Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
10.03.2022 - Ziua Internațională a Femeii 2022: Comisia propune norme la nivelul UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
ED Targoviste

Ieri, 8 martie, Comisia Europeană a propus norme la nivelul UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

 

Directiva propusă va incrimina violul definit pe baza lipsei consimțământului, mutilarea genitală a femeilor și violența cibernetică, incluzând: partajarea neconsensuală de imagini intime; urmărirea cibernetică în scopul hărțuirii; hărțuirea cibernetică; incitarea cibernetică la violență sau la ură. Noile norme consolidează, de asemenea, accesul victimelor la justiție și încurajează statele membre să pună în aplicare un mecanism de ghișeu unic, ceea ce înseamnă că toate serviciile de sprijin și protecție ar trebuie să fie situate în același loc. Victimele ar trebui să poată solicita despăgubiri în cursul procedurilor penale. Propunerea solicită, de asemenea, luarea unor măsuri adecvate și specializate de protecție și de sprijinire, de exemplu, prin intermediul liniilor de asistență telefonică gratuite și al centrelor de primire în regim de urgență în caz de viol. Aceasta prevede, totodată, sprijin specific pentru grupurile cu nevoi specifice sau grupurile expuse la riscuri, inclusiv pentru femeile care fug din calea conflictelor armate.

Elementele-cheie ale noilor norme propuse:

1.     Incriminarea violului, a mutilării genitale a femeilor și a violenței cibernetice 

Comisia propune ca următoarele fapte să fie incriminate ca infracțiuni în toate statele membre ale UE: (i) violul definit pe baza lipsei consimțământului; (ii) mutilarea genitală a femeilor; (iii) urmărirea cibernetică în scopul hărțuirii; (iv) partajarea neconsensuală de imagini intime; (v) hărțuirea cibernetică și (vi) incitarea cibernetică la ură sau la violență.

Propunerea completează Actul legislativ privind serviciile digitale, făcându-l operațional prin definirea conținutului online ilegal legat de violența cibernetică. Aceasta va permite, de asemenea, desfășurarea unor proceduri judiciare rapide de eliminare rapidă a conținutului online relevant. 

2.     Proceduri sigure de raportare și de evaluare a riscurilor

Propunerea abordează raportarea insuficientă a cazurilor de violență împotriva femeilor, o problemă nesoluționată încă. Aceasta introduce noi modalități de raportare a actelor de violență care iau în considerare dimensiunea de gen, sunt mai sigure, mai simple și mai accesibile – inclusiv online – și sunt adaptate copiilor. Regimurile de confidențialitate nu vor mai fi o piedică în calea raportării riscurilor iminente de vătămare corporală gravă de către profesioniști, cum ar fi lucrătorii din domeniul sănătății sau psihiatrii. De asemenea, autoritățile ar urma să fie obligate să efectueze evaluări individuale ale riscurilor atunci când victima le contactează pentru prima dată, pentru a evalua riscul prezentat de autorul infracțiunii. Pe această bază, autoritățile ar trebui să ofere protecție imediată prin ordine de interdicție sau de protecție de urgență.

3.     Respectarea vieții private a victimelor în cadrul procedurilor judiciare

Comisia propune ca dovezile sau întrebările referitoare la viața privată a victimelor, în special la istoricul lor sexual, să poată fi utilizate numai atunci când este strict necesar. Victimele ar urma să aibă dreptul de a solicita de la autorii infracțiunii despăgubiri integrale pentru daune, inclusiv costurile asistenței medicale, ale serviciilor de sprijin, ale pierderii de venituri, precum și ale prejudiciului fizic și psihologic. Ar trebui să poată, de asemenea, să obțină despăgubiri în cursul procedurilor penale.

4.     Sprijinirea victimelor prin intermediul liniilor de asistență telefonică și al centrelor de primire în regim de urgență în caz de viol

Pentru a răspunde nevoilor foarte specifice ale victimelor violenței sexuale, Comisia propune ca statele membre să furnizeze servicii specifice, inclusiv centre de primire în regim de urgență în caz de viol. Victimele care se confruntă cu un risc crescut de violență, inclusiv femeile care fug din calea conflictelor armate, ar trebui să primească sprijin specific din partea statelor membre. Linia națională de asistență telefonică pentru sprijinirea victimelor violenței împotriva femeilor și ale violenței domestice ar trebui să fie pusă la dispoziție 24/7, pe tot parcursul anului, și să fie gratuită. Atunci când victima este copil, sprijinul oferit de autorități ar trebui să fie adecvat vârstei, ținând seama de interesul superior al copilului. Victimele violenței cibernetice vor avea, de asemenea, dreptul la un sprijin adecvat, inclusiv la consiliere cu privire la modalitățile de solicitarea a unei asistențe juridice și de eliminare a conținutului online. În cazurile de hărțuire sexuală la locul de muncă, servicii de consiliere externă ar trebui puse la dispoziția victimelor și a angajatorilor.

5.     Îmbunătățirea coordonării și a cooperării

Statele membre ar trebui să facă schimb de bune practici și să se consulte reciproc în cauzele penale, inclusiv prin intermediul Eurojust și al Rețelei Judiciare Europene. Pentru a urmări progresele și a monitoriza situația în toate statele membre, Comisia propune, de asemenea, ca statele membre să fie obligate să colecteze date privind violența împotriva femeilor și violența domestică în vederea realizării unui sondaj la nivelul UE o dată la cinci ani.

Raportul din 2022 privind egalitatea de gen

Tot astăzi, Comisia publică și ediția din 2022 a Raportului anual al Comisiei Europene privind egalitatea de gen în UE. În 2021 s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește transparența salarială și salariile minime adecvate în UE, precum și în ceea ce privește un nou act legislativ privind serviciile digitale, care va contribui la protejarea utilizatorilor online. În decembrie 2021, Comisia a propus, de asemenea, includerea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură pe lista infracțiunilor la nivelul UE.

Raportul indică, de asemenea, că femeile au fost afectate în mod disproporționat de pandemie. În cursul anului 2020, rata de participare a femeilor pe piața muncii a scăzut cu 0,5 % față de 2019, după un deceniu în care a înregistrat o creștere constantă. Violența împotriva femeilor și violența domestică rămân, de asemenea, larg răspândite în UE, pandemia exacerbându-le, inclusiv în mediul online.

După cum se arată și în raport, lipsa acțiunilor de combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice costă bani – 289 de miliarde EUR pe an, conform estimărilor.

Membrii colegiului au declarat:

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Doresc ca Europa să fie de partea femeilor, oferindu-le protecție și sprijin. Îmi doresc o societate în care violența împotriva femeilor să fie în primul rând prevenită, iar atunci când totuși se produce, autorii să fie deferiți justiției și condamnați. A venit vremea justiției și egalității. De aceea prezentăm astăzi norme adecvate care să accelereze schimbarea.”

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Vera Jourová, a declarat: „Prea multe femei și fete sunt victimele violurilor, hărțuirii sau abuzurilor. Aceste infracțiuni nu își au locul într-o Europă modernă. Din păcate, situația nu se îmbunătățește suficient de repede, iar violența în mediul online se intensifică. Astăzi, propunem pentru prima dată norme legislative la nivelul UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Acestea le vor oferi victimelor instrumente reale. Autorii infracțiunilor trebuie să suporte consecințele acțiunilor lor.”

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a declarat: „Violența împotriva femeilor afectează în mod direct egalitatea femeilor, ceea ce are un impact asupra capacității noastre de a prospera și de a avea un rol de conducere în societate. Scopul și angajamentele Comisiei sunt clare. Astăzi, promovăm o propunere legislativă cuprinzătoare privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ridicându-ne la standardele internaționale. Prin această propunere, vom aduce o schimbare în viața femeilor și a fetelor din întreaga Europă.”

Context

Necesitatea de a preveni și de a combate violența împotriva femeilor, de a proteja victimele și de a pedepsi autorii infracțiunilor a fost anunțată în Orientările politice ale președintei von der Leyen ca o prioritate-cheie pentru Comisie și face parte din Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025.

Violența împotriva femeilor și violența domestică sunt răspândite pe scară largă în întreaga UE și se estimează că afectează 1 din 3 femei din UE. Una din două femei a fost victima hărțuirii sexuale. Una din 20 de femei declară că a fost violată. Violența online este, de asemenea, în creștere, vizând în special femeile din viața publică, precum cele implicate în jurnalism și politică. 1 din 2 femei tinere s-a confruntat cu violența cibernetică pe criterii de gen. Femeile se confruntă, de asemenea, cu acte de violență la locul de muncă: aproximativ o treime din femeile din UE care s-au confruntat cu hărțuirea sexuală au fost victime ale acestui tip de hărțuire la locul de muncă.

Parlamentul European, precum și ONG-urile din întreaga UE și organizațiile pentru drepturile victimelor au solicitat în repetate rânduri să se adopte norme legislative privind violența împotriva femeilor și violența domestică, precum și privind violența cibernetică împotriva femeilor în general.

Ca parte a activității în curs a Comisiei de combatere a violenței de gen și de promovare a egalității și în cadrul noului program de finanțare „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” în valoare de 1,55 miliarde EUR, în 2022 sunt disponibile în prezent 30,5 milioane EUR pentru proiecte de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și copiilor, precum și 6,8 milioane EUR pentru proiecte care promovează exercitarea deplină de către femei a drepturilor lor, libertatea de a nu se conforma stereotipurilor de gen, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, capacitarea femeilor și integrarea perspectivei de gen.

Informații suplimentare

Propunere de directivă privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Fișă informativă privind promovarea egalității de gen  

Întrebări și răspunsuri referitoare la Propunerea Comisiei de directivă privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Raportul din 2022 privind egalitatea de gen în UE

Pagina web dedicată eradicării violenței bazate pe gen

Pagina web dedicată Strategiei privind egalitatea de gen

Detalii

Data publicării

8 martie 2022

Date de contact

Ștefan TURCU (persoană de contact pentru presă)

Email

stefan.turcu@ec.europa.eu

Phone number

+40 724 232 197


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană