Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
23.12.2021 - „Europa în lume”: Uniunea Europeană definește domeniile prioritare de cooperare cu țările și regiunile partenere de pe întreg mapamondul
ED Targoviste
Comisia a adoptat programele indicative multianuale ale instrumentului „Europa în lume”, care definesc domeniile prioritare de cooperare cu țările și regiunile partenere de pe întreg mapamondul pentru perioada 2021-2027. Programarea include, de asemenea, alocarea financiară pentru perioada 2021-2024 (la nivel național) și pentru perioada 2021-2027 (la nivel regional) care va sprijini această cooperare, cuantumul său total fiind de aproape 26,3 miliarde EUR. Adoptarea programelor indicative multianuale la nivel național și regional va contribui în mod semnificativ la punerea în aplicare a acțiunilor climatice, a incluziunii sociale și a dezvoltării umane, la abordarea migrației și a strămutării forțate a populației, precum și la atingerea obiectivelor în materie de gen și biodiversitate.

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Trebuie să transpunem vorbele în
fapte. Investițiile din cadrul instrumentului «Europa în lume» vor asigura îndeplinirea de către UE a priorităților sale politice și abordarea cu eficacitate a nevoilor țărilor și regiunilor partenere, de la asigurarea păcii, securității și stabilității durabile până la soluționarea provocărilor mondiale, cum ar fi combaterea COVID-19 și lupta împotriva schimbărilor climatice. UE rămâne principalul donator mondial de ajutor umanitar și pentru dezvoltare și vom continua să susținem asigurarea unui viitor mai echitabil și mai prosper în întreaga lume.”

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a declarat: „Uniunea Europeană are o lungă tradiție de cooperare bazată pe obiective și valori comune. Odată cu programarea cooperării noastre pentru perioada 2021-2027, ne angajăm ca și în următorii șapte ani să combatem inegalitățile și să sprijinim dezvoltarea favorabilă incluziunii, verde și durabilă. Multe dintre prioritățile convenite vor sprijini punerea în aplicare eficace a strategiei «Global Gateway», mobilizând resurse esențiale pentru conexiuni durabile și de încredere în beneficiul oamenilor și al planetei, răspunzând totodată celor mai stringente provocări mondiale. Sunt deosebit de mândră că programelor legate de educație ar urma să li se aloce 6 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, ceea ce reprezintă o creștere de la 7 la 13 % a cheltuielilor totale alocate acțiunii externe pe care o desfășurăm în afara vecinătății noastre. Copiilor și tinerilor ar trebui să li se ofere o șansă reală de ași
valorifica întregul potențial și de a avea un viitor mai bun.”

O abordare „Echipa Europa” care obține rezultate

Prioritățile au fost definite în consultare cu autoritățile relevante ale partenerilor și pe baza unei autentice abordări „Echipa Europa”, împreună cu statele membre ale UE, cu instituțiile financiare europene, cu BEI și BERD, precum și cu Parlamentul European. S-au organizat consultări și cu organizațiile societății civile, inclusiv cu organizațiile de femei și de tineret, cu autoritățile locale, cu reprezentanți ai sectorului privat, cu ONU și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune.

Prioritățile convenite sunt în concordanță cu Agenda 2030 a ONU și cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, cu Acordul de la Paris și cu strategia UE intitulată „Global Gateway”.

O serie de proiecte din țările partenere vor fi continuate în cadrul inițiativelor „Echipa Europa”, care
vor beneficia de un sprijin financiar substanțial, multe dintre acestea urmând să contribuie la punerea în aplicare a strategiei „Global Gateway”. Aceste inițiative vor trebui să fie convenite, concepute, puse în aplicare și monitorizate în comun în cadrul unei abordări „Echipa Europa”.

Rezultatele programării – date și cifre

Documentele de programare naționale și regionale adoptate se ridică la 26,336 miliarde EUR:
Regiune
Alocări
naționale pentru
perioada 2021-
2024 (milioane
EUR)
Alocări
regionale pentru
perioada 2021-
2027 (milioane
EUR)
Africa
Subsahariană 9 076 10 242
Asia și Pacific 2 320 2 344
America și
Caraibi 1 074 1 280
TOTAL 12 470 13 866

Decizia Comisiei privind alocările naționale pentru 2025-2027 se va baza pe o evaluare la jumătatea
perioadei, care urmează să fie finalizată în 2024.

În ceea ce privește țările din Africa Subsahariană, din Asia și Pacific, precum și din America și Caraibi
și în ceea ce privește regiunile menționate, programele indicative multianuale vor îndeplini obiectivele generale de politică ale UE:
Pactul verde este inclus în toate programele indicative multianuale;
Agenda digitală este integrată în peste 80 % din programele indicative multianuale;
creșterea durabilă și locurile de muncă decente figurează în aproximativ 70 % din programele indicative multianuale;
migrația este abordată în peste jumătate din programele indicative multianuale;
guvernanța, pacea și securitatea sunt incluse în aproape 90 % din programele indicative
multianuale;
incluziunea socială și dezvoltarea umană sunt prevăzute în peste 90 % din programele
indicative multianuale; în special educația este abordată în 80 % din programele indicative
multianuale;
dimensiunea de gen este bine integrată în toate programele indicative multianuale.

Toate documentele de programare la nivel național și regional vor fi completate de patru programe
tematice care au fost deja adoptate: „Drepturile omului și democrația” (1,5 miliarde EUR), „Organizațiile societății civile” (1,5 miliarde EUR); „Pace, stabilitate și prevenirea conflictelor” (871 de milioane EUR) și „Provocări mondiale” (3,6 miliarde EUR). În fine, programul indicativ multianual al ERASMUS+ a fost adoptat la începutul acestui an și va beneficia de o finanțare de 1,79 miliarde EUR, furnizată din pachetele financiare geografice din afara vecinătății.

Context
Programarea pentru instrumentul „Europa în lume”, lansată oficial în noiembrie 2020, abordează prioritățile generale ale Comisiei, promovează redresarea post-COVID-19 verde, digitală, durabilă, favorabilă incluziunii și respectă pe deplin angajamentele prevăzute în noul instrument, în special în ceea ce privește acțiunile climatice, incluziunea socială și dezvoltarea umană, abordarea migrației și a strămutării forțate a populației, precum și egalitatea de gen.

Programele indicative multianuale naționale și regionale sunt adoptate de Comisie după consultarea
cu țările partenere/organizațiile regionale partenere, cu statele membre ale UE și cu toate părțile interesate relevante. Aceste documente stabilesc principalele domenii prioritare pentru cooperare, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, precum și alocările indicative pentru cooperarea UE cu țările și regiunile partenere care intră sub incidența instrumentului „Europa în lume”, și anume vecinătatea, Africa Subsahariană, Asia și Pacific, precum și America și Caraibii. Prin urmare, aceste programe indicative multianuale constituie planurile pe termen lung pentru punerea în aplicare a
instrumentului „Europa în lume” în țările și regiunile menționate.

Informații suplimentare
„Europa în lume” – Programare | Parteneriate internaționale (europa.eu)
„Europa în lume”: Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare
internațională – „Europa în lume” | Parteneriate internaționale (europa.eu)
„Global Gateway” | Comisia Europeană (europa.eu).


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană