Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.01.2019 - Achiziții publice: Comisia îndeamnă 15 state membre să se conformeze normelor privind achizițiile publice și concesiunile
ED Targoviste

România și alte 15 state membre UE (Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Germania, Ungaria, Italia, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Suedia și Regatul Unit) au primit joi, 24 ianuarie, scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește conformitatea legislației lor naționale cu normele UE privind achizițiile publice și concesiunile.

Noile norme (Directiva 2014/24/UEDirectiva 2014/25/UE și Directiva 2014/23/UE) trebuiau transpuse de statele membre în legislația națională până la 18 aprilie 2016. Scrisorile de astăzi sunt rezultatul unui control de conformitate efectuat de Comisie pentru a vedea dacă normele naționale transpuse sunt conforme cu directivele UE. Aceeași evaluare este efectuată sau va fi efectuată pentru restul statelor membre, unde transpunerea a fost finalizată cu întârzieri importante (a se vedea cazurile prezentate Curții de Justiție a UE). Statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în ianuarie, grupate pe domenii de politică, includ 132 de scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 60 avize motivate și cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 87 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Persoane de contact pentru presă:

Lucia Caudet - tel.: +32 229 56182

Victoria von Hammerstein-Gesmold - tel.: +32 229 55040

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile:

Comunicat de presă integral

Alte proceduri de infringement care vizează România:

Eficiența energetică a clădirilor în România și Croația: Comisia deschide procedurile UE pentru nerespectarea obligației de a asigura afișarea corespunzătoare a certificatelor de performanță energetică pentru clădiri

Indexarea prestațiilor familiale: Comisia deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei

Comisia ia măsuri pentru a se asigura că profesioniștii și furnizorii de servicii pot beneficia pe deplin de piața unică a serviciilor din UE

Deșeuri de echipamente electrice și electronice: Comisia solicită ROMÂNIEI și ESTONIEI să îmbunătățească gestionarea deșeurilor lor electrice și electronice

Libera circulație a lucrătorilor: Comisia solicită ROMÂNIEI, CIPRULUI, FRANȚEI și IRLANDEI să notifice transpunerea integrală a normelor privind drepturile la pensie suplimentară pentru lucrătorii mobili

Vamă: Comisia solicită ROMÂNIEI să își modifice legislația privind datoria vamală

Fiscalitate: Comisia îndeamnă ROMÂNIA să respecte legislația UE în ceea ce privește rambursarea taxelor de înmatriculare a autoturismelor percepute în mod necuvenit

Produse biocide: Comisia solicită ROMÂNIEI să pună integral în aplicare normele UE prin stabilirea taxelor pentru prelucrarea cererilor


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană