Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
12.06.2019 - Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna iunie: principalele decizii
ED Targoviste

În cazul României, Comisia a inițiat o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în domeniul reciclării navelor și a trimis două scrisori de punere în întârziere: prima vizează ghișeele unice ușor de utilizat pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniști, iar cea de-a doua, facturarea electronică.

Prezentare generală pe domenii de politică

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 97 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. 

1. Mediu

(pentru mai multe informații: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo – tel.: +32 229 81325)

Scrisori de punere în întârziere:

Deșeuri: Comisia îndeamnă 9 state membre să respecte integral normele UE privind reciclarea navelor

Comisia a decis astăzi să inițieze proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Croației, Ciprului, Germaniei, Greciei, Italiei, Portugaliei, României, Sloveniei și Suediei în ceea ce privește obligația acestora de a pune în aplicare integral legislația europeană privind reciclarea navelor (Regulamentul privind reciclarea navelor – Regulamentul (UE) nr. 1257/2013). Regulamentul UE are ca scop o reciclare a navelor mai ecologică și mai sigură. Principalul obiectiv al regulamentului este de a garanta că navele aflate sub autoritatea UE (care navighează sub pavilionul unui stat membru al UE) sunt reciclate într-un mod sigur și durabil. Este esențial ca statele membre să îndeplinească obligațiile esențiale care le revin în ceea ce privește desemnarea autorităților competente, a administrațiilor și a persoanelor de contact, precum și instituirea unor dispoziții de drept intern referitoare la implementarea acestor norme ale UE și a sancțiunilor aplicabile. Toate aceste obligații trebuiau îndeplinite până la 31 decembrie 2018, iar statele membre erau obligate să notifice Comisiei desemnările relevante și dispozițiile naționale de implementare până la aceeași dată. Cu toate acestea, până în prezent aceste state membre nu și-au îndeplinit obligațiile relevante sau le-au îndeplinit doar parțial. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere tuturor acestor state membre. Statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat.

Mediul marin: Comisia solicită PORTUGALIEI să își protejeze apele marine

Comisia Europeană îndeamnă Portugalia să respecte obligațiile de raportare privind starea ecologică a apelor marine în conformitate cu normele UE de instituire a unui cadru privind Strategia pentru mediul marin (Directiva 2008/56/CE). Acest act legislativ al UE oferă un cadru cuprinzător pentru protejarea mărilor și a oceanelor Uniunii Europene și pentru asigurarea faptului că resursele acestora sunt gestionate în mod durabil. Statele membre trebuiau să își reexamineze și să își actualizeze evaluarea privind starea ecologică a apelor în cauză, impactul activităților umane asupra mediului, determinarea stării ecologice bune și obiectivele lor de mediu până la 15 octombrie 2018. Portugalia nu a prezentat Comisiei rapoarte în termenul stabilit. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Portugaliei. Autoritățile portugheze au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat. 

2. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(pentru mai multe informații: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Victoria von Hammerstein-Gesmold - tel.: +32 229 55040) 

Scrisori de punere în întârziere:

Piața unică: Comisia solicită unui număr de 28 de state membre să respecte normele UE privind serviciile

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere tuturor celor 28 de state membre, solicitându-le să își îmbunătățească ghișeele unice și să pună la dispoziție ghișee unice ușor de utilizat pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniști. Ghișeele unice contribuie la o piață unică modernă pentru întreprinderi, care trebuie să poată accesa ușor informațiile de care au nevoie și să finalizeze procedurile administrative online. În conformitate cu Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE), statele membre trebuie să instituie ghișee unice pentru a ajuta furnizorii de servicii și profesioniștii să depășească obstacolele administrative din calea accesului la activitățile de servicii. Aceste ghișee unice sunt foarte importante pentru libera circulație a serviciilor în cadrul pieței unice. În scrisorile de punere în întârziere, Comisia subliniază deficiențele în ceea ce privește modul în care cele 28 de state membre au implementat cerințele pentru ghișeele unice stabilite în Directiva privind serviciile și în Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE). Scrisorile abordează aspecte legate de calitatea și disponibilitatea online a informațiilor privind cerințele și procedurile relevante pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniștii care doresc să își utilizeze drepturile pe piața unică. De asemenea, scrisorile se referă la semne de întrebare privind accesibilitatea și finalizarea online a procedurilor prin intermediul ghișeelor unice, inclusiv pentru utilizatorii transfrontalieri. Acesta este motivul pentru care respectarea Regulamentului UE privind identificarea electronică (910/2014) este de asemenea importantă. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

Facturare electronică: Comisia invită 12 state membre să transpună noile norme

La 21 mai 2019, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere către 12 state membre (Cipru, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, România, Slovacia, Slovenia și Spania) care nu au transpus încă normele UE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (Directiva 2014/55/UE) sau care au nu au implementat încă standardul european de facturare electronică. Până la 17 aprilie 2019, autoritățile publice care efectuează achiziții publice în UE ar fi trebuit să adopte standardul european privind facturarea electronică și să poată primi și prelucra facturi electronice în consecință. Standardul UE contribuie la prelucrarea rapidă și automată a facturilor și a plăților electronice ale societăților, facilitează gestionarea contractelor de către societăți în orice stat membru și sporește atractivitatea achizițiilor publice pentru societăți. Pentru a ajuta statele membre în ceea ce privește implementarea noului standard, Comisia a investit peste 33 de milioane EUR sub formă de granturi pentru sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare de facturare electronică, precum automatizarea de la un capăt la altul, robotică și utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) în ceea ce privește facturarea electronică. Cele 12 state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să le trimită acestora câte un aviz motivat. Între timp, Comisia este pregătită să ajute în continuare statele membre pe parcursul acestui proces. 

O procedură de închidere

Achiziții publice în domeniul apărării: Comisia închide un caz împotriva ITALIEI

Astăzi, Comisia a decis să închidă o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, referitoare la aplicarea de către această țară a normelor UE în materie de achiziții publice în domeniul apărării (Directiva 2009/81/CE). Prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere, Comisia a inițiat procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în ianuarie 2018. În scrisoarea respectivă, Comisia își exprimă îngrijorarea cu privire la atribuirea directă a unui număr de contracte în domeniul apărării, situație pe care Comisia o consideră contrară normelor UE în materie de achiziții publice în domeniul apărării. În urma unui dialog constructiv între Comisie și autoritățile italiene, precum și a măsurilor luate și a clarificărilor oferite de Italia, Comisia a decis să închidă procedura. 

3. Impozitare și uniune vamală

(pentru mai multe informații: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183) 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Impozitare: Comisia trimite AUSTRIA în fața Curții pentru nerespectarea de către această țară a normelor UE în materie de TVA privind agențiile de turism

Comisia a decis astăzi să trimită Austria în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu aplică în mod corect normele speciale în materie de TVA privind agențiile de turism. Regimul special de TVA aplicabil agențiilor de turism înseamnă că TVA trebuie aplicată doar marjelor realizate din vânzarea de servicii de călătorie către consumatori. În schimb, însă, agențiile de turism nu pot deduce TVA-ul pe care îl plătesc atunci când achiziționează servicii de la alte întreprinderi. Cu toate acestea, Austria nu aplică în mod corect norma în cauză, deoarece în prezent exclude din cadrul regimului serviciile de călătorie vândute altor întreprinderi. O asemenea excludere nu este permisă în temeiul normelor actuale ale UE și poate duce la denaturarea concurenței. De asemenea, Austria încalcă această dispoziție (Directiva TVA – Directiva 2006/112/CE a Consiliului) prin calcularea TVA care trebuie plătită de agențiile de turism pe baza cifrei de afaceri totale din cadrul unei perioade fiscale. Jurisprudența UE (Comisia/Spania, cauza C-189/11) prevede în mod clar că baza de impozitare trebuie definită pentru fiecare vânzare în parte și nu calculată pe baza unui grup de vânzări. Pentru mai multe informații, puteți consulta textul integral al comunicatului de presă.

Impozitare: Comisia trimite SPANIA în fața Curții pentru impunerea de sancțiuni disproporționate pentru neraportarea activelor deținute în străinătate

Comisia a decis astăzi să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru impunerea unor sancțiuni disproporționate contribuabililor spanioli pentru neraportarea activelor deținute în alte state din UE și din SEE („Modelo 720”). În prezent, Spania impune contribuabililor rezidenți să transmită informații privind activele pe care le dețin în străinătate. Acestea includ proprietăți, conturi bancare și active financiare. Nerespectarea obligației de a transmite aceste informații la timp și integral face obiectul unor sancțiuni mai mari decât cele pentru încălcări similare într-o situație pur internă, care pot chiar depăși valoarea activelor deținute în străinătate. Comisia consideră că astfel de sancțiuni pentru respectarea incorectă sau tardivă a acestei obligații de informare legitime sunt disproporționate și discriminatorii. Ele pot descuraja întreprinderile și persoanele fizice să investească sau să se deplaseze dincolo de frontiere în cadrul pieței unice. În consecință, aceste dispoziții intră în conflict cu libertățile fundamentale din UE, precum libera circulație a persoanelor, libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire, libertatea de a presta servicii și libera circulație a capitalurilor. Pentru mai multe informații, puteți consulta textul integral al comunicatului de presă.

Avize motivate:

Impozitare: Comisia solicită POLONIEI să își alinieze la normele UE practicile naționale privind scutirile aplicate alcoolului importat utilizat la fabricarea de medicamente

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Poloniei pentru faptul că nu permite importatorilor de alcool utilizat la fabricarea de medicamente să beneficieze de o scutire obligatorie de la plata accizelor în cazul în care nu aleg regimul suspensiv de accize. Normele poloneze actuale nu permit rambursarea accizei plătite pentru importul de alcool etilic utilizat la fabricarea de medicamente după achitarea accizei. Această practică încalcă dispozițiile legislației UE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, precum și principiul proporționalității (Directiva 92/83/CEE a Consiliului). Dacă Polonia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

Impozitare: Comisia solicită UNGARIEI să alinieze nivelul accizelor percepute pentru țigarete la pragul minim al UE

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită un aviz motivat Ungariei pentru faptul că nu a atins pragul minim al UE pentru accizele la țigarete stabilit de normele UE privind tutunul prelucrat (Directiva 2011/64/UE a Consiliului). Normele actuale, care au scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, impun statelor membre să perceapă o acciză la țigarete de cel puțin 60 % din prețul mediu de vânzare cu amănuntul ponderat aplicabil al țigaretelor. Ungariei i s-a acordat o perioadă de tranziție lungă, până la 31 decembrie 2017, pentru a crește treptat acciza la țigarete și pentru a atinge pragul minim obligatoriu. Până în prezent, acciza aplicată de Ungaria rămâne sub pragul respectiv, generând denaturări ale concurenței cu alte state membre și în contradicție cu politica UE de protecție a sănătății. Dacă Ungaria nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. 

Scrisori de punere în întârziere:

Impozitare: Comisia solicită CIPRULUI să își modifice normele privind autovehiculele importate

Comisia a decis să trimită Ciprului o scrisoare de punere în întârziere pentru imobilizarea autovehiculelor. Legislația cipriotă prevede imobilizarea la fața locului a autovehiculelor, fără niciun avertisment prealabil, atunci când nu au fost respectate normele de import și de înmatriculare temporare. De asemenea, în anumite cazuri pot fi impuse amenzi administrative, care este posibil să depășească valoarea vehiculului în sine. Statele membre trebuie să respecte legislația UE și principiile sale generale, inclusiv principiul proporționalității; Curtea de Justiție a Uniunii Europene a susținut în mod repetat că măsurile sau sancțiunile administrative nu trebuie să depășească ceea ce este strict necesar și trebuie să fie în conformitate cu libertățile consacrate prin articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Dacă Ciprul nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților cipriote un aviz motivat.

Impozitarea autovehiculelor: Comisia solicită MALTEI să își modifice legislația privind taxa anuală de circulație pentru autovehicule

Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Maltei, prin care îi solicită să își modifice normele privind impozitarea autovehiculelor. În temeiul legislației malteze în vigoare, autovehiculele înmatriculate în Malta după 1 ianuarie 2009 și importate din alte state membre sunt supuse unei taxe mai mari decât autovehiculele similare înmatriculate în Malta înainte de data respectivă, chiar și atunci când autovehiculul importat a fost deja înmatriculat în alt stat membru. Comisia consideră că legislația malteză nu este compatibilă cu legislația UE. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a UE (articolul 110 din TFUE), legislația UE este încălcată atunci când taxele rutiere sunt calculate pe baza unor criterii diferite, ducând la impunerea unor taxe mai mari pentru autovehiculele importate din alte state membre față de autovehiculele care nu sunt importate. Autoritățile malteze au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz. 

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană