Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
22.06.2018 - UE, tot mai aproape de o Uniune a Energiei
ED Targoviste

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic ambițios în ce privește guvernanța în Uniunea energiei. Prin acest nou sistem, statele membre vor fi pregătite corespunzător pentru a conduce Uniunea Energiei, iar UE va putea să-și atingă obiectivele pentru a deveni lider mondial în materie de surse regenerabile de energie.

Vicepreședintele pentru Uniunea energiei, Maroš Šefčovič, a declarat: "Prin acest acord ambițios privind guvernanța Uniunii energiei, am pus bazele acesteia și vom spori transparența, în beneficiul tuturor investitorilor și celor implicați, în mod special. Va simplifica monitorizarea și raportarea în cadrul Uniunii energetice, acordând prioritate calității și nu cantității. Ne va ajuta să ne îndeplinim promisiunile în domeniul energiei și al climei și nu numai. Acum aștept cu nerăbdare planurile energetice și climatice naționale ale statelor membre, care trebuie trimise până la finalul acestui an, deoarece ele trimit un semnal puternic investitorilor care au nevoie de claritate și predictibilitate. Uniunea Energiei este pe drumul cel bun, devenind din ce în ce mai puternică. "

Printre principalele realizări ale acordului pot fi enumerate:

·        pregătirea de către fiecare stat membru a unui plan național privind energia și clima pentru perioada 2021-2030, care să acopere toate cele cinci dimensiuni ale Uniunii energiei;

·        îmbunătățirea semnificativă a transparenței și reducerea sarcinii administrative pentru statele membre prin alinierea calendarului de raportare cu cele cinci dimensiuni ale Uniunii energiei și cu Acordul de la Paris;

·        asigurarea colaborării între UE și statele membre și consolidarea cooperării la nivel regional;

·        introducerea unei flexibilități necesare pentru ca statele membre să poată adapta la specificul lor național și pentru a avea libertatea de a-și determina propriul mix energetic;

·        asigurarea monitorizării progreselor înregistrate la nivelul statelor membre în ceea ce privește realizarea colectivă a obiectivului UE privind energiile regenerabile;

·        introducerea unui mecanism robust pentru a realizarea comună a obiectivelor UE privind energia regenerabilă și eficiența energetică;

·        stabilirea unui cadru clar și transparent pentru dialogul cu societatea civilă în materie de energie a Uniunii și sporește cooperarea regională.

Etapele următoare

În urma acestui acord politic, textul regulamentului va fi aprobat în mod oficial, în lunile următoare, de Parlamentul European și de Consiliu. Odată adoptat, acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii și va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.

Context

Regulamentul privind guvernanța Uniunii energiei este o parte integrantă a punerii în aplicare a priorităților Comisiei Juncker pentru a construi "o Uniune energetică rezistentă și o politică de schimbare a schimbărilor climatice". Comisia dorește ca UE să fie un lider în tranziția către energia curată. Din acest motiv, UE s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, modernizând economia UE și oferind locuri de muncă și creștere economică tuturor cetățenilor europeni.

 

Persoane de contact pentru presă:

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Guvernanța Uniunii energiei

Uniunea energetică

Planul de investiții pentru Europa: Planul Juncker


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană