Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
06.12.2018 - Măsuri pentru întărirea rolului € la nivel mondial
ED Targoviste

În perspectiva Consiliului European și a reuniunii la nivel înalt a zonei euro, care vor avea loc în luna decembrie, Comisia a propus acțiuni de consolidare a rolului monedei euro într-o lume în schimbare.

Această acțiune de promovare se desfășoară într-un moment în care tendințele mondiale recente, apariția unor noi puteri economice, împreună cu dezvoltarea noilor tehnologii sprijină o posibilă trecere la un sistem mai diversificat și multipolar, constituit din mai multe monede mondiale.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Moneda euro este o monedă tânără, dar de succes, iar acum a sosit momentul să își dezvolte și mai mult rolul la nivel mondial. Moneda euro ar trebui să reflecte ponderea politică, economică și financiară a zonei euro și să sprijine o ordine politică și economică internațională echilibrată și bazată pe norme. Propunerile de astăzi reprezintă o invitație de a porni într-o călătorie, care nu poate fi încununată de succes decât dacă există un efort comun din partea UE, a statelor membre, a participanților la piață și a celorlalți actori.”

Inițiative de stimulare a rolului monedei euro:

  • finalizarea uniunii economice și monetare, a uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital. Doar șapte din cele 40 de propuneri-cheie ale Comisiei înaintate colegiuitorilor în aceste domenii au fost adoptate.
  • măsuri suplimentare de promovare a aprofundării sectorului financiar european, inclusiv consolidarea infrastructurilor pieței financiare europene; indici de referință bazați pe rata dobânzii solizi și un sistem de plată instantanee integrat în UE;
  • inițiative legate de sectorul financiar internațional: cooperare permanentă între băncile centrale pentru a proteja stabilitatea financiară; creșterea ponderii titlurilor de creanță exprimate în euro emise de entitățile europene; stimularea diplomației economice în vederea promovării utilizării monedei euro și acordarea de asistență tehnică pentru îmbunătățirea accesului entităților străine la sistemul de plăți în euro, în special în contextul Planului european de investiții externe.

De asemenea, Comisia invită statele membre să promoveze utilizarea pe scară mai largă a monedei euro în sectoarele strategice. Va urma o serie de consultări specifice cu părțile interesate și un raport privind rezultatele acestor consultări, publicat în vara anului 2019.

Context

În discursul său din 2018 privind starea Uniunii, președintele Juncker a identificat o serie de politici menite să stimuleze utilizarea monedei euro ca monedă internațională: „În doar douăzeci de ani de existență - și în pofida vocilor pesimiste care ne-au însoțit în tot acest timp - moneda euro a parcurs deja un drum lung. Aceasta a devenit a doua cea mai utilizată monedă din lume, 60 de țări legându-și monedele de moneda euro într-un fel sau altul. Totuși, trebuie să facem mai mult pentru ca moneda noastră unică să își poată îndeplini în totalitate rolul pe scena internațională.”

Euro la nivel mondial:

  • în prezent, euro este a doua monedă internațională ca importanță;
  • aproximativ 340 de milioane de cetățeni europeni utilizează bancnotele și monedele euro în fiecare zi în cele 19 state membre ale zonei euro;
  • aproape 60 de țări din întreaga lume utilizează sau vor utiliza moneda euro ori și-au legat propria monedă de euro, fiind acceptată pe scară largă pentru plățile internaționale;
  • în 2017, aproximativ 36% din valoarea tranzacțiilor internaționale au fost facturate sau decontate în euro.
  • euro reprezintă aproximativ 20% din rezervele internaționale ale băncilor centrale străine.

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Notă: Consolidarea rolului internațional al monedei euro

Fișă informativă: Comisia prezintă modalități menite să întărească și mai mult rolul monedei euro la nivel mondial

Comunicare: Consolidarea rolului internațional al monedei euro

Recomandarea Comisiei privind rolul internațional al monedei euro în domeniul energiei

Zona euro

Uniunea bancară

Uniunea piețelor de capital

Persoane de contact pentru presă:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană