Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
18.11.2021 - Planul de redresare pentru Europa în România
ED Targoviste

Redresarea Europei în urma consecințelor economice, financiare și sociale ale pandemiei de COVID-19 are o importanță vitală pentru interesele economice ale României.

Conform previziunilor economice intermediare din vara anului 2021, economia UE și a zonei euro urmează să crească cu 4,8 % în acest an și cu 4,5 % în 2022. Se preconizează că economia europeană se va redresa mai rapid decât se estimase anterior, economia României urmând să crească cu 7,4% în 2021 şi 4,9% în 2022.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Ce conține Planul de redresare pentru România?

NextGenerationEU, instrumentul temporar de redresare al UE, include tipuri specifice de sprijin pentru sectoare importante pentru România.

·       România urmează să primească o sumă estimată la 14,2 miliarde EUR (prețuri curente) sub formă de granturi prin Mecanismul de redresare și reziliență. De asemenea, vor fi disponibile peste 1,3 miliarde EUR în 2021 în cadrul REACT-EU și peste 2,1 miliarde EUR (prețuri curente) din Fondul pentru o tranziție justă.

·       De asemenea, România va primi peste 30,3 miliarde EUR (prețuri curente) sub formă de alocări în cadrul politicii de coeziune de la ultimul buget UE pe termen lung (în prețuri actuale), precum și aproape 14 miliarde EUR (prețuri curente) sub formă de plăți directe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA). Vor mai fi disponibile 6,98 miliarde EUR (CFM, prețuri curente) prin intermediul Fondului agricol european pentru dezvoltare rurală.

·       De asemenea, Comisia Europeană mai propune și acordarea unui sprijin financiar de 4,099 miliarde EUR pentru România prin intermediul instrumentului SURE. Sprijinul va fi acordat sub forma unor împrumuturi în condiții favorabile și va ajuta România să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice pentru a menține ocuparea forței de muncă în contextul crizei generate de pandemie.

Planul de redresare și reziliență al României

Comisia Europeană a adoptat, la 27 septembrie 2021, o evaluare pozitivă a Planului de redresare și reziliență al României, care va putea primi, astfel, din partea UE granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). Această finanțare va sprijini implementarea măsurilor esențiale în materie de investiții și reforme cuprinse în Planul de redresare și reziliență al României și va contribui în mod crucial la ieșirea României mai puternică din pandemia de COVID-19.

MRR este instrumentul principal al inițiativei NextGenerationEU, care va furniza până la 800 de miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele în întreaga UE. Planul României face parte dintr-un răspuns coordonat fără precedent al UE la criza provocată de pandem ia de COVID-19, menit să abordeze provocările europene comune prin adoptarea tranziției verzi și a celei digitale, precum și să consolideze reziliența economică și socială și coeziunea pieței unice.

Comisia a evaluat planul României pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul privind MRR, analizând, în special, dacă investițiile și reformele cuprinse în plan sprijină tranziția verde și cea digitală, contribuie la soluționarea eficace a provocărilor identificate în cadrul semestrului european și consolidează potențialul de creștere, crearea de locuri de muncă și reziliența econom ică și socială a României.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Informații generale

NextGenerationEU | Să trecem la fapte!

În decembrie 2020, liderii tuturor țărilor Uniunii Europene, Parlamentul European și Comisia Europeană au convenit asupra unui Plan de redresare pentru a ajuta la refacerea daunelor economice și sociale cauzate de pandemia de COVID-19.

Prin bugetul pe termen lung al UE, împreună cu instrumentul temporar NextGenerationEU, un fond total de 2,018 trilioane EUR (prețuri curente) va ajuta la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente.

Ce conține Planul de redresare pentru Europa?

Bugetul UE pe termen lung, care a fost suplimentat pentru a răspunde provocărilor asociate pandemiei de COVID-19, alocă peste 50% din Planul de redresare modernizării, prin cercetare și inovare, tranziției climatice și digitale, precum și pregătirii, redresării și rezilienței.

În conformitate cu Pactul verde european, acest pachet inovator va combate schimbările climatice. 30% din bugetul UE va fi cheltuit pentru această prioritate. Bugetul UE va acorda, de asemenea, o atenție deosebită protejării biodiversității. 

NextGenerationEU va asigura, în plus, 806,9 miliarde EUR (prețuri curente), dintre care 723,8 miliarde EUR vor fi livrate prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) sub formă de împrumuturi și granturi, în vederea sprijinirii reformelor și a investițiilor întreprinse de țările membre ale UE. Comisia Europeană a pus în aplicare, de asemenea, un nou Instrument de sprijin tehnic (STI) pentru a oferi expertiză personalizată țărilor UE în vederea elaborării și punerii în aplicare a reformelor. Mai multe informații despre STI și despre unele dintre proiectele de reformă sprijinite sunt disponibile aici

Semestrul european, care este cadrul de coordonare și monitorizare a politicii economice, a fost și el adaptat, fiind strâns legat de Mecanismul de redresare și reziliență, asigurând faptul că reformele sunt parte integrantă din redresare în fiecare țară.

Pentru a accesa fonduri din Mecanismul de redresare și reziliență, statele membre ale UE furnizează câte un plan de redresare și reziliență, în care cel puțin 37% din cheltuieli sunt alocate chestiunilor legate de climă și 20% sunt alocate investițiilor digitale și reformelor și care trebuie să fie implementat până în 2026.

Mai multe despre planul de redresare pentru Europa

Next Generation EU

Semestrul european 2021 – un ciclu excepțional

Un Pact verde european

Programele de finanțare și licitații ale UE și procedurile de depunere a cererilor


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană