Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
29.03.2018 - O mai bună mobilitate militară în UE
ED Targoviste

Facilitarea circulației trupelor și mijloacelor militare este esențială pentru securitatea cetățenilor europeni și pentru a construi o Uniune mai eficientă, integrată și cu o capacitate mai bună de reacție. Planul de acțiune, prezentat miercuri, 28 martie, de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, identifică o serie de măsuri operaționale pentru îndepărtarea barierelor fizice, procedurale sau normative din calea mobilității militare. Colaborarea strânsă cu statele membre și cu toți actorii relevanți va fi esențială pentru punerea în aplicare a acestuia.

Înaltul Reprezentant al UE și vicepreședinte al Comisiei Federica Mogherini a declarat: „Promovarea păcii și garantarea securității cetățenilor noștri sunt principalele priorități ale Uniunii Europene. Facilitarea mobilității militare în interiorul UE ne va permite să acționăm cu mai multă eficacitate în prevenirea crizelor, să fim mai eficienți în desfășurarea misiunilor noastre și să reacționăm mai rapid atunci când apar probleme. Vom face astfel un pas înainte în direcția aprofundării cooperării noastre la nivelul UE, inclusiv în cadrul cooperării structurate permanente pe care am lansat-o recent în mod oficial, precum și cu partenerii noștri, începând cu NATO. Pentru noi, ca Uniune, cooperarea rămâne singura modalitate de a acționa cu eficacitate în lumea de astăzi.”

Sunt propuse acțiuni concrete în următoarele domenii:

  • elaborarea unor cerințe militare, care să reflecte nevoile UE și ale statelor membre, inclusiv în ceea ce privește infrastructura necesară pentru mobilitatea militară, și validarea lor până la jumătatea anului 2018;

  • adaptarea infrastructurii de transport civile la nevoile transportului militar, stabilirea rutelor transeuropene adecvate până în 2019 și elaborarea unei liste de proiecte prioritare, precum și includerea unui eventual sprijin financiar suplimentar pentru acestea în următorul cadru financiar multianual;

  • soluții pentru unele aspecte normative și procedurale, cum ar fi raționalizarea și simplificarea formalităților vamale necesare operațiunilor militare, evaluarea necesității alinierii normelor privind transportul mărfurilor periculoase sau elaborarea de mecanisme privind autorizațiile de circulație transfrontalieră.

Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă și Agenția Europeană de Apărare vor lucra în strânsă coordonare cu statele membre pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni, care vor fi desfășurate cu respectarea deplină a suveranității statelor membre asupra propriului teritoriu și proceselor decizionale naționale.

Se va asigura totodată coordonarea cu eforturile depuse în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) și al proiectului PESCO separat privind mobilitatea militară, iar cooperarea și consultarea cu NATOvor fi urmărite în continuare pentru a se asigura coerența și sinergiile.

Etape următoare

Planul de acțiune este transmis statelor membre UE spre examinare și aprobare. Se preconizează că primele acțiuni se vor desfășura în lunile următoare. Un prim raport privind progresele în punerea în aplicare a acestuia va fi prezentat statelor membre până în vara anului 2019.

Context

Creșterea gradului de pregătire și reacție al UE în caz de criză implică asigurarea unei circulații fluente, eficiente și eficace a personalului și a mijloacelor militare în UE și în afara acesteia.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Plan de acțiune privind mobilitatea militară

Fișă informativă: mobilitatea militară

Fișă informativă: cooperarea structurată permanentă

Declarația comună UE-NATO


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană