Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
31.01.2019 - Înaltul Reprezentant și vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini, prezidează reuniunea informală a miniştrilor apărării și reuniunea informală Gymnich la București
ED Targoviste

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord provizoriu cu privire la cea de-a treia propunere a Comisiei de extindere a listei agenților chimici cancerigeni recunoscuți la locul de muncă. Prin acest acord, cinci agenți chimici cancerigeni suplimentari vor fi incluși în Directiva privind agenții cancerigeni și mutageni

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, doamna Marianne Thyssen, a salutat încheierea acordului prin următoarea declarație:

„Prin intermediul a trei actualizări succesive ale Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, am făcut un pas fundamental către protejarea lucrătorilor europeni de cel mai mare ucigaș silențios de la locul de muncă: cancerul. Acordul de astăzi privind cea de-a treia propunere a Comisiei va îmbunătăți condițiile de muncă a peste 1 milion de lucrători din UE și va preveni peste 22 000 de cazuri de boli profesionale. El va contribui la crearea de locuri de muncă mai sănătoase și mai sigure, ceea ce reprezintă un principiu fundamental al Pilonului european al drepturilor sociale. Acest acord va asigura, de exemplu, o mai bună protecție a lucrătorilor în sectoarele de producție a bateriilor din nichel-cadmiu, de topire a zincului și a cuprului, în laboratoare, în domeniul produselor electronice, în domeniul funerar și al îmbălsămării, precum și în sectoarele construcțiilor, sănătății, materialelor plastice și reciclării. În același timp, norme clare și simple în materie de sănătate și siguranță privind aceste cinci substanțe chimice vor aduce beneficii întreprinderilor de pe piața noastră internă. O atenție deosebită a fost acordată sprijinirii întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor în ceea ce privește respectarea noilor norme.

Acordul de astăzi confirmă încă o dată angajamentul ferm al tuturor actorilor de a respecta Pilonul european al drepturilor sociale. Doresc să adresez mulțumirile mele raportorului Laura Agea și raportorilor alternativi ,în numele Parlamentului European, precum și Președinției române și predecesorilor acesteia, în numele Consiliului. Acest acord ar trebui acum să fie confirmat cu rapiditate pentru a se garanta faptul că noile norme sunt în vigoare pentru alegerile europene din mai 2019.”

Etapele următoare

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată ce reprezentanții permanenți ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus unui vot final în plenul Parlamentului European.

Context

Responsabil de 53 % din totalul deceselor legate de locul de muncă, cancerul reprezintă principala cauză de mortalitate profesională din Uniunea Europeană. Pentru a îmbunătăți protecția lucrătorilor împotriva agenților chimici cancerigeni, Comisia a prezentat deja trei runde de modificări ale Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni (2004/37/CE) cu scopul de a limita expunerea la aceste substanțe. 27 de agenți chimici cancerigeni sunt acum acoperiți de directivă, dintre care 26 au fost adăugați sau actualizați în cursul mandatului Comisiei Juncker.

Prima modificare a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni a fost adoptată ca Directiva 2017/2398 de către colegiuitori la sfârșitul anului 2017. O a doua propunere a fost publicată în ianuarie 2017 și convenită între colegiuitori la sfârșitul anului 2018. Acordul provizoriu de astăzi marchează una dintre etapele finale ale negocierilor privind cea de-a treia propunere din 5 aprilie 2018. Exemple concrete ale substanțelor și sectoarelor în cauză în cadrul acestei revizuiri pot fi găsite în această notă de informare.

În timp ce majoritatea statelor membre aplică limite de expunere naționale pentru mulți agenți chimici cancerigeni, unele state membre sunt mai puțin severe. Aceasta înseamnă că lucrătorii nu sunt protejați în mod egal în cadrul pieței unice și că nu există condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi.

Întrucât cunoștințele științifice referitoare la agenții chimici cancerigeni sunt într-o evoluție constantă, Comisia sprijină un proces continuu de actualizare a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni (Directiva 2004/37/CE). Acordurile obținute cu Parlamentul European și cu Consiliul Uniunii Europene vor îmbunătăți protecția unui număr de aproximativ 40 de milioane de persoane și vor contribui la salvarea vieții unui număr de peste 100 000 de lucrători în cursul viitorilor 50 ani.

Aceste inițiative fac parte din eforturile globale ale Comisiei de a ameliora standardele de sănătate și de siguranță la locul de muncă în întreaga Europă. În acest context, Comisia a lansat o analiză aprofundată și o actualizare a legislației existente în ianuarie 2017.

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă: Comisia ia măsuri suplimentare pentru o mai bună protecție a lucrătorilor împotriva agenților chimici cancerigeni

Notă de informare: Comisia își continuă acțiunea de protejare a lucrătorilor împotriva substanțelor chimice cancerigene: întrebări frecvente cu privire la cea de a treia revizuire a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook(link is external) și pe Twitter(link is external)

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană