Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
09.03.2019 - Planul de investiții pentru Europa: BEI sprijină reabilitarea și extinderea serviciilor regionale de alimentare cu apă și de canalizare din județul Alba, România
ED Targoviste

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de 12 milioane de euro, în completarea fondurilor alocate prin politica de coeziune, Societății Regionale de Apă a județului Alba pentru a finanța îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru circa 332.000 de cetățenidin județul Alba, România. Această tranzacție este sprijinită de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul central al Planului de investiții pentru Europa, numit și „Planul Juncker”.

Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell, a declarat: „Mă bucur să anunț că sprijinim și noi acest proiect, care va îmbunătăți considerabil calitatea serviciilor de alimentare cu apă din județul Alba și care este prima operațiune din sectorul public din România sprijinită de Planul Juncker. Lucrările corespunzătoare vor avea un efect semnificativ asupra sănătății publice a oamenilor și, în plus, vor face infrastructura locală de alimentare cu apă mai eficientă din perspectiva costurilor și mai ecologică”.

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat la rândul său: „A avea apă potabilă de calitate în fiecare locuință nu ar trebui să fie un lux, ci o normalitate pentru toată lumea, pretutindeni în Europa. Acest acord din cadrul Planului Juncker ne arată care este valoarea adăugată reală a UE, prin investițiile sale în protecția mediului și în îmbunătățirea sănătății și vieții de zi cu zi a cetățenilor noștri”.

Directorul general al Societății Județene de Apă Alba, Cornel Ștefan Bardan, a adăugat: „Împrumutul de 12 milioane de euro acordat de BEI operatorului regional Alba din domeniul apelor — primul împrumut cu garanții FEIS acordat unui serviciu public din România în cadrul Planului Juncker — va contribui la cofinanțarea, cu costuri rezonabile, a unui proiect major, în valoare de 114 milioane euro, prin care județul Alba va reuși să se conformeze directivelor UE din domeniul apei și al apelor uzate”.

Acest proiect, cu un cost total preconizat de 114 milioane de euro, include reabilitarea unui punct de captare a apei, prelungirea rețelei de apă cu 55 km, precum și extinderea și reabilitarea a 115 km de conducte de aducțiune și a două stații de epurare. În plus, rețeaua de canalizare din regiune va fi prelungită cu 100 km. În sfârșit, investiția va ajuta la renovarea a 49 de stații de pompare și la construcția a două stații de epurare noi.

Reabilitarea principalelor conducte de aducțiune și de canalizare va reduce scurgerile și infiltrările și va spori eficiența energetică a sistemelor, contribuind astfel și la atenuarea schimbărilor climatice.

Context

Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii Europene. Aceasta este instituția UE de creditare pe termen lung și este singura bancă deținută de statele membre ale Uniunii Europene(link is external) și care reprezintă interesele acestora. Ea pune la dispoziție finanțări pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor de politică ale UE. BEI cooperează îndeaproape cu alte instituții ale UE(link is external) pentru punerea în aplicare a politicilor UE. BEI este cel mai mare debitor(link is external) și creditor multilateral din lume ca volum al tranzacțiilor, oferind fonduri și expertiză pentru proiecte de investiții solide și viabile, care contribuie la realizarea obiectivelor de politică ale UE. Peste 90% din activitatea BEI este concentrată în Europa(link is external), însă banca sprijină și politicile externe și de dezvoltare ale UE(link is external).

Planul de investiții pentru Europa (Planul Juncker) este una dintre măsurile esențiale ale UE destinate stimulării investițiilor în Europa, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă și la stimularea creșterii economice. În acest scop, vor fi utilizate în mod mai inteligent resursele financiare noi și cele existente. Grupul BEI joacă un rol vital în acest plan de investiții. Datorită garanțiilor din partea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), BEI și Fondul european de investiții (FEI) sunt în măsură să își asume o parte mai mare din riscurile proiectelor, încurajând investitorii privați să participe la proiecte. Inițial, s-a intenționat ca FEIS să mobilizeze investiții în valoare de 315 miliarde euro în întreaga UE, pe o perioadă de trei ani, până la jumătatea anului 2018. În decembrie 2017, Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord de prelungire a duratei FEIS până în 2020 și de creștere a capacității financiare a acestuia până la 500 de miliarde euro. Pe lângă asistența din partea FEIS, noua Platformă europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH)(link is external) sprijină, la rândul său, promotorii de proiecte din sectoarele public și privat pentru ca aceștia să poată structura într-un mod mai profesionist proiectele de investiții. Planul Juncker îmbunătățește, de asemenea, mediul de investiții din Europa.

În martie 2019, se preconiza că Planul Juncker va mobiliza investiții suplimentare de aproape 380 miliarde euro, printre care peste 2,7 miliarde euro în România. Se preconizează, de asemenea, că un număr de circa 842.000 de întreprinderi mici și mijlocii din întreaga Europă vor beneficia de ameliorarea accesului la finanțare.

Persoană de contact pentru presă:

Dušan Ondrejička, Banca Europeană de Investiții, tel.: +352 4379 83334, mobil: +352 621 459 234
Site web: www.eib.org/press(link is external)

Biroul de presă, tel.: +352 4379 21000, email: press@eib.org


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană