la energie și pentru a finanța scheme privind reducerea timpului de muncă pentru a menține persoanele în câmpul muncii. Statele membre pot utiliza până la 10 % din alocarea lor în cadrul politicii de coeziune pentru a face față creșterii bruște a prețurilor la energie.

În perioada 9-12 octombrie, Bruxelles va găzdui cea de-a 21-a ediție a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor. Peste 7 000 de persoane vor participa la eveniment la fața locului, găzduind peste 300 de sesiuni și incluzând peste 1 000 de vorbitori din întreaga UE și din afara acesteia. Temele Săptămânii europene a regiunilor sunt eliminarea barierelor din calea cooperării transfrontaliere, tranzițiile energetice la nivel local pentru securitate și durabilitate, promovarea inovării sociale, regiunile aflate în tranziție post-industrială, păstrarea talentelor pentru creșterea regională, centrele urbane mici și mijlocii care stimulează creșterea economică.

Informații suplimentare

Sondaj Eurobarometru

Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa

Platforma de date deschise privind coeziunea

REPower EU - energie la prețuri accesibile, sigură și durabilă pentru Europa

Kohesio

Săptămâna europeană a regiunilor și a orașelor

@ElisaFerreiraEC 

@EUinmyRegion

Detalii

Data publicării

10 octombrie 2023

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume

Stefan DE KEERSMAECKER

E-mail

stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 46 80

Laetitia CLOSE

Nume

Laetitia CLOSE

E-mail

laetitia.close@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 70 73


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană