Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
05.02.2020 - Comisia Europeană și Fondul European de Investiții lansează fondul BlueInvest în valoare de 75 de milioane EUR
ED Targoviste

Comisia Europeană, în parteneriat cu Fondul European de Investiții, care face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), lansează astăzi fondul BlueInvest. În cadrul conferinței „BlueInvest Day”(link is external) desfășurate la Bruxelles, vicepreședinta BEI, Emma Navarro, și comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, au lansat un fond de investiții de capital în valoare de 75 de milioane EUR destinat economiei albastre.

Fondul BlueInvest va fi gestionat de Fondul European de Investiții și va acorda finanțare fondurilor de investiții destinate economiei albastre inovatoare și care îi oferă sprijin strategic. Acest sector poate juca un rol important în trecerea la o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, un obiectiv ambițios anunțat în Pactul ecologic european. Noul program este sprijinit de Fondul european pentru investiții strategice, care reprezintă pilonul financiar al Planului de investiții pentru Europa.

Economia albastră include activități economice legate de oceane, mări și zone de coastă. Acestea cuprind întreprinderi care operează atât în mediul marin, cât și pe uscat și produc bunuri și servicii ce contribuie la dezvoltarea economiei maritime. Economia albastră include numeroase întreprinderi și companii promițătoare aflate în faza incipientă, derivate adesea din programe de cercetare și dezvoltare finanțate de UE. Aceste companii dezvoltă soluții legate de energia din surse regenerabile, produsele de pescuit sustenabile, biotehnologia albastră, sistemele informatice maritime și multe altele.

Noul fond al programului este completat de platforma BlueInvest a Comisiei Europene, care sprijină disponibilitatea investițiilor și accesul la finanțare pentru întreprinderile aflate în faza incipientă, pentru IMM-uri și pentru întreprinderile în curs de extindere. Prin intermediul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, Comisia finanțează, de asemenea, o schemă suplimentară de granturi în valoare de 40 de milioane EUR, pentru a ajuta IMM-urile din cadrul economiei albastre să se dezvolte și să introducă pe piață noi produse, tehnologii și servicii inovatoare și durabile.

Virginijus Sinkevičius, comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit ,, a declarat: „Oceanele sunt primele care vor fi afectate de schimbările climatice, dar oferă și multe soluții pentru a combate urgența climatică în fiecare sector marin, de la pescuit și acvacultură până la energia produsă în larg de vânt, valuri și maree, biotehnologia albastră și multe alte domenii legate de inovare. Un fond de investiții de capital în valoare de 75 de milioane EUR constituie un instrument de deblocare a potențialului economiei albastre de a contribui la Pactul ecologic european, dar și de a asigura creșterea economică a IMM-urilor europene care dezvoltă produse și servicii inovatoare și durabile.”

Vicepreședinta BEI, Emma Navarro, responsabilă cu economia albastră, a declarat: „Oceanele sunt vitale pentru viața de pe Pământ, însă sunt în pericol și trebuie protejate. De aceea dezvoltăm în prezent soluții inovatoare de finanțare pentru a sprijini economia albastră, soluții care să ne permită să oferim finanțare pentru protejarea oceanelor și pentru transformarea mărilor într-o resursă economică durabilă. Fondul BlueInvest pe care îl lansăm astăzi va aduce o contribuție semnificativă la mobilizarea investițiilor private către acest sector și la demararea unor proiecte de maximă importanță. El marchează un nou parteneriat important între FEI și Comisia Europeană. ”

Directorul executiv al FEI, Alain Godard, a declarat: „Oceanele oferă un potențial enorm de creștere economică, dar această creștere trebuie să fie sustenabilă. Acordul de investiții în sectorul economiei albastre semnat astăzi arată modul în care pot fi utilizate fondurile publice ale UE pentru a atrage investiții private și pentru a cataliza dezvoltarea acestui sector. Sunt încântat de faptul că putem lansa fondul BlueInvest, care, împreună cu capitalul privat suplimentar, va contribui la impulsionarea agendei europene în domeniul economiei albastre.”

Context

BlueInvest este o inițiativă a Comisiei Europene care are drept scop îmbunătățirea accesului la finanțare și a disponibilității investițiilor pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile aflate în faza incipientă și pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectorul economiei albastre. Printre elementele caracteristice ale fondului se numără o comunitate online, asistență în materie de disponibilitate a investițiilor pentru întreprinderi, implicarea investitorilor, evenimente, o academie și o rezervă de proiecte. Mai multe informații aici.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția Uniunii Europene care acordă împrumuturi pe termen lung, acționarii ei fiind statele membre. Ea pune la dispoziție finanțare pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la obiectivele de politică ale UE.

FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții. Principala sa misiune este de a sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Europa, ajutându-le să acceseze finanțări. FEI creează și dezvoltă capital de risc, capital de creștere și instrumente de garantare și de microfinanțare care vizează în mod specific acest segment de piață. În această calitate, FEI promovează obiectivele UE de sprijinire a inovării, a cercetării și a dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

Planul de investiții pentru Europa se axează pe stimularea investițiilor pentru a genera locuri de muncă și creștere economică, prin utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare, eliminarea obstacolelor din calea investițiilor și asigurarea vizibilității și asistenței tehnice pentru proiectele de investiții.

Persoane de contact pentru presă:

Comisia Europeană: Vivian LOONELA, purtător de cuvânt al comisarului pentru mediu, afaceri maritime și pescuit -

Vivian Loonela, Vivian.LOONELA@ec.europa.eu, Tel. +32 229-66712

Fondul European de Investiții: David Yormesor, d.yormesor@eif.org, Tel.: +352 42 66 88 346

Banca Europeană de Investiții: Mercedes Landete, m.landete@eib.org, Tel.: +352 4379 82227


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană