Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
24.08.2018 - Un nou capitol începe pentru Grecia
ED Targoviste

După trei ani, Grecia a încheiat cu succes un program de sprijin pentru stabilitate din cadrul Mecanismului european de stabilitate (MES), păstrându-și locul în inima zonei euro și a Uniunii Europene.

Încheierea cu succes a programului este o dovadă a eforturilor făcute de poporul grec, a angajamentului țării în favoarea reformei și a solidarității partenerilor săi europeni.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Încheierea programului de sprijin pentru stabilitate marchează un moment important pentru Grecia și Europa. În timp ce partenerii europeni și-au demonstrat solidaritatea, poporul grec a răspuns la orice dificultate cu curaj și hotărâre caracteristice. M-am luptat întotdeauna pentru ca Grecia să rămână în centrul Europei. Acum, când poporul elen începe un nou capitol în bogata sa istorie, va găsi întotdeauna în mine un aliat, un partener și un prieten.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Atât pentru Grecia, cât și pentru zona euro, încheierea programului de sprijin pentru stabilitate este o veste bună. Pentru Grecia și poporul său, ea marchează începutul unui nou capitol după opt ani deosebit de dificili. Pentru zona euro, ea trage o linie simbolică la finalul unei crize existențiale. Reformele cuprinzătoare pe care le-a implementat Grecia au pus baza unei redresări sustenabile: această situație trebuie cultivată și întreținută pentru a permite poporului elen să se bucure de beneficiile eforturilor și sacrificiilor făcute. Europa va continua să fie alături de Grecia.”

În cadrul acestui program de sprijin pentru stabilitate au fost acordate Greciei împrumuturi totale de 61,9 miliarde euro, pe baza implementării unui pachet de reforme cuprinzător și fără precedent. Acest program de sprijin pentru stabilitate a avut o abordare coordonată pentru a trata problemele structurale adânc înrădăcinate și de lungă durată care au contribuit la faptul că Grecia s-a confruntat cu o criză economică.

Grecia a luat măsuri pentru a asigura sustenabilitatea fiscală, aducând soldul bugetului general de la un deficit semnificativ, la excedent în 2017, care se preconizează că va fi menținut. Aceste măsuri de reformă și eforturi de consolidare vor avea efecte cumulative în timp și, prin urmare, vor continua să aibă un impact pozitiv asupra sustenabilității fiscale, cu mult după încheierea programului.

Sectorul financiar se află în prezent într-o poziție mult mai puternică, ca urmare a unor operațiuni reușite de recapitalizare, a unei revizuiri generale a guvernanței băncilor și a implementării unei strategii de reducere a creditelor neperformante, care trebuie să fie susținută.

Eficiența și eficacitatea administrației publice a fost îmbunătățită, inclusiv prin introducerea unor noi norme privind numirea, evaluarea și mobilitatea angajaților din sectorul public, prin înființarea Autorității Independente pentru venituri publice și prin măsuri de eficientizare a sistemului judiciar.

Nu în ultimul rând, au fost puse în aplicare măsuri structurale importante pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și competitivitatea Greciei, astfel încât ea să devină o destinație atractivă pentru investiții și pentru a le permite întreprinderilor să se extindă, să inoveze și să creeze locuri de muncă, precum și pentru crearea unor sisteme durabile și universale de pensii, sănătate și prestații sociale, inclusiv a unui sistem de venit minim garantat.

Împreună, aceste reforme transformatoare au pus bazele unei redresări durabile, creând condițiile fundamentale necesare pentru o creștere susținută, pentru crearea de locuri de muncă și pentru finanțe publice solide în anii următori.

Îmbunătățirea indicatorilor economici confirmă faptul că, deși mai sunt încă multe de făcut, eforturile întreprinse au deja ca rezultat obținerea de beneficii concrete prin restabilirea ordinii în finanțele publice, reducerea șomajului și asigurarea unei reveniri la creșterea economică. Creșterea economică a crescut de la -5,5% în 2010 la 1,4% în 2017 și se estimează că va rămâne la aproximativ 2% în 2018 și 2019. Soldul bugetar a avansat de la un deficit masiv de 15,1% în 2009 la un excedent de 0,8% în 2017 (corespunzător unui excedent primar de 4,2% conform programului). Deși șomajul rămâne la cote inacceptabil de ridicate, potrivit cifrelor publicate recent de către Autoritatea statistică elenă, el a scăzut la 19,5% în luna mai 2018, ajungând astfel, pentru prima dată din septembrie 2011, la un nivel sub 20%.

Încheierea programului marchează pentru Grecia încheierea unui capitol și începerea altuia nou. Va fi necesar să ne concentrăm în continuare pe tratarea consecințelor sociale și economice care sunt moștenite din anii de criză. Aceasta presupune ca autoritățile elene să mențină nivelul de asumare a reformelor și asigurarea aplicării lor susținute, în conformitate cu angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul reuniunii Eurogrupului din 22 iunie 2018. Acest lucru este esențial pentru stimularea încrederii pieței și pentru a contribui astfel la consolidarea redresării economice a Greciei, în special în perioada imediat ulterioară aplicării programului.

Grecia va fi complet integrată în Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice și sociale, pentru a se asigura că atât țara, cât și poporul său profită pe deplin de beneficiile aduse de eforturile întreprinse în ultimii ani. În perioada ulterioară aplicării programului, finalizarea, aplicarea și perpetuarea reformelor convenite în cadrul programului vor fi monitorizate printr-un cadru de supraveghere mai strictă.

Serviciul de sprijin pentru reforme structurale al Comisiei va continua să ofere asistență autorităților elene - la cererea acestora - în elaborarea și implementarea reformelor menite să sporească creșterea.

Context

Grecia a beneficiat de asistență financiară din partea partenerilor săi europeni începând din 2010. Autoritățile din Grecia au solicitat un nou program de stabilitate din cadrul MES la 8 iulie 2015. La 20 august 2015, Comisia Europeană a semnat, în numele MES, un Memorandum de înțelegere pentru un program de sprijin pe 3 ani.

La 23 iunie 2018, Eurogrupul a confirmat că toate acțiunile prealabile în temeiul celei de a patra și ultime evaluări a programului de sprijin pentru stabilitate au fost finalizate. De asemenea, Eurogrupul a ajuns la un acord cu privire la un pachet consolidat de măsuri privind datoria, în plus față de măsurile pe termen scurt deja existente, pentru a asigura sustenabilitatea datoriei Greciei pe termen lung. La 6 august 2018, MES a aprobat o tranșă finală de asistență financiară în valoare de 15 miliarde euro.

În total, începând cu 2010, Greciei i-au fost acordate împrumuturi în valoare de 288,7 miliarde euro: 256,6 miliarde euro din partea partenerilor europeni și 32,1 miliarde euro din partea Fondului Monetar Internațional (FMI).

În paralel cu programul de sprijin pentru stabilitate, în iulie 2015, Comisia a lansat propunerea privind „Un nou început pentru locuri de muncă și creștere în Grecia”, pentru a ajuta Grecia să utilizeze la maximum fondurile UE pentru a-și stabiliza economia și pentru a stimula crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile. Ca urmare a măsurilor excepționale adoptate în cadrul planului, Grecia se situează acum printre țările care absorb cel mai bine fondurile UE. Pentru perioada 2014-2020, Grecia a primit deja aproape 16 miliarde euro din mai multe fonduri UE. Această sumă este echivalentul a peste 9% din produsul intern brut anual pentru 2017 al Greciei.

Grecia este totodată cel mai mare beneficiar, raportat la PIB, al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) al Planului Juncker. FEIS urmează să mobilizeze investiții de peste 10 miliarde euro și să sprijine peste 20.000 de întreprinderi mici și mijlocii din Grecia.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian SPAHR (+32 2 295 61 53)

Enda MCNAMARA (+32 2 296 49 76)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Fișă informativă - Un nou capitol pentru Grecia

Indicatori și cifre-cheie

Un nou început pentru locuri de muncă și creștere

Detalii suplimentare privind măsurile legate de datorie

Detalii suplimentare privind acordarea tranșelor de asistență financiară

Calendarul evenimentelor

Declarația Eurogrupului din 22 iunie 2018

Broșură: Un nou început pentru locuri de muncă și creștere în Grecia — După trei ani

Informații suplimentare privind asistența financiară acordată de UE Greciei

Comunicat de presă - Comisia susține normalizarea în Grecia prin activarea cadrului post-program


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană