Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.10.2023 - Acționăm acum și ne pregătim pentru viitor: Programul de lucru al Comisiei pentru 2024
ED Targoviste

La 17 octombrie, Comisia a adoptat programul său de lucru pentru 2024, care pune un accent puternic pe simplificarea normelor pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga Uniune Europeană. 

 

Este o urmare a angajamentului președintei von der Leyen de a reduce cerințele de raportare cu 25 %, în conformitate cu strategia noastră de stimulare a competitivității pe termen lung a UE și de a ajuta IMM-urile.

Programul de lucru reflectă realizările din ultimii patru ani, prezintă noile propuneri ale Comisiei pentru lunile următoare, precum și inițiative semnificative menite să reducă birocrația. Unele dintre aceste inițiative de simplificare au fost deja prezentate (15 propuneri și inițiative începând din martie 2023), iar altele sunt prezentate în paralel astăzi (26 de propuneri de raționalizare) sau urmează să fie prezentate. Descrierea lor figurează într-o anexă specifică, alături de evaluările și verificările adecvării anunțate astăzi.

Având în vedere că peste 90 % din angajamentele asumate în Orientările politice din 2019 au fost îndeplinite și au rămas doar câteva luni până la alegerile europene din 2024, noile inițiative prezentate în programul de lucru se limitează la cele care sunt încă necesare pentru îndeplinirea angajamentelor Comisiei sau pentru abordarea provocărilor emergente. Inițiativele nou propuse se bazează pe discursul președintei von der Leyen din 2023 privind starea Uniunii și pe scrisoarea de intenție care îl însoțește.

O mai bună legiferare și reducerea sarcinii administrative și a birocrației

Strategia Comisiei privind competitivitatea pe termen lung a stabilit obiectivul de reducere cu 25 % a poverii administrative asociate cerințelor de raportare, fără afectarea obiectivelor de politică ale inițiativelor în cauză. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia a încercat să simplifice cerințele de raportare, de exemplu prin reformarea Codului vamal al Uniunii, care va genera economii de aproximativ 2 miliarde EUR pentru comercianți. Propunerea de revizuire a normelor privind anchetele statistice vizează reducerea costurilor – inclusiv pentru IMM-uri – cu 450 de milioane EUR. 

Programul de lucru pentru 2024 cuprinde propuneri suplimentare de simplificare într-o serie de domenii de politică, fără reducerea standardelor sociale, de siguranță, de protecție a consumatorilor, de mediu sau economice. Simplificările avute în vedere vor raționaliza cerințele de raportare care au o utilitate limitată, de exemplu prin consolidarea obligațiilor care se suprapun, prin reducerea numărului de întreprinderi vizate și prin creșterea gradului de digitalizare.

Printre exemplele de propuneri de simplificare se numără amânarea termenului-limită pentru adoptarea standardelor europene sectoriale de raportare privind durabilitatea (Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea), precum și modificări aduse domeniului de aplicare al Directivei contabile și Regulamentului privind indicii de referință.

Vom raporta cu privire la progresele înregistrate în direcția obiectivului de reducere cu 25 % în anchetele noastre anuale privind sarcina administrativă începând cu ediția din 2023, care va fi publicată anul viitor.

Respectarea angajamentelor asumate

Comisia și-a îndeplinit peste 90 % din angajamentele asumate în Orientările politice din 2019 ale președintei von der Leyen. În 2024, vor fi necesare eforturi suplimentare din partea Parlamentului European și a Consiliului pentru a ajunge la un acord cu privire la propunerile rămase în discuție și pentru a garanta astfel că cetățenii și întreprinderile din Europa pot profita pe deplin de măsurile UE.

Comisia va continua să pună în aplicare Pactul verde european, agenda noastră de creștere, asigurându-se că tranziția verde este echitabilă, inteligentă și incluzivă. Pentru aceasta, va purta dialoguri cu cetățenii și cu industria și va iniția activități pregătitoare menite să sprijine cetățenii vulnerabili și întreprinderile vulnerabile în tranziție, inclusiv cu ajutorul Fondului social pentru climă. Vom lansa un dialog strategic privind viitorul agriculturii în UE. Pentru a pregăti în continuare trecerea Europei în era digitală, Comisia va adopta inițiative privind punerea capacității supercalculatoarelor noastre la dispoziția întreprinderilor nou-înființate din domeniul IA și va propune o legislație spațială europeană.

Economia UE a dat dovadă de reziliență în fața unei serii de crize fără precedent. În 2024, Comisia se va concentra asupra provocărilor legate de deficitul de forță de muncă și de competențe, de educație, dialogul social, inflație și de facilitarea desfășurării de activități economice.

Sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune al Rusiei va rămâne o prioritate pe agenda noastră în 2024, la fel ca parteneriatul nostru reciproc avantajos cu Africa, agenda noastră privind comerțul echitabil și dezvoltarea capabilităților de apărare ale statelor membre. Comisia va consolida cooperarea în vederea combaterii introducerii ilegale de migranți și va lua măsuri legate de reformele și de revizuirile politicilor premergătoare unor eventuale extinderi, pentru a vedea cum ar putea funcționa o Uniune mai mare.

Etapele următoare

Comisia va colabora îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul și le va sprijini pentru a facilita încheierea rapidă de acorduri până la sfârșitul mandatului actualei Comisii.

Pe lângă cererea de contribuții lansată astăzi, prin care urmărim colectarea opiniilor părților interesate cu privire la cerințele împovărătoare de raportare, vom lansa și alte consultări cu întreprinderile (inclusiv cu rețeaua reprezentanților pentru IMM-uri), cu experți din statele membre și cu alte părți interesate, pentru a identifica aspectele deosebit de problematice și domeniile cărora trebuie să li se acorde prioritate.

Context

În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care prezintă lista acțiunilor pe care le va întreprinde în următorul an. Programul de lucru informează publicul și colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi inițiative, de a retrage propuneri deja înaintate colegiuitorilor și de a revizui legislația existentă a UE. Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 este rezultatul cooperării strânse cu Parlamentul European, cu statele membre și cu organele consultative ale UE.

Pentru informații suplimentare

Pagina Programului de lucru al Comisiei pentru 2024

Comunicarea privind Programul de lucru al Comisiei pentru 2024

Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 pe scurt – fișă informativă

Reducerea poverii și raționalizarea cerințelor de raportare – fișă informativă

Programul de lucru al Comisiei

Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)

Exprimați-vă părerea! Portalul unde cetățenii și întreprinderile își pot exprima părerile despre noile politici și actele legislative existente ale UE

Agenda pentru o mai bună legiferare

Platforma „Pregătiți pentru viitor” (F4F)

Analize anuale ale sarcinii de reglementare

Detalii

Data publicării

18 octombrie 2023

Date de contact

Daniel FERRIE

Nume

Daniel FERRIE

E-mail

daniel.ferrie@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 65 00

Tommaso ALBERINI

Nume

Tommaso ALBERINI

E-mail

Tommaso.ALBERINI@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 70 10


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană