Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.06.2018 - România, pe ultimul loc la inovare
ED Targoviste

România este un stat inovator modest, ce înregistrează cele mai slabe performanțe din Uniune în acest domeniu (apr. 31% din media UE), potrivit tabloului de bord privind inovarea pentru 2018, publicat de Comisia Europeană vineri, 22 iunie. Totodată, ea este țara ce a înregistrat un declin important în performanțe comparativ cu 2010, înregistrând o scădere de apr. 15% a indexului de inovare.

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a afirmat: „Tabloul de bord din 2018 arată încă o dată că Europa are mult talent și spirit întreprinzător, dar trebuie să ne străduim mai mult să transformăm excelența într-un succes. UE, statele membre, regiunile și sectoarele industriale, inclusiv numeroasele IMM-uri, trebuie să lucreze împreună pentru a spori eficiența de alocare a economiei noastre, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și pentru a contribui la garantarea faptului că Europa rămâne în avangarda internațională a inovării.”

Sectoarele în care performanțele României au înregistrat scăderi majore includ numărul doctoranzilor ce și-au absolvit studiile, antreprenoriatul bazat pe oportunități, cheltuielile cu capitalul de risc sau comercializarea inovațiilor noi de pe piață sau a celor de firmă. Singurul domeniu în care România depășește media europeană este gradul de penetrare a tehnologiei de comunicații în bandă largă (broadband).

Pe ansamblul Uniunii, în medie, performanțele în materie de inovare ale UE au crescut cu 5,8% începând din 2010. În ultimii 8 ani, acestea au crescut în 18 state membre și au scăzut în zece.

Suedia este, din nou, lider în domeniul inovării, fiind urmată în clasament de Danemarca, Finlanda, Olanda, Marea Britanie și Luxemburg, care a intrat în acest an în grupul celor mai buni inovatori. La nivel global, UE își reduce ecartul față de Canada, Japonia și Statele Unite și își menține superioritatea față de China, cu toate că aceasta și-a îmbunătățit performanțele aproape de trei ori mai repede decât UE.

În domenii specifice de inovare, liderii UE sunt: Danemarca (resurse umane și mediu propice inovării), Luxemburg (sisteme de cercetare atractive), Franța (finanțare și sprijin), Irlanda (inovarea în IMM-uri, impactul asupra ocupării forței de muncă și asupra vânzărilor) și Belgia (rețele de inovare și colaborare).

Performanțele în materie de inovare s-au îmbunătățit cel mai mult în domeniul tehnologiilor în bandă largă, al resurselor umane, precum și al atractivității sistemelor de cercetare, în special prin intermediul co-publicațiilor internaționale. Cheltuielile publice în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea rămân însă, ca procent din PIB, sub nivelul din anul 2010. Se așteaptă ca, în următorii doi ani,performanța generală a UE în domeniul inovării să se amelioreze cu 6%.

Context

Tabloul de bord european privind inovarea, publicat anual, oferă o evaluare comparativă a performanțelor țărilor din UE și ale câtorva țări terțe în domeniul cercetării și inovării. El analizează avantajele relative și dezavantajele sistemelor naționale de cercetare și inovare și ajută statele membre să evalueze domeniile în care trebuie să își concentreze eforturile pentru a obține performanțe sporite în materie de inovare.

 

Persoane de contact pentru presă:

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Maud NOYON (+32 2 298 03 79)

Victoria VON HAMMERSTEIN-GESMOLD (+32 2 295 50 40)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Tabloul de bord privind inovarea 2018

Raport general

Fișă de țară pentru România

Întrebări frecvente

Comunicat de presă: O nouă agendă pentru cercetare și inovare: o ocazie pentru Europa de a modela viitorul

Fișă informativă: O nouă agendă pentru cercetare și inovare

Comunicat de presă: Comisia propune cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum

Fișă informativă: Finanțarea din partea UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027

Fișă informativă: Povești de succes ale cercetării și inovării în UE


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană