Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
17.05.2022 - Ajutoare de stat: Comisia va elimina treptat Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19
ED Targoviste

Comisia Europeană va elimina treptat Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19 care le permite statelor membre să remedieze o perturbare gravă a economiei ca urmare a pandemiei de COVID-19.

 

Comisia Europeană va elimina treptat Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19, adoptat la 19 martie 2020 și modificat ultima dată la 18 noiembrie 2021, care le permite statelor membre să remedieze o perturbare gravă a economiei ca urmare a pandemiei de COVID-19. Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19 nu va fi prelungit după data de expirare actuală, și anume 30 iunie 2022, în cazul majorității instrumentelor puse la dispoziție. Planul existent de eliminare treptată și de tranziție nu se va modifica, inclusiv posibilitatea ca statele membre să furnizeze măsuri specifice de sprijin pentru investiții și solvabilitate până la 31 decembrie 2022 și, respectiv, 31 decembrie 2023, astfel cum s-a anunțat deja în luna noiembrie a anului trecut.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Încă de la începutul pandemiei de COVID-19, Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul acesteia le-a permis statelor membre să ofere în timp util un sprijin specific și proporțional întreprinderilor aflate în dificultate, menținând totodată condiții de concurență echitabile pe piața unică și condiții orizontale aplicabile tuturor.

Datorită Cadrului temporar, statele membre au putut să acționeze rapid și eficace pentru a ajuta întreprinderile afectate de criză, asigurându-se totodată că de sprijin beneficiau doar întreprinderile care aveau cu adevărat nevoie de el.

Până în prezent, Comisia a adoptat peste 1 300 de decizii în contextul pandemiei de COVID-19, aprobând aproximativ 950 de măsuri naționale. Conform estimărilor, cuantumul total al ajutoarelor de stat aprobate este de peste 3 mii de miliarde EUR. Toate ajutoarele aprobate până în prezent au fost necesare și proporționale. Desigur, cuantumul ajutorului notificat de statele membre și aprobat de Comisie și cuantumul ajutorului cheltuit efectiv constituie aspecte distincte. Pe baza datelor furnizate de statele membre, în perioada cuprinsă între jumătatea lunii martie 2020 și sfârșitul lunii iunie 2021, din cele peste 3 mii de miliarde EUR aprobate pentru ajutoare în perioada respectivă, aproximativ 730 de miliarde EUR au fost cheltuite efectiv.

Aspectul cel mai important este acela că, prin intermediul Cadrului temporar, Comisia a elaborat un set de norme orizontale într-un mod care respectă diversitatea opțiunilor preferate de statele membre pentru a-și sprijini economiile. Prin intermediul Cadrului temporar, s-a acordat sprijin întreprinderilor de toate dimensiunile și, potențial, din toate sectoarele economice, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii, companiilor aeriene și fermierilor, precum și cercetării legate de COVID-19 și organizatorilor de evenimente, pentru a enumera numai câțiva beneficiari.

Astăzi, după mai mult de doi ani, constatăm în sfârșit o îmbunătățire generală a situației sanitare din Europa, numărul de infecții cu virusul SARS-CoV-2 fiind sub control, iar rata de vaccinare fiind relativ ridicată. Odată cu ridicarea treptată a măsurilor restrictive, economia europeană a început să facă primii pași către redresarea în urma crizei sanitare. În comunicarea sa privind următorii pași ca răspuns la pandemia de COVID-19, Comisia a arătat că relaxarea normelor este o etapă importantă și pentru economiile noastre, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să fim în continuare vigilenți.

Îmbunătățirea situației economice în contextul relaxării restricțiilor constituie principalul motiv pentru care am decis să nu prelungim, după 30 iunie 2022, Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate ca urmare a pandemiei de COVID-19, cu excepția măsurilor de sprijin pentru investiții și solvabilitate, care vor rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2022 și, respectiv, 31 decembrie 2023, astfel cum prevăd deja normele actuale. Aceste două instrumente sunt, într-adevăr, foarte importante pentru relansarea economiei și atragerea de investiții private pentru o redresare mai rapidă, mai verde și mai digitală și, prin urmare, ar trebui să rămână la dispoziția statelor membre pentru o perioadă mai lungă decât celelalte măsuri.

Doresc, de asemenea, să subliniez că procesul de eliminare treptată va fi progresiv și coordonat și că întreprinderile vizate nu vor rămâne brusc fără sprijinul necesar. Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19 prevede deja o tranziție flexibilă, în special pentru opțiunile de conversie și restructurare a instrumentelor de datorie (de exemplu garanții, împrumuturi, avansuri rambursabile) în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe, până la 30 iunie 2023 și în limitele unor garanții clar definite. Suntem pregătiți să le oferim statelor membre toate orientările și sprijinul de care acestea au nevoie pe durata procesului de eliminare treptată. În fine, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile viitoare și va acționa din nou rapid, dacă acest lucru va fi necesar.

Deși cu toții suntem nerăbdători să lăsăm în urmă această pandemie perturbatoare, suntem, de asemenea, perfect conștienți de faptul că războiul din Europa umbrește semnalele pozitive ale redresării. Ucrainenii sunt cei care suferă cel mai mult din cauza războiului de agresiune lipsit de sens și ilegal declanșat de Rusia împotriva țării lor. Totodată, acest război provoacă o perturbare a economiei europene și are un impact grav asupra redresării. Deși continuăm să ne coordonăm eforturile pentru a sprijini în continuare Ucraina și poporul ucrainean și pentru a impune sancțiuni severe Federației Ruse pentru acest război crud și brutal, acționăm, de asemenea, pentru a atenua impactul economic al acestei crize geopolitice asupra întreprinderilor și sectoarelor grav afectate. Fiecare criză este diferită și necesită instrumente specifice.

Din acest motiv, Comisia a adoptat un Cadru temporar de criză, care le oferă statelor membre setul de instrumente adecvat pentru a face față consecințelor actualei crize geopolitice, asigurându-se că întreprinderile și sectoarele grav afectate beneficiază de nivelul adecvat de sprijin. Acest cadru va fi în vigoare până la 31 decembrie 2022, iar Comisia va evalua, înainte de această dată, dacă este necesară prelungirea sa, examinând totodată cu regularitate conținutul său și domeniul său de aplicare, în lumina evoluțiilor privind piețele energiei, alte piețe ale factorilor de producție și situația economică generală.

În plus, normele în vigoare ale UE privind ajutoarele de stat, prevăd multe alte posibilități care se află în mod constant la dispoziția statelor membre, cum ar fi măsurile de compensare a întreprinderilor pentru daunele suferite în mod direct ca urmare a unor circumstanțe excepționale sau măsurile menite să ajute întreprinderile care se confruntă cu deficite de lichidități și care au nevoie de urgență de ajutoare pentru salvare.

Pe lângă noul Cadru temporar de criză, aceste posibilități vor rămâne, desigur, la dispoziția statelor membre și după eliminarea treptată a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19.”

Context

Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19 a fost adoptat la 19 martie 2020 și a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020 pentru a oferi mai multe posibilități de sprijin public pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei de COVID-19, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia. La 8 mai 2020, Comisia a adoptat o a doua modificare prin care extindea domeniul de aplicare al Cadrului temporar în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a include măsurile de recapitalizare și de datorie subordonată. La 29 iunie 2020, Comisia a adoptat o a treia modificare prin care se extindea domeniul de aplicare al Cadrului temporar în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a sprijini în continuare microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile nou-înființate și pentru a încuraja investițiile private. La 13 octombrie 2020, Comisia a prelungit Cadrul temporar în contextul pandemiei de COVID-19 până la 30 iunie 2021 (cu excepția măsurilor de recapitalizare, care puteau fi acordate până la 30 septembrie 2021) și a dat posibilitatea statelor membre să acopere o parte din costurile fixe ale întreprinderilor afectate de criză care nu erau acoperite de venituri. La 28 ianuarie 2021, Comisia a adoptat o a cincea modificare prin care se extindea domeniul de aplicare al Cadrului temporar în contextul pandemiei de COVID-19 prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin oferirea posibilității ca, până la sfârșitul anului 2022, anumite instrumente rambursabile să poată fi convertite în granturi directe. La 18 noiembrie 2021, Comisia a prelungit Cadrul temporar în contextul pandemiei de COVID-19 până la 30 iunie 2022 și a introdus două noi măsuri care să creeze stimulente directe pentru investiții private orientate spre viitor și măsuri de sprijin pentru solvabilitate, acestea urmând să fie acordate pentru o perioadă suplimentară limitată.

Statele membre pot utiliza toate elementele Cadrului temporar până la 30 iunie 2022. După această dată, statele membre pot converti în continuare împrumuturile în ajutor limitat sub formă de subvenții directe, aplicând condițiile prevăzute în Cadrul temporar și dacă se prevede astfel în schemele lor naționale. O astfel de conversie poate fi utilizată în condiții stricte pentru a anula credite sau părți ale acestora în beneficiul debitorilor care nu sunt în măsură să ramburseze împrumuturile. De asemenea, statele membre pot să instituie scheme care să permită restructurarea împrumuturilor, de exemplu prelungirea duratei acestora sau reducerea ratelor dobânzii aplicabile, în anumite limite. În plus, sprijinul pentru investiții în vederea unei redresări durabile va putea fi acordat până la 31 decembrie 2022, iar sprijinul pentru solvabilitate – până la 31 decembrie 2023.

Detalii

Data publicării

12 mai 2022

Date de contact

Nume

Arianna PODESTA

Email

arianna.podesta@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 70 24

Nume

Nina FERREIRA

Email

nina.ferreira@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 81 63

Nume

Maria TSONI

Email

maria.tsoni@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 05 26


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană