Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
30.11.2018 - Comisia prezintă evoluțiile privind uniunea bancară și uniunea piețelor de capital
ED Targoviste

Comisia Europeană a trecut în revistă ultimele evoluții în materie de reducere a riscurilor din sectorul bancar și progresele înregistrate în direcția unui sistem financiar al UE și mai integrat și mai stabil.

Stabilitatea financiară a fost consolidată substanțial în ultimii ani, iar reducerea riscurilor în sectorul bancar al UE continuă într-un ritm susținut, după cum a subliniat Comisia în două comunicări prezentate înaintea Consiliului European din decembrie și a reuniunii la nivel înalt a zonei euro, în cadrul cărora ar trebui luate decizii privind aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei. În același timp, eforturile în ceea ce privește stabilitatea financiară și integrarea trebuie să continue, iar colegiuitorii trebuie să ajungă acum la un acord cu privire la toate propunerile-cheie care le-au fost înaintate spre adoptare.

În cel de al treilea raport al său privind progresele înregistrate cu privire la reducerea creditelor neperformante, Comisia a subliniat astăzi că a continuat să se înregistreze o scădere a creditelor neperformante din sectorul bancar european, acestea situându-se în prezent la 3,4 %, ca medie, la nivelul UE. Această evoluție este foarte încurajatoare, chiar dacă trebuie depuse în continuare eforturi pentru a aborda problemele moștenite din trecut, care continuă să afecteze acest sector de la izbucnirea crizei financiare până în prezent. Într-o comunicare separată, Comisia solicită, de asemenea, reînnoirea angajamentului politic și a eforturilor de finalizare a elementelor constitutive fundamentale ale uniunii piețelor de capital (UPC) înainte de alegerile europene din luna mai a anului viitor. Alături de finalizarea uniunii bancare, acest demers este esențial pentru dezvoltarea uniunii economice și monetare și pentru consolidarea rolului internațional al monedei euro.

„Rezolvarea problemei stocurilor mari de credite neperformante face parte din eforturile de reducere a riscurilor din sectorul bancar european. Sperăm, de asemenea, să se ajungă rapid la un acord privind pachetul bancar și pachetul referitor la creditele neperformante. Pe baza progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea riscurilor, invit miniștrii de finanțe din UE și liderii UE să convină, în decembrie, asupra adoptării unor măsuri concrete de partajare a riscurilor. O uniune economică și monetară mai puternică este în interesul tuturor”, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei, responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital.„Uniunea piețelor de capital are un rol-cheie în consolidarea uniunii economice și monetare și a monedei euro. Piețele financiare mai integrate vor fi în măsură să absoarbă mai bine eventualele șocuri înainte ca acestea să ajungă la contribuabil. Existența unor piețe de capital mai active și mai lichide în Europa va însemna, de asemenea, că participanții pe piață vor putea recurge într-o mai mare măsură la moneda euro în activitățile lor cotidiene”, a adăugat vicepreședintele Dombrovskis.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a afirmat: „Uniunea piețelor de capital urmărește asigurarea unui acces mai larg al întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare și creșterea oportunităților de investiții în Europa. Dorim ca întreprinderile și cetățenii să beneficieze pe deplin de potențialul oferit de piețele unice ale serviciilor bancare și financiare. Acesta este motivul pentru care contăm pe sprijinul Parlamentului European și al Consiliului în vederea ajungerii la un acord rapid cu privire la măsurile restante pe care le-am propus în cadrul agendei uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.”

Uniunea bancară

Astfel cum a subliniat Comisia în comunicarea sa din octombrie 2017, uniunea bancară ar trebui finalizată prin două măsuri simultane: de reducere a riscurilor și de partajare a riscurilor. Comisia prezintă astăzi, pentru a treia oară, un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește eforturile de reducere a riscurilor. Ratele creditelor neperformante identificate în sectorul bancar european au continuat să scadă în prima jumătate a anului 2018, ajungând la o medie de 3,4 %, și se apropie din nou de nivelurile anterioare crizei. Aceasta confirmă tendința generală de îmbunătățire a situației care s-a înregistrat în întreaga Uniune în ultimii ani; această scădere a fost posibilă datorită acțiunilor ferme întreprinse de statele membre și de actorii de pe piață, în special în țările cu niveluri relativ ridicate ale creditelor neperformante. Chiar dacă aceste rezultate sunt încurajatoare, ratele ridicate ale creditelor neperformante rămân o provocare în unele state membre. Raportul de astăzi va fi luat în considerare în discuțiile din cadrul reuniunii la nivel înalt a zonei euro din decembrie (în configurație deschisă) privind consolidarea Mecanismului european de stabilitate și finalizarea uniunii bancare, inclusiv instituirea unui mecanism comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție și adoptarea unor măsuri suplimentare în vederea instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor.

De asemenea, Comisia salută progresele realizate în cadrul trilogurilor purtate pe tema pachetului de măsuri privind reducerea riscurilor din sectorul bancar din noiembrie 2016 și îndeamnă Parlamentul European și Consiliul să ajungă rapid la un acord cu privire la acest pachet, precum și cu privire la pachetul cuprinzător din martie 2018 de măsuri legislative vizând remedierea problemei creditelor neperformante. Comunicarea confirmă, totodată, faptul că au fost îndeplinite toate obiectivele care țineau de responsabilitatea Comisiei, incluse în Planul de acțiune al Consiliului privind creditele neperformante din iulie 2017. La cererea Consiliului, comunicarea este însoțită de un document de lucru elaborat de serviciile Comisiei referitor la posibila instituire a unei platforme europene de tranzacționare a creditelor neperformante, o piață electronică în cadrul căreia băncile și investitorii ar putea tranzacționa creditele neperformante și portofoliile de credite neperformante.

Uniunea piețelor de capital

Este esențial să se finalizeze uniunea piețelor de capital (UPC) pentru a conferi mai multă reziliență economiilor statelor membre și uniunii economice și monetare, pentru a proteja stabilitatea financiară, pentru a consolida rolul internațional al monedei euro și pentru a diversifica sursele de finanțare, în special cele destinate întreprinderilor mici și mijlocii. Uniunea piețelor de capital le va oferi consumatorilor mai multe opțiuni, permițându-le să cumpere produse de investiții mai ieftine și mai bune și le va permite furnizorilor de servicii financiare să își extindă activitatea, oferind servicii în alte state membre.

În comunicarea de astăzi, Comisia reamintește principalele elemente constitutive ale UPC pe care le-a definitivat în ultimii trei ani. Printre acestea se numără propuneri importante vizând crearea de noi oportunități destinate întreprinderilor și investitorilor de pe întreaga piață unică, prin intermediul unor noi produse și servicii la nivelul UE, prin instituirea unor norme mai simple, mai clare și mai proporționale, precum și printr-o supraveghere mai eficientă a sectorului financiar. Până în prezent, 10 din cele 13 propuneri vizând definitivarea elementelor constitutive ale UPC se află încă pe masa de dezbateri a colegiuitorilor UE. De asemenea, trei propuneri privind finanțarea durabilă și alte trei propuneri care sunt importante pentru piețele financiare ale UE sunt încă în curs de dezbatere. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să definitiveze toate elementele constitutive principale necesare pentru finalizarea uniunii piețelor de capital înainte de alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019. Consiliul European din decembrie este invitat să sprijine aceste eforturi, care sunt esențiale nu numai pentru finalizarea uniunii economice și monetare și a uniunii bancare, ci și pentru piața unică, astfel cum s-a subliniat într-o comunicare din 22 noiembrie.

Context

Uniunea bancară, alături de uniunea piețelor de capital, promovează un sistem financiar mai integrat și mai stabil în Uniunea Europeană. Acestea sporesc reziliența uniunii economice și monetare în fața șocurilor negative, pe de o parte, prin facilitarea, în mod substanțial, a partajării riscurilor cu sectorul privat la nivel transfrontalier, iar, pe de altă parte, prin reducerea nevoii de partajare a riscurilor cu sectorul public.

Pentru a înregistra progrese în ceea ce privește finalizarea uniunii bancare prin accelerarea reducerii riscurilor în sectorul bancar din UE, Comisia a propus, în martie 2018, un pachet de măsuri vizând remedierea problemei creditelor neperformante. Aceste măsuri vizează patru domenii-cheie: asigurarea faptului că băncile își creează o rezervă de fonduri pentru acoperirea riscurilor legate de creditele ce vor fi acordate în viitor care ar putea deveni neperformante; încurajarea dezvoltării piețelor secundare, pe care băncile să își poată vinde creditele neperformante administratorilor de credite și investitorilor; facilitarea recuperării creanțelor, ca măsură de completare a propunerii privind insolvența și restructurarea întreprinderilor, prezentată în noiembrie 2016 și acordarea de asistență statelor membre care solicită un astfel de sprijin în ceea ce privește restructurarea băncilor, prin oferirea de orientări fără caracter obligatoriu pentru instituirea de societăți de administrare a investițiilor sau alte măsuri referitoare la creditele neperformante.

Obiectivul uniunii piețelor de capital (UPC) este de a stabili o corelare mai bună între economii și investiții și de a consolida sistemul financiar european prin îmbunătățirea partajării riscurilor cu sectorul privat, prin oferirea unor surse alternative de finanțare și prin punerea la dispoziția investitorilor individuali și instituționali a unei palete mai largi de opțiuni. UPC, care face parte din cel de al treilea pilon al Planului de investiții pentru Europa al Comisiei, este esențială pentru realizarea obiectivului prioritar al Comisiei Juncker de a stimula crearea de locuri de muncă, inclusiv pentru tineri, precum și creșterea economică. Comisia a prezentat toate propunerile legislative pe care le-a anunțat în Planul de acțiune privind UPC din septembrie 2015, precum și în evaluarea sa la jumătatea perioadei din iunie 2017. Comisia îndeamnă colegiuitorii să ia măsuri acum, înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019, pentru a definitiva toate elementele constitutive necesare pentru finalizarea uniunii piețelor de capital.

 Pagini utile

Uniunea piețelor de capital — Întrebări și răspunsuri

Cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea riscurilor și tendințele descrescătoare în ceea ce privește creditele neperformante — Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă privind piețele de capital ale Uniunii

Fișă informativă privind reducerea riscurilor în cadrul uniunii bancare

Cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea riscurilor și tendințele descrescătoare în ceea ce privește creditele neperformante

Comunicare privind uniunea piețelor de capital


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană