Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
03.03.2022 - Bugetul UE: Comisia publică orientări privind mecanismul de condiționalitate
ED Targoviste

Comisia Europeană a adoptat ieri, 2 martie, orientări privind regimul general de condiționalitate, care vizează protejarea bugetului UE împotriva încălcărilor principiilor statului de drept. 

 

Orientările explică în detaliu cum va aplica Comisia regulamentul, inclusiv modul în care vor fi protejate drepturile destinatarilor finali și ale beneficiarilor de fonduri ale UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Statul de drept este liantul Uniunii și fundamentul unității noastre. Eforturile noastre pentru a-l apăra nu vor conteni. Orientările de astăzi vor oferi mai multă claritate, pe măsură ce Comisia continuă să abordeze toate încălcările principiilor statului de drept legate de bugetul UE. Pentru că trebuie să ne asigurăm că fiecare euro, fiecare cent este cheltuit corect, în scopurile prevăzute și cu respectarea principiilor statului de drept.”

Comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul și administrația, a declarat: „Nu putem face concesii atunci când sunt în joc interesele financiare ale Uniunii și valorile sale fundamentale. Odată cu adoptarea Regulamentului privind condiționalitatea avem un nou instrument în „trusa noastră de unelte”, într-un moment în care gestionăm cel mai mare buget al UE din istorie. Atunci când se vor întruni condițiile pe care le prevede regulamentul, vom acționa cu hotărâre.”

Orientările explică în detaliu modul în care va fi aplicat regulamentul, în special:

·       condițiile de adoptare a măsurilor, inclusiv ceea ce ar putea constitui încălcări relevante ale principiilor statului de drept și modul în care se va evalua dacă aceste încălcări afectează sau riscă să afecteze interesele financiare ale UE într-un mod suficient de direct;

·       complementaritatea dintre Regulamentul privind condiționalitatea și alte instrumente de protejare a bugetului UE, inclusiv normele financiare ale UE și normele sectoriale. Printre acestea se numără normele privind fondurile care fac obiectul gestiunii partajate (de exemplu, politica de coeziune și politica agricolă comună) și cele privind Mecanismul de redresare și reziliență, elementul central al NextGenerationEU;

·       necesitatea ca măsurile propuse să fie proporționale, adecvate și necesare pentru abordarea problemelor în cauză;

·       etapele care trebuie urmate înainte de a propune luarea acestor măsuri, inclusiv sursele de informații pe care Comisia le va consulta, rolul plângerilor, contactele cu statele membre: procedurile de adoptare și de ridicare a măsurilor;

·       necesitatea de a proteja drepturile destinatarilor sau ale beneficiarilor finali de fonduri ale UE, având în vedere faptul că țările UE ar trebui să continue să efectueze plăți în cadrul programelor sau al fondurilor UE în toate circumstanțele.

Orientările au fost elaborate printr-un proces cuprinzător, care a presupus consultări cu Parlamentul European și cu statele membre ale UE. Orientările țin seama și de hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele C-156/21 și C-157/21, publicate la 16 februarie 2022, care se referă la legalitatea regulamentului.

Context

Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii asigură protecția bugetului UE în cazurile în care încălcări ale principiilor statului de drept afectează sau riscă să afecteze grav buna gestiune financiară a acestuia sau protecția intereselor financiare ale UE într-un mod suficient de direct. Acesta se aplică din ianuarie 2021. De la această dată, Comisia a monitorizat situația din țările UE și a colectat informații relevante.

Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulament și nicio altă procedură prevăzută în legislația Uniunii nu permite protejarea într-un mod mai eficient a bugetului Uniunii, Comisia propune Consiliului măsuri adecvate și proporționale. Consiliul este cel care ia decizia finală.

În orice caz, destinatarii finali și beneficiarii de fonduri ale Uniunii își păstrează dreptul de a primi plățile. În acest scop, statele membre în cauză ar trebui să continue să efectueze aceste plăți.

Informații suplimentare

NOTĂ DE INFORMARE

Orientări

Regulamentul privind mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept – text juridic

Regulamentul privind mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept - informații disponibile online

Date de contact

Balazs UJVARI

Email

balazs.ujvari@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 45 78

Claire JOAWN

Email

claire.joawn@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 68 59


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană