Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
23.07.2018 - Deficiențe în transpunerea corectă a măsurilor de protecție a animalelor de laborator
ED Targoviste

România și alte 5 state membre (Estonia, Germania, Portugalia, Slovacia și Spania) au primit scrisori de punere în întârziere pentru deficiențe în transpunerea în legislațiile naționale a normelor UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (Directiva 2010/63/UE).

Directiva, care trebuia transpusă până la 10 noiembrie 2012, garantează un nivel ridicat de bunăstare a animalelor, menținând în același timp funcționarea corectă a pieței interne. Aceasta urmărește, de asemenea, reducerea la minimum a numărului de animale utilizate în experimente și impune utilizarea de alternative, acolo unde este posibil. Există numeroase deficiențe în legislațiile naționale aferente în toate cele șase state membre.

Legislația românească este deficientă din punctul de vedere al penalităților și nu prevede obligația de a dispune de personal veterinar la fața locului. Legislația estonă se confruntă cu deficiențe în punerea în aplicare a peste douăzeci de articole și trei anexe la directivă, iar cea germană înregistrează deficiențe în domenii precum inspecțiile, competențele personalului, precum și prezența medicilor veterinari. Legislația portugheză, spre exemplu, nu cuprinde dispoziții privind inspecțiile și nu garantează că procedurile care implică durere severă pot fi doar provizorii. Legislația slovacă nu conține obligații legate de anesteziere și nici penalități eficace și disuasive, iar autoritățile spaniole au recunoscut deficiențele propriei legislații, dar nu le-au corectat încă pe cele înregistrate în domenii precum ținerea evidențelor și clauza de salvgardare pentru utilizarea primatelor neumane.

Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politici ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în luna iulie includ 146 de scrisori de punere în întârziere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de stat membru, 14 avize motivate și 16 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 80 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172

Iris Petsa – tel.: +32 229 93321


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană